Kurikulumi, certificiranje i upravljane usluge

Kurikulumi, certificiranje, upravljane usluge

Naše upravljane usluge poduzećima i institucijama nude sveobuhvatna rješenja za osposobljavanje u smislu vještina koje nedostaju u tehničkim i industrijskim područjima. Naše usluge uključuju izradu kurikuluma, obrazovnih programa, certificiranje, outsourcing treninga za industrijska poduzeća te savjetovanje i razvoj programa za razvoj vještina. Sve usluge dopunjuje portfelj Festo Didactic: oblikovanje okružja za učenje i opremanje laboratorija gotovim sustavima obuke, obuka na licu mjesta, programi obuke u Festo centrima za obuku i rješenja za digitalno učenje.

Borba protiv nedostataka vještina

Kako bismo osigurali da buduća radna snaga bude dobro osposobljena za svoja zanimanja i da sadašnji zaposlenici imaju kompetencije potrebne za buduća radna mjesta, razvijamo prilagođene koncepte i rješenja u skladu s trenutačnim tržišnim uvjetima i potrebnim rezultatima za zajednice i poduzeća.

Analiza tržišta

Razvoj obrazovnih programa započinje analizom tržišta kako bi se identificirale potrebe lokalne industrije u smislu razvitka vještina, ali i potrebe postojećih obrazovnih institucija i njihovih izravnih konkurenata.

Definicija profila zanimanja

Na temelju te analize definiraju se potrebne vještine i profili zanimanja, uključujući kurikulume i cikluse certificiranja, kao i polja zanimanja u kojima su potrebne daljnje mjere osposobljavanja.

Razvoj-kurikuluma

Kurikulumi za područja zanimanja izrađuju se u skladu s nacionalnim kvalifikacijskim okvirom. Strukturirani su modularno i sadržavaju dvojne elemente s teorijskim znanjem i praktičnim zadacima.

Certificiranje

Certificiranje učenika važan je dio svakog programa obuke kako bi se vještine dokumentirale u obliku koji je priznat na nacionalnoj, ali i, ako je moguće, na međunarodnoj razini. Festo izrađuje planove certificiranja u suradnji s nacionalnim udruženjima, a može integrirati i njemačku certifikaciju u suradnji s njemačkim udruženjima.

Oblikovanje okružja za učenje

Na temelju postojećih kurikuluma vaše obrazovne ustanove i provedene analize tržišta nudimo gotova okružja za učenje koja su prilagođena stručnim područjima ili posebnim područjima zanimanja koja je potrebno uspostaviti u vašoj regiji.

Kurikulumi, certificiranje i okružje za učenje

Nadoknađivanje manjka vještina

Kako bi osigurale uspjeh proizvodnih pogona i njihovu dugoročnu konkurentnost na temelju kvalificiranih djelatnika, proizvodna poduzeća ne mogu bez uspostave dugoročnih programa obuke na svojim lokacijama. Jedan od načina za to jest suradnja s vanjskim partnerima za obuku i obrazovnim institucijama.

Kao programeri, nudimo rješenja za nadoknađivanje manjka vještina – nesklada između vještina dostupne radne snage i zahtjeva industrije. Analiziramo potrebe za obukom i manjak vještina te na temelju toga određujemo odgovarajuće programe osposobljavanja za sve skupine prema zanimanju i vještinama. Osim toga, rezultate dobivene analizom pretvaramo u posebne modele kvalifikacija temeljene na potražnji. Oni pomažu u rješavanju izazova vezanih za obrazovanje, ali su i vrijedna investicija u budućnost poduzeća! Uz naša praktična rješenja, zaposlenici diljem svijeta obučeni su prema istim visokim standardima. Ulaganjem u daljnje osposobljavanje, a time i u potporu svojim zaposlenicima, istodobno povećavate njihovu motivaciju i omogućujete im da učinkovito obavljaju svoje zadatke.

