Úspory energie ve výrobě a distribuci stlačeného vzduchu
Název:
Úspory energie ve výrobě a distribuci stlačeného vzduchu
Popis:

Popsat příležitosti pro zvýšení úspor energie při výrobě a distribuci stlačeného vzduchu, vytvořit akční plán pro klíčové oblasti řešení a na jeho základě přijmout opatření. Účastníci se podrobněji seznámí s faktory ovlivňujícími výši spotřeby energie a rozvinou své znalosti v oblasti návrhu a provozu kompresorové stanice. Součástí školení je výměna zkušeností s kolegy z jiných závodů a s lektorem v oblasti budování kompresorových stanic.  

Typ dokumentu:
Školení
Název Verze

Pro náhled do Popisu kurzu a Registraci, prosím kliněte 

Pro seznam odborných kurzů stejné Kategorie, prosím klikněte

Pro náhled do kompletního Katalogu kurzů, prosím klikněte

Pro informaci o našich Službách školení, výcviku a konzultací, prosím klikněte

Pro informaci o Celosvětové nabídce školení a výcviku Festo, prosím klikněte