Data Protection Statement

We want you to feel secure and at ease as you collaborate successfully with Festo. We also want to meet your needs and be a reliable partner when it comes to protecting your personal data.

Mes norime, kad jums būtų saugu ir lengva sėkmingai bendradarbiauti su Festo. Taip pat norime patenkinti jūsų poreikius ir būti patikimas partneris, kai kalbama apie jūsų asmens duomenų apsaugą.

Duomenų privatumas susijęs su jūsų asmens duomenimis, o tai yra bet kokia informacija apie fizinį asmenį (duomenų subjektą), kurio asmens tapatybė yra nustatyta arba gali būti nustatyta.

Esame vieni iš pasaulinių lyderių automatikos technologijų, taip pat bazinių ir tolesnių techninių mokymų srityje, todėl asmens duomenis tvarkome kasdien. Tą darome laikydamiesi visų nacionalinių ir tarptautinių duomenų privatumo teisės aktų, o visų pirma – Europos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR).

Jei šiame dokumente yra tik vieną lytį nurodančių žodžių, jie pasirinkti tik siekiant supaprastinti tekstą. Ši informacija vienodai taikoma visų lyčių asmenims.

1. Duomenų valdytojas

UAB „FESTO“,

V. Krėvės pr. 129, Kaunas, Lietuva.

Tel. Nr. +370 37 202378,

el.paštas: info.lt@festo.com.

Duomenų apsaugos koordinatorius

UAB „FESTO“

Arūnas Šatas

El. paštas: dataprivacy_lt@festo.com

2. Asmenų grupės, tikslai ir duomenų kategorijos

Festo tvarko asmens duomenis, susijusius su įvairiomis asmenų grupėmis ir įvairiais tikslais. Mes mielai apibūdinsime situacijas, kuriose jūsų duomenys renkami, saugomi ir tvarkomi vykstant mūsų bendradarbiavimui.

2.1 Kai naudojamasi mūsų internetinėmis svetainėmis

Jūsų nauda / mūsų tikslai

Internete Festo jums sudaro galimybes naudotis įvairiomis patraukliomis funkcijomis, kurios gali įvairiapusiškai palengvinti jūsų kasdieninį darbą. Jas teikdami naudojame asmens duomenis, kad nustatytume jūsų tapatybę ir galėtume patvirtinti naudotoją, pvz., iš Festo internetinių svetainių pateiktume jūsų pasirinktas paslaugas ir funkcijas.

Mes taip pat tvarkome asmens duomenis dėl saugumo priežasčių, ypač siekdami aptikti mūsų interneto svetainių kibernetines atakas ar sukčiavimo atvejus ir užkirsti jiems kelią.

Duomenų kategorijos

Kai naudojatės mūsų interneto svetainėmis, interneto taikomosiomis programomis ar įrankiais, išsaugome tokius asmens duomenis kaip antai:

• jūsų naudojamo įrenginio, naršyklės ir operacinės sistemos tipą,

• jūsų IP adresą,

• jūsų apsilankymo datą ir laiką,

• interneto svetainių ir jų funkcijų naudojimą,

• paieškos sąlygas, pranešimus apie klaidas, informaciją apie jūsų gautus failus ir perduotų duomenų kiekį,

• interneto svetaines, kuriomis naudojotės, kad patektumėte į mūsų interneto svetaines, taip pat interneto svetaines, kuriose apsilankėte iš mūsų interneto svetainių.

Kitus asmens duomenis, pvz.:

• vardą ir pavardę,

• darbo duomenis ryšiams, pvz., elektroninio pašto adresą ir telefono numerį,

• informaciją, nurodytą užklausoje (saugome tik tuo atveju, jei jūs savanoriškai juos mums pateikiate, pvz., kai registruojatės, teikiate užklausas, pildote duomenų ryšiams ar apklausos formą, taip pat sutarties vykdymo metu).

