E311 Programozható vezérlők alapismeretei

PLC programozási gyakorlatok

Automatizált berendezés PLC nélkül szinte elképzelhetetlen. Ugyanakkor az automatizált berendezéseket kiszolgáló, működésüket felügyelő operátorok, karbantartók PLC tudása gyakran hiányos. A tanfolyamon résztvevők elsősorban nem programozni tanulnak, de gyakorlati programozási feladatok megoldásával, a vezérelt berendezések tesztelésével szerzik meg azt a biztos gyakorlati tudást, amelynek birtokában szakszerűen és megalapozottan látják el munkahelyi feladatukat. A gyakorlatokhoz Siemens (Step7) vagy Festo (FST, CoDeSys) vezérlőket használunk. A megszerezhető gyakorlati ismeretek egyaránt fontosak a gépészeti vagy villamos ismeretekkel rendelkezők számára.

Célcsoport
PLC vezérlést tartalmazó berendezések mellett dolgozó operátorok, karbantartók

Tartalom

  • A PLC és a vezérelt berendezés elektromos kapcsolata
  • Bemenetek (érzékelők), kimenetek (végrehajtók), időzítők, számlálók
  • A számítógép szerepe a programozásban és hibakeresésben
  • Gyakorló vezérlési feladatok megoldása és tesztelése
  • A PLC környezetében dolgozók kompetenciahatárai
  • A szisztematikus hibakeresés módszerei a vezérelt berendezésen
  • A PLC kommunikációs lehetőségei
  • Eszközvédelmi és balesetvédelmi ismeretek