Izjava o zaštiti podataka

Želimo da se u uspješnoj suradnji s Festom osjećate sigurno i ugodno. Također želimo zadovoljiti vaše potrebe zaštitom vaših osobnih podataka te vam biti pouzdan partner.

Predmet zaštite podataka su osobni podaci. To su sve informacije koje se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen (ispitanik) ili se može utvrditi.

Kao vodeća svjetska tvrtka u tehnologiji automatizacije te tehničkom obrazovanju i daljnjem osposobljavanju svakodnevno obrađujemo osobne podatke. Pritom se obvezujemo poštovati nacionalne i međunarodne zakone i propise o zaštiti podataka, posebice europsku opću uredbu o zaštiti podataka (OUZP).

Ako se ovdje upotrebljava muški oblik, to je samo u svrhu jezičnog pojednostavnjenja. Informacije se jednako odnose na sve spolove.

1 - Voditelj obrade

Tijelo odgovorno za obradu

Festo SE & Co. KG (Festo)
Ruiter Straße 82
D-73734 Esslingen

Službenik za zaštitu podataka

Festo SE & Co. KG
Harald Glaser
datenschutz@festo.com

2 - Skupine ljudi, svrhe i kategorije podataka

2.1 Kada koristite našu online ponudu

Vaša korist / naše svrhe Festo vam nudi atraktivne online funkcije koje vas na različite načine mogu podržati u vašem svakodnevnom radu. Koristimo osobne podatke kako bismo utvrdili vaš identitet i omogućili autentifikaciju korisnika, npr. kako bismo vam učinili dostupnim odabrane usluge i funkcije online ponuda poduzeća Festo.

Osobne podatke također obrađujemo iz sigurnosnih razloga, posebno kako bismo identificirali i spriječili napade na naše internetske stranice ili pokušaje prijevare.

Kategorije podataka

Kada posjetite naše internetske stranice, internetske aplikacije ili internetske alate, pohranjujemo sljedeće osobne podatke, na primjer:

 • vrstu uređaja, preglednika i operativnog sustava kojim se koristite
 • vašu IP adresu
 • datum i vrijeme vaših posjeta
 • upotrebu internetskih stranica i njihove funkcije
 • tražene pojmove, poruke o pogreškama, informacije o dohvaćenim datotekama i količinama prenesenih podataka
 • internetske stranice s kojih ste došli na naše internetske stranice i internetske stranice koje posjećujete s naših internetskih stranica

ostale osobne podatke, kao npr.

 • ime i prezime
 • poslovne podatke za kontakt kao što su e-adresa, telefonski broj.
 • Informacije koje date kao dio zahtjeva

spremamo samo ako ste nam ih dobrovoljno dali, na primjer pri registraciji, upitu, preko obrasca za kontakt, ankete ili pri sklapanju ugovora.

Kolačići

Za prikupljanje tih podataka u internetskim ponudama poduzeća Festo upotrebljavamo kolačiće. Više informacija o Festovoj upotrebi kolačića možete pronaći na našem Politika kolačića. Ondje možete postaviti koji se kolačići aktiviraju kada se koristite našom internetskom ponudom.

Internetski alati

Informacije o internetskim alatima kojima se Festo koristi možete pronaći na našem Internetski alati.

Poveznice na druge internetske stranice

Ova izjava o zaštiti podataka odnosi se samo na internetske ponude poduzeća Festo, a ne na internetske stranice i aplikacije trećih strana. Internetske ponude poduzeća Festo mogu sadržavati i poveznice na internetske stranice i aplikacije trećih strana koje vas zanimaju.

Festo nije odgovoran za prikupljanje, obradu i korištenje vaših podataka od strane trećih strana niti za sadržaj tih internetskih stranica trećih strana.

2.2 Kada se koristite mobilnim ili lokalnim aplikacijama

Vaša korist / naše svrhe

Što se tiče posebnih funkcija i pogodnosti koje su integrirane u alate, informacije o njima pronaći ćete u dodatnoj Izjavi o zaštiti podataka aplikacije. Preko osobnih podataka moguće je postaviti i kontrolirati zanimljive funkcije.

