TPM - A hatékony karbantartás megteremtése

Minőség előállítása a megfelelő folyamatok, gépek, eszközök, információk, alapanyagok és tudás segítségével.

A hatékony karbantartás során a gépek/eszközök teljes kihasználtsága teremthető meg ésszerű és indokolt költségek mellett. A tréning elvégzésével a résztvevők megismerkednek a karbantartás szerepével és különböző területeivel, azonosítani tudják a gépeken és a rendszerekben előforduló hat tipikus veszteséget, valamint képesek lesznek elhárítani azokat. Megismerik a karbantartás során alkalmazott dokumentumokat és képesek lesznek felhasználni azokat napi munkájuk során, valamint képesek lesznek a karbantartási terület folyamatainál a saját munkájukat megszervezni és optimalizálni.

Célcsoport
A karbantartás területén dolgozó minden munkatársnak, különösen a karbantartást végzőknek, azok csoportvezetőinek és a karbantartás vezetőinek.

Tartalom

 • A karbantartás és műszaki szolgáltatás szerepe
 • A gépeken és rendszereken előforduló veszteségek hat tipikus forrása
 • A karbantartás, az átvizsgálás és a javítás szerepe
 • A karbantartás fő mutatóinak megismerését és alkalmazását: OEE (Overall Equipment Effectiveness),TEEP (Total Equipment Effectiveness Productivity), MTBF (Mean Time Between Failures), MTTR (Mean Time To Repair)
 • A rendszerezett hibafeltárás struktúrája és tervezése
 • Karbantartás és felügyelet tervezése
 • Gépek és rendszereinek gyenge pontjainak elemzése és célzott fejlesztései
 • Alkatrész gazdálkodás
 • Karbantartás megszervezése
 • A karbantartási munka értékelése
 • Gyakorlati példák és feladatok