Industrijsko savjetovanje i oblikovanje okružja za učenje

Razvijeni proces daljnjeg osposobljavanja može se neprimjetno integrirati u klijentovu poslovnu strategiju i strategiju u području ljudskih resursa. Zahvaljujući iskustvu u opremanju i vođenju ustanova za obuku od samog početka možemo podržati svoje klijente u razvoju izvedivih i održivih koncepata. Naša stručnost u upravljanju centrima za obuku za Festo i uime klijenata diljem svijeta omogućuje nam da prenesemo svoje spoznaje o tome kako učinkovito planirati ustanove za obuku.

Učionice i radionice

Podjela učionica i radnih prostora s vremenom se razvijala te prati važne kriterije metodologije i grupne dinamike. Stoga čini osnovu za moderno i zahtjevno okružje za učenje. Naš portfelj proizvoda nudi sveobuhvatni pristup, i za naše klijente iz industrije i za obrazovne institucije. On obuhvaća sustave obuke s tehničkim komponentama i tvornice učenja za industrijsku automatizaciju te programe eLearning i softverske simulacije. Naš asortiman uključuje tehnologije za automatizaciju tvornica, procesa i zgrada kao što su hidromehanika, elektrotehnika i mehatronika, telekomunikacije, obnovljivi izvori energije, pročišćavanje otpadnih voda, hlađenje i HVAC, proizvodnja i izrada te održavanje i servis.

Koncepti – centar za učenje

Referencije

Festo centar za učenje Saar
Rohrbach, Njemačka

Festo centar za učenje Saar (FLC) nalazi se u Rohrbachu i od 1994. u lokalnoj je industriji traženi partner za rješenja za razvoj vještina. Osim toga, centar za učenje Saar specijaliziran je za programe strukovnog osposobljavanja u cijeloj industriji, što ga čini profesionalnim partnerom za manja poduzeća koja iz različitih razloga ne mogu svoje učenike osposobiti unutar poduzeća. U tim slučajevima centar za učenje Saar nudi strukovno osposobljavanje koje se održava na tečaju za pripravnike iz različitih poduzeća. Osim toga, centar za učenje Saar provodi i međunarodne projekte, kao što je obuka indijskih učitelja u ustanovama za strukovno osposobljavanje. Razvijajući individualne programe obuke zajedno sa svojim klijentima i prilagođavajući ih njihovim individualnim potrebama osiguravamo im konkurentsku prednost. Festo centar za trening Saar slijedi pristup koji je usmjeren na visok stupanj fleksibilnosti, motivaciju i pozitivan stav.

Festo Academy Italija, Škola industrijskog menadžmenta
Milano/Italija

Festo Academy Italija nudi programe osposobljavanja na različitim razinama koji su osmišljeni kako bi pomogli poduzećima i njihovim zaposlenicima da poboljšaju svoj učinak i razviju individualne vještine. Ponuđeni tečajevi uključuju programe za razvoj specifičnih profesionalnih kompetencija, tečajeve za stjecanje praktičnih vještina i iskustva, majstorske tečajeve za programe visokog obrazovanja i specijalizacije te obilaske i poslovne simulacijske igre za rukovoditelje.

Festo Training Center Jinan
Jinan, Kina

Festo Training Center Jinan, koji se nalazi na Festovoj proizvodnoj lokaciji u Jinanu (Kina), prvi je kompletan centar za trening koji je Festo otvorio izvan Njemačke. Centar za trening namijenjen je uspostavi uspješnog njemačkog sustava dualnog osposobljavanja u Kini. Dostupan je otvoreni tečaj mehatronike koji je prvobitno bio rezerviran za zaposlenike Festa.

Festo Didactic nudi cjelovite upravljane usluge u području obrazovanja s individualiziranim ulaznim točkama za klijente i tržišta. Neovisno o tome želite li cijeli paket ponuđenih usluga ili kombinaciju različitih pojedinačnih usluga, naš je koncept prilagođen individualnim zahtjevima i izravno utječe na poslovni rezultat, razvoj cjelokupnog tržišta i radnu snagu.