OP5 Előzetes tudásszint-felmérés

Operátori munka hatékonyságának növelése műszaki képzéssel

Az operátorok munkavégzéséhez kapcsolódó alapvető, gyakorlati műszaki ismeretek (pneumatika, villamosság, érzékelők, biztonságtechnika) fejlesztése, a minőségi munkavégzés felelősségének növelése, a szükséges kompetenciatudat erősítése, valamint a megszerzett tudás átadásának képességére való felkészítés. A megbízható, de passzív munkavégzők a termelési folyamat, a felhasznált eszközök intelligens „szenzoraivá” válnak, melynek hatására csökken a meghibásodásból adódó gépleállás, a hibás beállításokból, eszközök kifáradásból adódó selejt, továbbá az operátoktól származó hasznos, termelést gyorsító, minőséget javító, költségcsökkentő ötletek megjelenése várható. További fontos cél a gyártási folyamat során az átállási idők csökkenése, a karbantartók leterheltségének csökkentése.

Célcsoport
Az automatizált gépsoron dolgozó, a termelés hatékonyságát leginkább befolyásoló operátorok

A projekt elemei

  • Ingyenes helyszíni látogatás, aminek célja a termelés megismerése, valamint az operátorokkal folytatott személyes, felmérő jellegű beszélgetés.
  • A karbantartókkal, műszaki vezetőkkel valamint a humánpolitikai munkatársakkal közösen kialakított speciális tartalmú és időbeosztású operátori oktatási terv elkészítése.
  • A kiválasztott operátori csoport képzése (pilot projekt).
  • Néhány héttel később az oktatott csoport munkájának közös értékelése.
  • A eredmények ismeretében döntés a képzés folytatásáról.

Résztvevők
Helyszíni felmérés alapján a műszaki és HR vezetőkkel közösen kiválasztott műszakiak csoportja