Slapukai

Šiems duomenims rinkti Festo internetinėse platformose naudojame slapukus. Plačiau apie tai, kaip Festo naudoja slapukus, galite sužinoti mūsų slapukų politikoje. Joje taip pat paaiškinta, kaip galite nesutikti su slapukų naudojimu ir slapukais gautų duomenų tvarkymu.

Nuorodos į kitas interneto svetaines

Šis pareiškimas apie duomenų apsaugą taikomas tik Festo internetinėms svetainėms, bet ne trečiųjų šalių interneto svetainėms ir taikomosioms programoms. Tačiau Festo internetinėse svetainėse gali būti nuorodų į trečiųjų šalių interneto svetaines ir taikomąsias programas, kurios galėtų jus dominti.

Festo neatsako už tai, kaip trečiosios šalys renka, tvarko ir naudoja jūsų duomenis ar kokį turinį trečiosios šalys pateikia savo interneto svetainėse.

2.2 Kai naudojamasi judriojo ryšio arba vietinėmis taikomosiomis programomis

Jūsų nauda / mūsų tikslai

Festo siūlo daugybę taikomųjų programų, kuriomis galite naudotis tokiuose galutiniuose įrenginiuose kaip nešiojamieji kompiuteriai, planšetiniai kompiuteriai ar išmanieji telefonai ir kurios gali padėti jums efektyviai ir saugiai atlikti jūsų užduotis. Dominančios funkcijos gali būti nustatomos ir valdomos naudojant asmens duomenis.

Jei specialios funkcijos ir naudingos charakteristikos integruotos į tam tikrus įrankius, informaciją apie jas rasite papildomame pareiškime apie duomenų apsaugą, kuris skirtas konkrečiai taikomajai programai.

Festo gali pasiekti taikomųjų programų turinį ir asmens duomenis tik aptarnavimo ir techninės priežiūros metu.

Duomenų kategorijos

• tokia informacija ryšiams kaip vardas ir pavardė, darbo adresas, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas,

• naudotojui būdingi nustatymai, pvz., parankiniai,

• asmenų funkcijos (vaidmenys) ir tam skirti nustatymai.

2.3 Bendradarbiavimo su verslo partneriais projektuose

Jūsų nauda / mūsų tikslai

Geri dalykiniai santykiai yra grindžiami sklandžia komunikacija tarp tinkamų kontaktinių partnerių ir efektyviais informacijos mainais. Jūsų asmens duomenis naudojame informuodami jus apie gaminius, paslaugas ir projektus, pvz., tvarkydami jūsų užklausas arba suteikdami techninę informaciją apie gaminius. Taip pat jūsų asmens duomenis naudojame palaikydami mūsų (sutartinius) dalykinius santykius, pvz., tvarkydami gaminių ir paslaugų užsakymus, atlikdami remonto ir techninės priežiūros darbus, taip pat buhalterinės apskaitos, sąskaitų išrašymo ir mokėjimų tikslais.

Duomenų kategorijos

Bendradarbiavimo su jumis kaip su verslo partneriu procese Festo tvarko jūsų asmens duomenis kaip kontaktinio asmens bendraujant su klientais, suinteresuotomis šalimis, prekybos partneriais, tiekėjais ar kitais partneriais.

Iš esmės tokius duomenis sudaro:

• informacija ryšiams, pvz., vardas ir pavardė, darbo adresas, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas,

• informacija apie skambučius, apsilankymus, apsikeitimą informacija ir tokio bendravimo turinį,

• informacija, reikalinga projekto ar sutartinių santykių procese,

• duomenys, kurie renkami iš viešai prieinamų šaltinių, duomenų bazių ar kredito reitingų agentūrų,

• jei pagal teisės aktų reikalavimus būtina atlikti patikrinimo procesą – gimimo data, asmens tapatybės kortelė ir asmens tapatybės kortelės numeris, informacija apie susijusius teismo procesus ir kitus teisinius ginčus, kuriuose dalyvauja verslo partneriai,

• tokie mokėjimo duomenys kaip antai informacija, skirta tvarkyti mokėjimo sandoriams ar užkirsti kelią sukčiavimui, įskaitant kredito kortelės informaciją ir kortelės patvirtinimo numerius.

