TTT111 Train-the-Trainer

Módszertani képzés műszaki oktatók részére

Ismeretek vagy képzési kompetenciák átadásakor nem kizárólag szakmai tudásra, hanem a tanítási módszertan ismeretére is szüksége van. A 2 modulos tanfolyam során a résztvevők elsajátíthatják az ismeretek átadásának világos és vonzó módját, a tanulási motiváció növelésének lehetőségeit, ezekkel is segítve az ismeretek hatékony befogadását és alkalmazását. A Train-the-Trainer tanfolyam olyan módszertannal és fontos tudnivalókkal ismertet meg, amelyek lehetővé teszik, hogy a képzési célok professzionális és minőségi módon valósuljanak meg. A résztvevő a tanfolyam során megismeri a műszaki képzést vonzóvá tevő kreatív technikákat, elsajátítja a legfontosabb ismeretátadási módszereket, és képes lesz a résztvevők igényeihez alakítani a képzés tartalmát, képessé válik hatékonyan kommunikálni a résztvevőkkel, megismeri az értékelési szabályokat, a képzés tartalmát egyértelmű és megfelelő módon tudja strukturálni.

Célcsoport
Iskolai tanárok, tanműhely szakoktatók

Tartalom

  • Az oktatás elmélete és képzési módszerek
  • Kompetencia alapú képzés, képzési célok és oktatásszervezés
  • A tanulás pszichológiája
  • Bonyolultabb tananyagok módszertanilag történő leegyszerűsítése
  • Tanítási és tanulási módszertan
  • A haladási ütem ellenőrzése
  • Aktív figyelés és kérdésfeltevések
  • Visszajelzés adása és fogadása