Što se tiče posebnih funkcija i pogodnosti koje su integrirane u alate, informacije o njima pronaći ćete u dodatnoj Izjavi o zaštiti podataka aplikacije.

Festo može pristupiti samo sadržaju i osobnim podacima u aplikacijama za servis i održavanje.

Kategorije podataka

 • Podaci za kontakt, kao što su ime i prezime, poslovna adresa, broj telefona i e-adresa.
 • Postavke specifične za korisnika, kao što su favoriti.
 • Uloge i postavke specifične za ulogu

2.3 U suradnji s poslovnim partnerima

Vaša korist / naše svrhe

Dobri poslovni odnosi temelje se na idealnoj komunikaciji između pravih osoba za kontakt i učinkovitoj razmjeni potrebnih informacija. Vaši osobni podaci temelj su naše komunikacije o proizvodima, uslugama i projektima, npr. za obradu vaših upita ili za pružanje tehničkih informacija o proizvodima. Vaši osobni podaci također se koriste za održavanje našeg (ugovornog) poslovnog odnosa, npr. za obradu narudžbe proizvoda i usluga, za obavljanje isporuka, popravaka ili pružanje usluga te za potrebe računovodstva, naplate i plaćanja.

Kategorije podataka

U sklopu suradnje s vama kao poslovnim partnerom Festo obrađuje vaše osobne podatke kao osobe za kontakt s kupcima, zainteresiranim stranama, prodajnim partnerima, dobavljačima ili drugim partnerima.

To su uglavnom

 • podaci za kontakt, kao što su ime i prezime i poslovna adresa, broj telefona i e-adresa
 • informacije o telefonskim pozivima, posjetima, kontaktima i sadržaju tih komunikacija
 • informacije koje su potrebne kao dio projekta ili obrade ugovornog odnosa
 • podaci prikupljeni iz javno dostupnih izvora, baza podataka ili kreditnih ureda
 • gdje je to zakonski propisano kao dio provjere usklađenosti, datum rođenja, osobna iskaznica i broj osobne iskaznice, informacije o relevantnim sudskim postupcima i drugim pravnim sporovima u koje su uključeni poslovni partneri
 • podaci o plaćanju, kao što su obrada plaćanja ili informacije o sprečavanju prijevara, uključujući podatke o kreditnoj kartici i sigurnosne brojeve kartice

Festo je u kontaktu s vama kao osobom za kontakt u odnosu B2B i ne obrađuje nikakve osobne podatke prema kojima bismo vas mogli identificirati kao ispitanika. Ne postoji profiliranje koje ima pravni učinak na vas osobno ili utječe na vas na sličan način.

2.4 Za suradnju između Festa i poslovnih partnera

Vaša korist / naše svrhe

Moderna elektronička komunikacija nudi alate koji omogućuju idealnu suradnju te brzu i jednostavnu razmjenu informacija i podataka. Pri upotrebi takvih alata osobni se podaci mogu obrađivati kako bi se osigurao identitet i dokumentacija tih kontakata.

Kategorije podataka

U online sesijama i sličnim funkcijama mogu se, između ostalih, obraditi sljedeći osobni podaci

 • podaci za kontakt (ime, e-adresa, tvrtka...)
 • Sve informacije iz zajedničke razmjene: prava pristupa, komentari i napomene, uređivanje dokumenata, podaci o korištenju kao što su datum i vrijeme

2.5 Za izravni marketing

Vaša korist / naše svrhe

Festo vas informira o važnim tržišnim trendovima, zanimljivim novim proizvodima i rješenjima na temelju vaše industrije i odabranih interesa. Također ćete dobiti informacije o marketinškim kampanjama, analizama tržišta ili sličnim kampanjama i događanjima.

Imate pravo prigovoriti korištenju vaših podataka za kontakt u ove svrhe u bilo kojem trenutku slanjem e-poruke na info@festo.com ili korištenjem opcije prigovora u bilo kojoj komunikaciji u tom kontekstu.

Kategorije podataka

Kako bismo vam mogli pružiti informacije prema vašim željama i potrebama, u sklopu izravnog marketinga prikupljamo sljedeće osobne podatke, npr.

