Adatvédelmi nyilatkozat

Szeretnénk, ha biztonságban és kényelmesen érezné magát a Festo-val való sikeres együttműködés során. Személyes adatainak védelmével szintén személyes igényeit szeretnénk kielégíteni, és megbízható partnere lenni.

Az adatvédelem tárgyát a személyes adatok képezik. Ebbe a körbe tartozik minden olyan információ, ami egy azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozik.

Az automatizálási technológia és a műszaki oktatás és képzés globális vezetőjeként naponta dolgozunk fel személyes adatokat. Vállaljuk, hogy ennek során betartjuk az adatvédelemre vonatkozó nemzeti és nemzetközi törvényeket és előírásokat, különösen az európai általános adatvédelmi rendeletet (GDPR).

EZ A DOKUMENTUM A FESTO AG ANYAVÁLLALAT, ILLETVE A FESTO CSOPORT ADATKEZELÉSI IRÁNYELVEIT TARTALMAZZA A WEBOLDALON TÖRTÉNŐ EGYES ADATKEZELÉSEKKEL KAPCSOLATOSAN. FELHÍVJUK A FIGYELMET ARRA, HOGY EZEN IRÁNYELVEK ALAPJÁN A FESTO KFT. A WEBOLDALLAL KAPCSOLATOS ÉS EGYÉB ADATKEZELÉSEK TEKINTETÉBEN ÖNÁLLÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓKAT BOCSÁTOTT KI, AMELYEK TARTALMAZZÁK A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRÉT, AZ ADATKEZELÉS CÉLJÁT, JOGALAPJÁT, AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMÁT ÉS AZ ÉRINTETT MAGÁNSZEMÉLY ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAIT. A WEBOLDALON TÖRTÉNŐ ADATKEZELÉS, TOVÁBBÁ AZ EGYÉB ADATKEZELÉSEK TEKINTETÉBEN A FESTO KFT. VONATKOZÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJÁBAN LEÍRTAK AZ IRÁNYADÓAK.

Ki a felelős az adatkezelésért és kivel léphetek kapcsolatba, ha kérdésem van?

A felelős szerv az alábbi:

Festo Automatika Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

H-1037 Budapest
Csillaghegyi út 32-34
Telefon: +36-1/43-65-111
E-mail: gdpr_hu@festo.com

Milyen adatokat és adatforrásokat használunk?

Általános tudnivalók

Az üzleti tevékenységeink során gyűjtött személyes adatokat dolgozzuk fel. Amennyiben a szolgáltatásaink nyújtásához szükséges akkor, a szükséges személyes adatokat törvényes módon nyilvánosan hozzáférhető forrásokból (úgymint hitelnyilvántartásokból, földhivatali nyilvántartásokból, kereskedelmi és szakmai nyilvántartásokból, a médiából és az Internetről) szerezzük be vagy azokat erre engedéllyel rendelkező felek biztosítják számunkra.

Egyéb személyes adatokat csak akkor használunk fel, amennyiben Ön megad ilyen adatokat nekünk egy kapcsolatfelvételi űrlapon, felmérés, eseményre illetve nyereményjátékra történő regisztráció során, vagy egy szerződés teljesítése során, és tesszük ezt csak a törvény által megengedett mértékig.

Személyes adatnak minősül minden olyan információ, amely egy azonosított vagy azonosítható (érintett fél) személyes vagy anyagi körülményeire vonatkozik. Az nem számít, hogy az érintettek közvetlenül vagy közvetett módon azonosíthatók.

Például az általunk gyűjtött adatok közé tartoznak a következők:

 • Személyes adatok (név, lakcím, e-mail cím, telefonszám és egyéb kapcsolattartási információ, nem, családi állapot, születés dátuma és helye, nemzetiség)
 • Személyazonosító adatok (például: útlevél adatai)
 • Azonosítási információk (például: aláírásminta)
 • Adózási adatok (például: adóazonosító)
 • Rendelési adatok
 • Szerződéses kötelezettségeink teljesítéséből származó adatok
 • Marketing és értékesítési adatok (beleértve a reklám pontszámokat), dokumentációs információkat
 • A velünk való üzleti kapcsolat kiépítése és annak során keletkezett adatokat, telefonhívások hangfelvételeit és az ezen beszélgetések eredményeként keletkező adatokat
 • A felsorolt személyes adattípusok mellett, egyéb személyes adatok is kezelésre kerülhetnek, amikor az általunk kínált egyéb termékeket/szolgáltatásokat megvásárolja és használja.

Hírlevelek és események

A hírleveleink kiküldése során szintén feldolgozásra kerülnek személyes adatok (úgymint például e-mail címek és jelszavak). A hírleveleken belüli kattintásait is nyomon követjük. Ezeket az információkat használjuk fel annak érdekében, hogy olyan tartalmakat tudjunk biztosítani az Ön számára, amely jobban illeszkedik érdeklődési körébe.

