E312 - PLC-k gyakorlati alkalmazása

Alkalmazástechnikai és programozási alapismeretek

A tanfolyamon résztvevők elsajátítják az irányítástechnikai és a hozzá kapcsolódó információtechnológiai ismeretek alapjait. Megismerkednek a programozható logikai vezérlők hardver- és szoftverfelépítésének jellemzőivel, valamint a programozásukhoz szükséges nyelvekkel és a fejlesztőkörnyezetek alkalmazásával. Az oktatáson speciális projektfeladatok megoldásának és tesztelésének segítségével, szerzik meg a megfelelő tudást annak érdekében, hogy a PLC vezérléssel összefüggésbe hozható munkaköri feladatokat el tudják látni

A tanfolyam javasolt minden olyan szakembernek, aki szeretné a szakterületi vezérléstechnikai és programozási ismereteit úgy megalapozni, hogy azok a későbbiekben biztos támpontként szolgáljanak az ipari informatikai ismeretek bővítésében.

Célcsoport
PLC vezérlést tartalmazó berendezések mellett dolgozó operátorok, karbantartók és egyéb szakemberek

Tartalom

  • Irányítástechnikai és IT alapok (irányítás és műveletei, vezérléstechnika, számrendszerek, memóriacímzés, hálózatok, hálózati eszközök, IP címzés);
  • PLC hardver ismeretek (követelmények, kiépítések, felépítés, bemenetek és kimenetek típusai);
  • PLC programnyelvek (csoportosításuk az IEC 61131-3 alapján – jellemzőik, adattípusok);
  • IDE felépítése, a projektstruktúra (a szoftver felhasználói felülete, projekt nézetek, alapvető funkciók, új projekt létrehozása);
  • egyszerű projekt létrehozása (hardver-, címzés- és Profinet hálózati konfiguráció, tag táblázat definiálása, programblokkok és összetevőik létrehozása, fordítás, letöltés eszközre, feltöltés eszközről, átjárás a programnyelvek között, online diagnosztika);
  • logikai függvények programnyelvi kódolásával realizálható egyszerű feladatok megoldása (mintafeladat és gyakorlás EasyVeep modulok segítségével);
  • élvezérlés, öntartások, RS és SR flip-flop-ok és merkeres léptetőlánc PLC-s alkalmazása (mintafeladat és gyakorlás);
  • időzítők és számlálók típusai, alkalmazásuk (mintafeladatok és gyakorlás);
  • komparátorok és adatmozgató utasítások alkalmazása (mintafeladat és gyakorlás);
  • komplex gyakorló feladatok megoldása (elektropneumatikus gyakorló tábla, MPS modul és/vagy emulációs szoftver segítségével).