2.4 Bendradarbiavimui tarp Festo ir verslo partnerių

Jūsų nauda / mūsų tikslai

Šiuolaikinės elektroninių ryšių priemonės siūlo įrankius, kurie sudaro galimybes efektyviai bendradarbiauti ir greitai bei paprastai keistis informacija ir duomenimis. Naudojantis tokiais įrankiais, asmens duomenys gali būti tvarkomi tapatybės nustatymo tikslais ir siekiant užfiksuoti tokį kontaktą.

Duomenų kategorijos

Internetinio ryšio seansų metu ir per panašias funkcijas gali būti tvarkomos įvairios asmens duomenų dalys, įskaitant (tačiau tuo neapsiribojant):

• duomenis ryšiams (vardas, pavardė, elektroninis paštas, įmonė ir pan.),

• visa tokios komunikacijos informacija:

o prieigos teisės,

o komentarai ir pastabos,

o dokumentų tvarkymas,

o tokia naudojimosi informacija kaip data ir laikas.

2.5 Tiesioginei rinkodarai

Jūsų nauda / mūsų tikslai

Festo informuoja apie svarbias rinkos tendencijas, įdomius naujus gaminius ir sprendimus pagal jūsų veiklos sritį ir jūsų pasirinktas dominančias temas. Taip pat gaunate informaciją apie rinkodaros kampanijas, rinkos analizę ar panašias iniciatyvas ir renginius.

Turite teisę bet kada nesutikti, kad jūsų duomenys ryšiams būtų toliau naudojami šiais tikslais. Norėdami tą padaryti, kreipkitės elektroninio pašto adresu info.lt@festo.com arba pasinaudokite prieštaravimo galimybe, esančia tokio pobūdžio pranešimuose.

Duomenų kategorijos

Kad pateiktume jums informaciją, atitinkančią jūsų pageidavimus ir poreikius, rinkodaros kampanijų metu renkame įvairius asmens duomenis, įskaitant:

• tokią informaciją ryšiams kaip vardas ir pavardė, darbo adresas, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas,

• jūsų pasirinktus variantus, susijusius su naujienlaiškiais ir jus dominančiomis sritimis,

• informaciją apie apsilankymus prekybos mugėse, dalyvavimą internetiniuose seminaruose ar pan.,

• visą informaciją, kuria pasidalijote savanoriškai, kol jūs su tuo sutinkate.

2.6 Dėl jūsų kaip Festo darbuotojo funkcijos (vaidmens)

Jūsų nauda / mūsų tikslai

Festo yra patrauklus ir patikimas darbdavys, kuris apsiima gana daug įsipareigojimų jums, valstybei, institucijoms, tarnyboms ir visuomenei. Daugelis tokių įsipareigojimų yra susiję su jūsų darbo santykiais ir juos vykdant būtina tvarkyti asmens duomenis.

Duomenų kategorijos

Darbo santykių su jumis metu Festo renka ir tvarko asmens duomenis.

Tarp tokių duomenų yra (tuo neapsiribojant):

• Tokie pagrindiniai duomenys kaip:

o darbuotojo numeris,

o vardas ir pavardė,

o lytis, gimimo data ir vieta,

o gyvenamosios vietos adresas,

o civilinė būklė, vaikų skaičius,

o tautybė,

o negalios.

• Tokie sutarties duomenys kaip:

o darbo santykių pobūdis ir apimtis,

o užduotys organizacijoje,

o darbo užmokesčio sistema.

