E412 - Ipar 4.0 informatikai alapjai

PLC-k gyakorlati alkalmazása II. - HMI, Watchdog, Data logging, Node-RED alapok

A tanfolyamon résztvevők az irányítástechnikai és IT ismereteiket bővíthetik az Ipar 4.0 szemléletének megfelelően. A PLC programozás alapjaira építve megismerkednek a résztvevők a korszerű programszervezési, hibakeresési módszerek és naplózási funkciók alkalmazásával, melyeknek elsajátítása fokozza a szakterületi munkavégzés hatékonyságát.

A PLC-s technológiák korszerű szemléletének tükrében nagy hangsúlyt kap az ember-gép kommunikáció tervezése és implementálása. A képzés során a résztvevők betekintést kapnak a HMI-panelek konfigurálásába, gyakorlati ismereteket sajátítanak el az automatikai rendszerbe történő illesztés technológiai paraméterezésével és a felületek tervezésével kapcsolatban.

Az ipari irányítástechnikai rendszerek felügyeletének fontos komponense az eszközök távoli elérése. Gyakorlati projektfeladatokon keresztül ismerhetik meg a résztvevők a PLC-k hálózati és webes elérésének alapjait.

Célcsoport
PLC vezérlést tartalmazó berendezésekkel dolgozó technikusok, mérnökök

Tartalom

  • Strukturált projektszervezés (OB-k, FC-k, FB-k, DB-k –, jellemző alkalmazásaik);
  • ember-gép interfész tervezése (PLC-HMI kapcsolat kialakítása PN hálózaton, képernyőstruktúra tervezése, felületelemek létrehozása és paraméterezése, mintafeladat és gyakorlás);
  • hibakeresés és hibakezelés (Watchdog FB tervezése, hiba kezelése, mintafeladat és gyakorlás);
  • adatnaplózás (felhasználók és jelszavak kezelése, data logging funkció készítése, mintafeladat és gyakorlás)
  • PLC távoli elérése (Node-RED szerver telepítése és alkalmazása, alapvető node-ok, webes virtuális műszerfal tervezése Ubidots használatával, mintafeladat és gyakorlás).