 • podatke za kontakt, kao što su ime i prezime te poslovna adresa, broj telefona i e-adresa
 • vaš izbor za biltene i područja interesa
 • informacije o posjetima sajmovima, sudjelovanju na webinarima i slično
 • sve ostale podatke koje ste dobrovoljno dali, pod uvjetom da ste dali svoj pristanak

2.6 Za planiranje i izvođenje događanja

Vaša korist / naše svrhe

Festo će vas rado uživo informirati o svojoj izvedbi, atraktivnoj ponudi i zanimljivim trendovima. Na raznim događanjima dajemo vam priliku da razmijenite ideje sa stručnjacima iz Festa ili drugim zainteresiranim stranama i trendseterima. Kako bismo za vas mogli stvoriti korisno iskustvo, važno je da se možemo prilagoditi vama i vašim željama i potrebama.

Kategorije podataka

Kako bismo organizirali zanimljivo i uspješno događanje, potrebni su nam različiti osobni podaci.

Ovisno o vrsti i mjestu događanja obrađujemo npr.

 • Podaci za kontakt, kao što su ime i prezime, poslovna adresa, broj telefona i e-adresa.
 • podatke za organizaciju događanja, kao što su pozivnice, osobni zahtjevi ili datumi putovanja
 • dokumentaciju o vašoj prisutnosti i sigurnosnim uputama koje su provedene
 • registarske tablice za dozvole za ulaz i parkiranje
 • foto- i videozapise za objavu i dokumentaciju

2.7 Za ankete o zadovoljstvu

Vaša korist / naše svrhe

Dobra informiranost i dobro razumijevanje potreba i zahtjeva bitna je osnova za daljnji razvoj usluga Festa. Festo može vaše poslovne podatke za kontakt upotrebljavati i za provođenje anketa o zadovoljstvu kupaca u sklopu primjenjivih zakona.

Imate pravo prigovoriti korištenju vaših podataka za kontakt u ove svrhe u bilo kojem trenutku slanjem e-poruke na info@festo.com ili korištenjem opcije prigovora u sklopu ove komunikacije.

Kategorije podataka

Ovisno o vrsti i cilju ankete, posebno ćemo vas obavijestiti o anonimnosti vaših odgovora.

Ako se ankete ne mogu provoditi anonimno, obrađuju se različiti osobni podaci, npr.:

 • podaci za kontakt, kao što su ime i prezime, e-adresa i telefonski broj
 • za specifične ankete ili za diferencirane analize obrađujemo poslovne informacije, kao što su područja odjela ili odgovornosti upravljanja
 • osnova za anketu mogu biti vaše povratne informacije o određenoj poslovnoj transakciji

3 - Pravne osnove za obradu osobnih podataka

Ako ste izričito dali privolu za obradu vaših osobnih podataka u pojedinačnim slučajevima, ta je privola pravna osnova za obradu (članak 6. stavak 1. točka (a) OUZP-a). Ta je privola dobrovoljna i može se opozvati u bilo kojem trenutku s učinkom za budućnost.

4 - Prijenos osobnih podataka

4.1 Prijenos podataka tijekom obrade koju provodi Festo

Festo može proslijediti osobne podatke

 • internim specijalističkim odjelima
 • drugim poduzećima Festo ili trećim stranama, npr. prodajnim partnerima ili dobavljačima, ako je to potrebno u vezi s ponudom ili pokretanjem, provedbom ili obradom poslovnog odnosa
 • pružateljima usluga koji obrađuju osobne podatke u sklopu pružanja usluga, npr. pružateljima usluga u području IT sigurnosti, radova održavanja ili upravljanja događanjima
 • trećim stranama, ako je to potrebno radi usklađivanja s primjenjivim zakonom ili za pravne zahtjeve, npr. u vezi s arbitražom ili sudskim postupkom, tijelima, uredima, društvima za zdravstveno osiguranje ili pravnim savjetnicima

Ako se primatelji nalaze izvan teritorijalnog područja primjene OUZP-a, Festo poduzima mjere kako bi osigurao odgovarajuća i prikladna jamstva za zaštitu vaših osobnih podataka negdje drugdje.