• Tokia darbo užmokesčio ir mokėjimų informacija kaip:

o duomenys apie darbo užmokestį,

o mokesčių ir socialinio draudimo informacija,

o informacija apie profesinę pensiją,

o banko duomenys,

o informacija apie buvimą ir nebuvimą darbe / darbo laikotarpius,

o darbo rezultatų vertinimai.

• Ergonominiai duomenys ir su sveikata susijusios duomenų kategorijos:

o medicininės pažymos nedarbingumo atveju,

o reabilitacijos priemonės,

o duomenys, surinkti taikant pakartotino integravimo priemones,

o darbui reikalinga medžiaga.

• Organizaciniai duomenys:

o pareigų pavadinimas,

o organizacijos struktūra,

o vieta,

o darbo duomenys ryšiams.

• Informacija apie kvalifikaciją:

o įgytas išsilavinimas,

o mokymai ir kvalifikacija,

o profesinė karjera.

• Leidimai:

o prieigos prie IT sistemų teisės,

o fizinės prieigos teisės,

o pasirašymo taisyklės.

• Naudojimosi ir veiklos duomenys:

o IT ir komunikacijų sistemose,

o laiko registravimo sistemose,

o suteiktoje įrangoje ir galutiniuose IT įrenginiuose.

Saugumo sumetimais, ypač siekdama aptikti savo interneto svetainių kibernetines atakas ar sukčiavimo atvejus ir užkirsti jiems kelią, Festo tvarko tokius asmens duomenis kaip:

o žurnalų failai (angl. log files),

o prisijungimai internetu, įskaitant dešifravimą ir šifravimą uždaroje srityje.

Privaloma saugoti iš IT sistemų gautų duomenų konfidencialumą.

Kitus asmens duomenis, kaip antai jūsų profilio nuotrauką Festo intranete „WeNet“ ir kituose įrankiuose, Festo tvarko tik, jei davėte sutikimą. Apie tokį sutikimą jus informuosime per bendrąsias teisines sąlygas atitinkamo proceso metu.

2.7 Jums kreipiantis dėl darbo

Jūsų nauda / mūsų tikslai

Kadangi Festo yra patrauklus darbdavys, mūsų įmonė siekia pritraukti motyvuotus ir įgudusius darbuotojus. Sudarome jums sąlygas saugiai kreiptis dėl darbo mūsų įmonėje.

Duomenų kategorijos

Kreipimosi dėl darbo procese Festo tvarko visus šiame procese jūsų pateiktus asmens duomenis. Paprastai juos sudaro:

• vardas, pavardė,

• adresas,

• gimimo data,

• tokie duomenys ryšiams kaip elektroninio pašto adresas ir telefono numeriai,

• tokie kreipimosi dėl darbo dokumentai kaip CV, rekomendacijos, pažymos, nuotraukos, pareigos, į kurias pretenduojate, ir kita informacija.

2.8 Planuojant ir organizuojant renginius

Jūsų nauda / mūsų tikslai

Festo teikia naujausią informaciją apie įmonės veiklos rezultatus, patrauklius pasiūlymus ir įdomias tendencijas. Per įvairius renginius sudarome jums galimybę pasišnekučiuoti su Festo specialistais ar kitomis suinteresuotomis šalimis ir tais, kurie lemia tendencijas. Siekiame užtikrinti, kad galėsime sukurti jums naudingą patirtį, todėl mums svarbu prisitaikyti prie jūsų pageidavimų ir poreikių.

Duomenų kategorijos

Kad surengtume įdomų ir sėkmingą renginį, mums reikia įvairios asmeninės informacijos.

Kad surengtume įdomų ir sėkmingą renginį, mums reikia įvairios asmeninės informacijos.

Priklausomai nuo renginio pobūdžio ir vietos, tvarkome šiuos duomenis, tarp kurių yra:

• tokia informacija ryšiams kaip vardas ir pavardė, darbo adresas, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas,

• tokie duomenys apie organizuojamą renginį kaip pakvietimai, asmeniniai prašymai ar kelionės duomenys,

• dokumentai apie jūsų dalyvavimą ir atliktus saugos instruktažus,

• transporto priemonės registracijos numeris įvažiavimui ir stovėjimo leidimams,

• nuotraukos ir vaizdo įrašai viešinimui ir fiksavimui dokumentuose.

