Контакти

За да кандидатствате за доставчик на Festo AG & Co. KG, трябва да попълните всички маркирани полета (*). Тогава ще бъдете заведени в база-данни на нашите доставчици. Принеобходимост ще се обърнем към Вас.

Фирма *

Улица *

Пощенски код *

Град *

Принадлежност към концерн

Телефон *

Факс

Интернет страница

Управител/Изпълнителен директор *

Търговски директор

Ръководител отдел Качествен контрол

Ръководител Технически отдел