 • Stoga vaše osobne podatke prosljeđujemo poduzećima Festo samo na temelju Obvezujućih korporativnih pravila ("BCR"), kojih su se članovi Festo Grupe obvezali pridržavati.
 • Osobni podaci prenose se vanjskim primateljima samo ako su (i) sklopili standardne ugovorne klauzule EU-a s Festom ili (ii) uveli Obvezujuća korporativna pravila.

Osobni podaci koje objavite preko internetskih ponuda poduzeća Festo (npr. u pričaonicama (eng. chatrooms) ili forumima) mogu biti dostupni drugim registriranim korisnicima odgovarajuće internetske ponude poduzeća Festo diljem svijeta.

4.2 Dodaci za društvene mreže

Festo je na internetske stranice integrirao takozvane dodatke za društvene mreže kao što su Facebook, YouTube, Twitter i Instagram. Ako odaberete jedan od tih dodataka, uspostavit će se izravna veza s ovim ponuđačem i on će obraditi vaše podatke. Ako ste se u ovom trenutku prijavili na svoj korisnički račun, pružatelj može dodijeliti vaš posjet našoj internetskoj stranici vašem korisničkom računu.

Vaša veza s društvenom mrežom, prijenos podataka između mreže i vašeg sustava i vaše interakcije na ovoj platformi isključivo su regulirani propisima o zaštiti podataka dotične mreže. Dodatak za društvene mreže ostaje aktivan dok ga ne deaktivirate ili izbrišete svoje kolačiće.

Obavijest o kolačićima

5 - Pohrana osobnih podataka

Osim ako tijekom prikupljanja nije navedeno izričito razdoblje pohrane, vaši će osobni podaci biti izbrisani nakon određenog razdoblja, pod uvjetom da više nisu potrebni za ispunjavanje svrhe, osim ako zakonske obveze pohrane (npr. obveze pohrane povezane s trgovinskim i poreznim propisima) ne sprečavaju brisanje.

6 - Sigurnost podataka

Festo poduzima potrebne tehničke i organizacijske mjere kako bi osigurao odgovarajuću zaštitu vaših osobnih podataka.

7 - Mogućnost povlačenja privole

Ako se naša obrada vaših osobnih podataka temelji na vašem pristanku za obradu vaših osobnih podataka, imate pravo povući svoju privolu u bilo kojem trenutku s učinkom za budućnost.

Opoziv ne utječe na zakonitost obrade koja se dogodila prije opoziva na temelju privole.

8 - Vaša prava kao ispitanika

Kao ispitanik u vezi s obradom svojih osobnih podataka prema OUZO-uz imate prava na

 • potvrdu o tome je li Festo obradio osobne podatke o vama i informacije o osobnim podacima koje Festo obrađuje
 • ispravak vaših netočnih osobnih podataka
 • brisanje osobnih podataka koje obrađuje Festo
 • ograničenje obrade osobnih podataka koje poduzima Festo
 • prijenos podataka
 • prigovor na obradu osobnih podataka koje obrađuje Festo

Za više informacija i objašnjenja u vezi s pravima posjetite internetsku stranicu Europske komisije "Prava građana".

9 - Osoba za kontakt odgovorna za zaštitu podataka u Festu

Organizacija za zaštitu podataka poduzeća Festo podržava vas u svim pitanjima o zaštiti podataka u Festu. Možete uložiti svoje pritužbe poduzeću Festo i ostvariti svoja prava kako je navedeno u ovoj Izjavi o zaštiti podataka.

Možete se obratiti našoj organizaciji za zaštitu podataka na datenschutz@festo.com.

Festova organizacija za zaštitu podataka pobrinut će se za vaše upite i pritužbe u najkraćem mogućem roku. Osim kontaktiranja s Festovom organizacijom za zaštitu podataka, možete se obratiti i nadležnom nadzornom tijelu za zaštitu podataka u bilo kojem trenutku.

Pregled nacionalnih i međunarodnih tijela za zaštitu podataka dostupan je na ovdje.