2.9 Klientų pasitenkinimo tyrimams

Jūsų nauda / mūsų tikslai

Tinkama informacija ir geras poreikių bei reikalavimų supratimas sudaro pagrindą tolesniam Festo paslaugų tobulinimui. Taikytinų įstatymų nustatytose ribose Festo gali pasinaudoti jūsų darbo duomenimis ryšiams, kad atliktų klientų pasitenkinimo tyrimus.

Turite teisę bet kada nesutikti, kad jūsų duomenys ryšiams būtų toliau naudojami šiais tikslais. Norėdami tą padaryti, kreipkitės elektroninio pašto adresu info.lt@festo.com arba pasinaudokite prieštaravimo galimybe, esančia tokio pobūdžio pranešimuose.

Duomenų kategorijos

Apie jūsų atsakymų anonimiškumą informuosime atskirai, priklausomai nuo tyrimo pobūdžio ir tikslo.

Jei tokių apklausų neįmanoma atlikti anonimiškai, bus tvarkomi įvairūs asmens duomenys, pvz.:

• tokie duomenys ryšiams kaip vardas ir pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris,

• atlikdami specialius tyrimus ar diferencijuotą analizę, tvarkome komercinę informaciją, kaip antai skyrių ar vadovybės atsakomybė,

• tyrimo pagrindas gali būti ir jūsų atsiliepimai apie konkretų verslo procesą.

3. Asmens duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai

Tvarkome tik tokius asmens duomenis, kurie reikalingi teikiamai naudai ir nurodytiems tikslams.

Kai renkami asmens duomenys, asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra toks (nebent nurodyta kitaip):

• sutarties sudarymas ir vykdymas arba veiksmai prieš sudarant su jumis sutartį (pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktą),

• Festo įmonei taikomos teisinės prievolės vykdymas (pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktą),

• teisėtų Festo interesų siekimas (pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą).

Jei pateikėte aiškų sutikimą, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi konkrečiu tikslu, toks sutikimas sudaro asmens duomenų tvarkymo teisinį pagrindą (pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktą). Toks sutikimas duodamas savanoriškai ir gali būti bet kuriuo metu atšaukiamas ir ateičiai nebegalioja.

4. Asmens duomenų perdavimas

4.1 Festo vykdomas asmens duomenų perdavimas jų tvarkymo metu

Esant reikalui, Festo perduoda asmens duomenis:

• įmonės vidaus skyriams,

• kitiems Festo filialams ar kitoms trečiosioms šalims,

pvz., prekybos partneriams ar tiekėjams, jei to reikia teikiant ar vykdant komercinį pasiūlymą arba siekiant užmegzti ar plėtoti dalykinius santykius,

• paslaugų teikėjams, kurie asmens duomenis tvarko teikdami paslaugas, pvz., IT saugumo priežiūros ar renginių organizavimo paslaugų teikėjai,

• trečiosioms šalims, jei to reikia laikantis taikytinų įstatymų arba dėl ieškinių, pvz., kai tai susiję su arbitražo ar teismo procesais, valdžios institucijomis, administracinėmis institucijomis, sveikatos draudimo planais ar teisiniais konsultantais.

Jei duomenų gavėjai yra įsikūrę tokioje teritorijoje, kurioje netaikomas BDAR, Festo imsis priemonių užtikrinti, kad jūsų asmens duomenys būtų tinkamai saugomi kitu būdu.

• Todėl jūsų asmeninę informaciją Festo filialams perduodame tik pagal Privalomas įmonės taisykles (angl. Binding Corporate Rules (BCR), kurių Festo grupės nariai privalo laikytis.