A hírlevelünkre történő feliratkozással Ön beleegyezését adja, hogy adatait ilyen módon kezeljük és dolgozzuk fel. Minden hírlevelünkben található egy hivatkozás, amelynek segítségével leiratkozhat a jövőbeni hírlevelekről.

Az egyes eseményekre történő regisztrációval, Ön kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy adatait szigorúan az eseménnyel kapcsolatos regisztrációs és automatizált adminisztrációs célokra használjuk fel, valamint ezeket az adatait továbbíthassuk alvállalkozóinknak ilyen célokból kifolyólag, amennyiben ez szükséges.

Internetes oldalaink

Amikor Internetes oldalainkhoz hozzáfér, akkor rendszereink számos adatot és információt begyűjtenek Önről.

A begyűjtött adatok magukba foglalják a következőket, például:

 • Információkat a felhasználó böngészőnek típusára és verziószámára vonatkozóan
 • A felhasználó operációs rendszerét
 • A felhasználó Internet szolgáltatóját
 • A felhasználó IP címét
 • A hozzáférés dátumát és időpontját
 • Azon webhelyek címét amelyekről a felhasználó rendszere hozzáfért Internetes oldalainkhoz
 • Azon webhelyek címét amelyeket a felhasználó rendszere a webhelyünkről ért el


Naplófájlok

A naplófájlok az IP címadatok és egyéb olyan adatok tárolására használatosak, amelyek alapján egy adott felhasználó visszakövethető. Ezek az adatok nem a felhasználóra vonatkozó egyéb személyes adatokkal együtt kerülnek tárolásra.

Rendszerünknek szüksége van az IP címadatok eltárolására ahhoz, hogy biztosítani tudjuk a webhelynek a felhasználó számítógépén történő teljes funkcionalitással történő kiszolgálását. Az adatok szintén felhasználásra kerülnek a webhely optimalizálásához, valamint információs rendszereink biztonságának biztosításához (adatkezelés és feldolgozás céljából).

Az EU-GDPR rendeletének értelmében, ezek érdekek törvényes érdekeknek minősülnek a Festo általi adatkezelés és feldolgozás szempontjából. Ezen érdekek jogalapját az EU-GDPR rendelet 6. cikkelyének 1(f) bekezdése biztosítja.

Sütik (Cookie-k)

Lehetséges, hogy sütiket helyezünk el a végberendezésén. Ezek a sütik szintén hozzáférnek olyan IT adatokhoz, mint például az Ön IP címe(i) és különböző az Ön eszközének azonosítására szolgáló jellemzőkhöz. Erre vonatkozóan további információkat az alábbi linken talál:
Sütikre (Cookie-kra) vonatkozó irányelv

Milyen célokra használjuk fel az adatait, és milyen jogalapunk van ezeknek az adatoknak a kezelésére?

A személyes adatok kezelését az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete (EU-GDPR), és további egyéb vonatkozó nemzeti előírások alapján végezzük.

Szerződéses kötelezettségeink teljesítése érdekében (az EU-GDPR 6. cikkelyének 1(b) bekezdése értelmében): Az adatok kezelését az érintett kérésére egy szerződés teljesítése érdekében, illetve a szerződés megkötését megelőzően történő lépések megtételéhez szükséges intézkedések és képzési tevékenységekhez használjuk fel. Az adatok kezelésének célját illetően további információkért, kérjük, olvassa el az érintett kommunikációs anyagokat, szerződéses dokumentumokat és az érintett osztályok és tevékenységek értékesítési feltételeit és kikötéseit.

Jogos érdekek védelme érdekében (az EU-GDPR 6. cikkelyének 1(f) bekezdése értelmében): Ha szükséges, akkor adatainak kezelését a fentebb megnevezett célokon túlmenően, a saját vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek védelme érdekében is végezzük. Például a következő esetekben:

 • Jogviták esetén a törvény által biztosított jogaink gyakorlása és védelme érdekében.
 • Annak biztosításához, hogy az IT biztonsági rendszereink és a Festo eljárásai, folyamatai biztonságosak.
 • Bűncselekmények megelőzése és kivizsgálása céljából.
 • Videós megfigyelést a vállalati előírásoknak való megfelelés biztosítása érdekében, valamint bizonyítékok gyűjtése céljából egy esetleges támadás vagy csalárd magatartás tanúsításának esetére
 • Épület- és üzembiztonsági célokból (úgymint beléptető rendszerek), a vállalati előírások
 • védelme érdekében tett intézkedésekhez
 • Az üzemeltetéshez és a szolgáltatások és termékek folyamatos fejlesztésével kapcsolatos intézkedésekhez
 • Vevőink számára nyújtott tanácsadáshoz és segítségnyújtáshoz
 • A vevők közvetlen megkeresésének tervezéséhez használt keresletelemzési folyamatok ellenőrzéséhez és optimalizálásához
 • Reklámtevékenységhez vagy piac- / közvéleménykutatáshoz, kivéve, ha nem tájékoztatott minket arról, hogy nem kívánja, hogy ilyen célokra használjuk fel adatait.

