TPM - A hatékony karbantartás megteremtése

minőség előállításához a minőségi folyamatok mellett minőségi gépekre/eszközökre, információra, alapanyagra és tudásra van szükség. A hatékony karbantartás során a gépek/eszközök teljes kihasználtsága teremthető meg ésszerű és indokolt költségek mellett.

A tréning elvégzésével a résztvevők megismerkednek a karbantartás szerepével és különböző területeivel, azonosítani tudják a gépeken és a rendszerekben előforduló hat tipikus veszteséget valamint képesek lesznek elhárítani azokat módszeresen. Megismerik a karbantartás során alkalmazott dokumentumokat és képesek lesznek felhasználni azokat napi munkájuk során, valamint képesek lesznek a karbantartási terület folyamatinál a saját munkájukat megszervezni és optimalizálni.

Tartalom

• A karbantartás és műszaki szolgáltatás szerepe
• A gépeken és rendszereken előforduló veszteségek hat tipikus forrása
• A karbantartás, az átvizsgálás és a javítás szerepe
• A karbantartás fő mutatóinak megismerését és alkalmazását: OEE (Overall Equipment Effectiveness),TEEP (Total Equipment Effectiveness Productivity), MTBF (Mean Time Between Failures), MTTR (Mean Time To Repair)
• A rendszerezett hibafeltárás struktúrája és tervezése
• Karbantartás és felügyelet tervezése
• Gépek és rendszereinek gyenge pontjainak elemzése és célzott fejlesztései
• Alkatrész gazdálkodás
• Karbantartás megszervezése
• A karbantartási munka értékelése
• Gyakorlati példák és feladatok

Célcsoport
A karbantartás területén dolgozó minden munkatársnak, különösen a karbantartást végzőknek, azok csoportvezetőinek és a karbantartás vezetőinek.

Időtartam
(16 óra) 2 nap

Létszám
6-12 fő

Az oktatás jellege
Workshop