• Asmens duomenys perduodami šiai grupei nepriklausantiems gavėjams tik tuo atveju, jei jie (i) yra su Festo sudarę sutartis su tipinėmis ES sąlygomis; (ii) yra priėmę Privalomas įmonės taisykles.

Asmens duomenys, kuriuos paskelbsite Festo internetinėse platformose (pvz., pokalbių svetainėse ar forumuose) gali būti pasiekiami kitiems Festo internetinės platformos naudotojams visame pasaulyje.

4.2 Socialinių tinklų įskiepiai

Festo internetinėse svetainėse yra tokių socialinių tinklų kaip „Facebook“, „YouTube“, „Twitter“ ir „Instagram“ įskiepiai. Jei pasirinksite kurį nors iš šių socialinių tinklų įskiepių, bus užmegztas tiesioginis ryšys su to tinklo teikėju ir jis tvarkys jūsų duomenis. Jei tuo metu būsite prisijungę prie savo naudotojo paskyros, atitinkamo socialinio tinklo teikėjas galės jūsų apsilankymą mūsų interneto svetainėse priskirti jūsų naudotojo paskyrai.

Atitinkamo socialinio tinklo duomenų privatumo nuostatos taikomos išimtinai jūsų ryšiui su tuo socialiniu tinklu, duomenų perdavimams tarp atitinkamo socialinio tinklo ir jūsų sistemos bei jūsų veiksmams tokioje platformoje. Socialinio tinklo įskiepis išliks aktyvus, kol jį išjungsite ar ištrinsite savo slapukus.

Pranešimas apie slapukus

5. Asmens duomenų saugojimas

Jei renkant duomenis nenurodomas konkretus jų saugojimo laikotarpis, jūsų asmens duomenys bus ištrinami po nustatyto laiko, kai jų nebereikės atitinkamo tikslo įgyvendinimui, nebent jų ištrinti negalima dėl teisinių duomenų saugojimo prievolių (pvz., su komercijos ir mokesčių įstatymais susijusių duomenų saugojimo prievolių).

6. Galimybė atšaukti sutikimą

Jei mes jūsų asmens duomenis tvarkome jūsų sutikimo pagrindu, turite teisę bet kada atšaukti tokį sutikimą ir ateičiai jis negalios.

Sutikimo atšaukimas neturi įtakos bet kokio anksčiau (iki atšaukimo) vykdyto duomenų tvarkymo pagal jūsų sutikimą teisėtumui.

7. Jūsų kaip duomenų subjekto teisės

Pagal BDAR, kaip duomenų subjektas turite šias teises, susijusias su jūsų asmens duomenų tvarkymu:

• gauti patvirtinimą, ar Festo tvarko jūsų asmens duomenis ir informaciją apie Festo tvarkomus jūsų asmens duomenis,

• ištaisyti bet kokius neteisingus asmens duomenis,

• prašyti, kad Festo tvarkomi asmens duomenys būtų ištrinti,

• apriboti Festo vykdomą asmens duomenų tvarkymą,

• reikalauti perkelti duomenis,

• nesutikti, kad Festo tvarkytų asmens duomenis,

• pateikti skundą priežiūros institucijai,

• kreiptis dėl žalos atlyginimo dėl netinkamo asmens duomenų tvarkymo.

Informaciją ir paaiškinimus, susijusius su minėtomis teisėmis, galite rasti Europos Komisijos Piliečių teisių interneto puslapyje.

8. Festo kontaktinis asmuo duomenų privatumo klausimais

Jei turite klausimų dėl šios privatumo politikos ar jūsų asmens duomenų tvarkymo, mielai prašome su mumis susiekti el. paštu dataprivacy_lt@festo.com .

Jei turite pretenzijų, susijusių su jūsų asmens duomenų tvarkymu, turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (https://vdai.lrv.lt/lt/, L. Sapiegos g. 17, Vilnius, Lietuva, ada@ada.lt).