Az Ön beleegyezése alapján (Az EU-GDPR 6. cikkelyének 1(a) bekezdése értelmében): Amennyiben Ön hozzájárulását adta a személyes adatainak konkrét célból történő kezeléséhez, akkor ezen hozzájárulása alapján az adatok kezelését jogszerűen végezhetjük.Hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Ez szintén érvényes az EU-GDPR rendelet érvénybe lépését megelőzően, azaz a 2018. május 25-e előtt adott hozzájárulására is. A hozzájárulásának visszavonása nincs kihatással a hozzájárulásának visszavonását megelőzően végzett adatkezelés jogszerűségére.

Jogszabályok alapján (az EU-GDPR 6. cikkelyének 1(c) bekezdése értelmében) vagy közérdekből (az EU-GDPR 6. cikkelyének 1(e) bekezdése értelmében) történik.

Milyen információszolgáltatási kötelezettségek vannak érvényben?

Az alábbi pontokban felsorolt kérdésekre vonatkozóan információkat az alábbi linken talál:
Információszolgáltatási kötelezettség

 • Milyen adatvédelmi jogai vannak?
 • Mit kell tudnia a tiltakozási jogáról?
 • Van bármilyen kötelessége az adatok rendelkezésre bocsátását illetően?
 • Ki kapja meg az Ön adatait?
 • Mennyi ideig tároljuk az adatait?


Hogyan biztosítjuk adatainak biztonságos tárolását?

A Festo technikai- és szervezeti biztonsági intézkedéseket alkalmaz annak érdekében, hogy megvédje az általa felhasznált adatokat azok a véletlen- vagy szándékos manipuláció, elvesztés, megsemmisülés vagy illetéktelen személyek általi hozzáféréssel szemben. A legújabb technológiai fejlesztések alapján folyamatosan fejlesztjük biztonsági intézkedéseinket.

Használunk webes eszközöket?

Webes eszközöket használunk nyomkövetési, webanalitikai és közösségi média célokból.

Az alábbi pontokban felsoroltakra vonatkozóan információkat itt talál:
Webes eszközök

 • Google Ads Conversation Tracking és Retargeting
 • Facebook Pixel
 • LinkedIn Insight Tag
 • Eloqua Marketing Automation
 • Econda Web Analytics
 • Hotjar
 • Kameleoon
 • Bing Universal Event tracking
 • Baidu Analytics (Tongji) - csak Kína
 • Közösségi média

Alkalmazunk profilalkotást?

Néhány adatát automatikusan feldolgozzuk azzal a céllal, hogy adott személyes tulajdonságokat elemezzünk (a folyamat profilalkotásként ismeretes). Annak érdekében, hogy termékeinkről, szolgáltatásainkról és egyéb tevékenységeinkről releváns információkat biztosíthassunk, profilalkotási eszközöket alkalmazunk, hogy kommunikációs és reklámtevékenységeinket - beleértve a piac- és közvélemény-kutatást is- az Ön igényeire szabhassuk.

Az ennek eléréséhez alkalmazott eszközök a következők:

 • Pontozás matematikailag/statisztikailag elismert és igazolt eljárások alapján. A kiszámított pontszámok segítenek számunkra döntéseket hozni, például a termékértékesítés, kereskedelmi vásárok látogatása és teljesített képzések tekintetében.
 • Alkalmazunk olyan eszközöket is, amelyek (automatikusan) egyesítik a több forrásból származó adatokat egy profilba, hogy lehetővé tegyék számunkra a személyes érdeklődési körök és magatartások elemzését, hogy fejleszthessük a vevőkkel folytatott kommunikációnkat. Ezt csak kifejezett hozzájárulásával tesszük. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

Miként szerezzük meg hozzájárulását, amikor ellátogat Internetes oldalainkra?

Internetes oldalaink használatakor, Ön elfogadja általános adatvédelmi irányelvünket és hozzájárulását adja adatainak az ebben az adatvédelmi nyilatkozatban leírtak szerinti felhasználására.

Adatvédelmi nyilatkozatunkat bármikor módosíthatjuk vagy kiegészíthetjük. Adatvédelmi nyilatkozatunk legutóbb kiadott változata érvényes.