Portál podpory

Vyberte kategorii nalevo nebo použijte vyhledávání.

Vyhledat

Číslo dílu

Série

Objednací kód

Popis
CoDeSys version 3 - A hardware independent introduction to PLC programming
CoDeSys version 3 - A hardware independent introduction to PLC programming

In order to master the fast-changing requirements of embedded and PC-controlled industrial applications, it is increasingly important to master and apply different programming languages. This is complicated by the huge variety of programming software available. Differences in user-interface, functionality and commands sets cause confusion and make mistakes more likely. CoDeSys – a tried and tested, globally-introduced hardware-independent software from 3S offers a Controller Development System according to the IEC 61131-3 with all defined programming languages independent of the hardware manufacturer. This training demystifies CoDeSys and gives participants confidence in using it.

CoDeSys version 2 - A hardware independent introduction to PLC programming
CoDeSys version 2 - A hardware independent introduction to PLC programming

In order to master the fast-changing requirements of embedded and PC-controlled industrial applications, it is increasingly important to master and apply different programming languages. This is complicated by the huge variety of programming software available. Differences in user-interface, functionality and commands sets cause confusion and make mistakes more likely. CoDeSys – a tried and tested, globally-introduced hardware-independent software from 3S offers a Controller Development System according to the IEC 61131-3 with all defined programming languages independent of the hardware manufacturer. This training demystifies CoDeSys and gives participants confidence in using it.

CoDeSys
CoDeSys

Cíl výuky: 
Pochopit strukturu a vlastnosti prostředí CoDeSys V2.3 (příp. V3.5) a základy programovacích jazyků realizovatelných v tomto prostředí. 

CoDeSys version 2 - A hardware independent introduction to CoDeSys
CoDeSys version 2 - A hardware independent introduction to CoDeSys

Flexibility despite a high degree of automation is one of the most important challenges in manufacturing companies. It demands the integration and networking of different controls in a complex automation system. This is complicated by the huge variety of programming software available. Differences in user interface, functionality and command sets cause confusion and make mistakes more likely. CoDeSys – a tried and tested, globally-introduced hardware-independent software from 3S offers a Controller Development System according to the IEC 61131-3 with all defined programming languages independent of the hardware manufacturer. This training demystifies CoDeSys and gives participants confidence in using it.

Safe and efficient water transport and distribution
Safe and efficient water transport and distribution

Safe water transport and distribution is essential for drinking water supply. Participants of this module are familiarized with control technologies in water transport to achieve the optimum distribution of drinking water to the consumer. For this purpose all relevant components need to function efficiently and form an effectively adjusted system. The module traces the flow of water from the source to the public. Pumps are one of the focuses, since they are widely used in water plants.

Pneumatics for water management
Pneumatics for water management

here is a trend among operators of water treatment plants towards the increased use of pneumatic drives instead of electric drives. The advantages in terms of cost, system reliability, reduced complexity, ease of use and maintenance clearly speak for this technology.
This three-day course gives the participants an insight into process automation in water-related plants, making an important contribution to the process reliability of these plants.

Ventily v procesní automatizaci
Ventily v procesní automatizaci

Cíl výuky: 
Seznámení s konstrukcí ventilů pro procesní techniku. Toto školení umožní rovněž porozumět řídícím systémům v procesní technice.

Určeno pro:
Údržbáře, konstruktéry a školitele.

Maintenance and troubleshooting of electropneumatic systems using PLC controls
Maintenance and troubleshooting of electropneumatic systems using PLC controls

This course allows you to extend your technical and methodological knowledge and to identify and eliminate faults without delay using a systematic procedure and the ability to understand the functional relationships of complex machinery.

Valve terminal CPX – Commissioning, modification and fault elimination
Valve terminal CPX – Commissioning, modification and fault elimination

Preconfigured complex systems with valve terminals and mechanical, pneumatic and electrical components bring numerous advantages but create new tasks for maintenance staff. This courses enables you to understand how pneumatic and electrical components work together. You will also learn identification and elimination of faults, and troubleshooting aids.

Mastering the basics of electrical drives
Mastering the basics of electrical drives

As electrical drives are increasingly used in industry, many mechanical engineers and technicians are confronted with this new and initially complex technology and are expected to be able to commission and maintain it. This is a daunting prospect for anyone that has not had proper training. This course aims to provide this target group with the attitudes, skills and knowledge they need to master the basics. On completion of the training participants are able to select the most appropriate components for a given application, safely commission drives, and locate and eliminate simple faults.

Mastering machinery safety 2
Mastering machinery safety 2

Machinery can be a combination of machines. In this case we are dealing with an Integrated Manufacturing System (IMS). The information about IMS can be found in the harmonised standard EN ISO 11161:2010 Safety of machinery – Integrated manufacturing systems – Basic requirements.

Safety - Bezpečnost v pneumatice
Safety - Bezpečnost v pneumatice

Cíl výuky:
Seznámení se s novou směrnicí Evropské unie, která vešla v platnost 29. prosince 2009. Tato směrnice 2006/42/ES předepisuje nové podmínky, aby nedošlo k fyzickému poškození zdraví. Získáte základní přehled nových možností určovaní a snížení rizika při použití pneumatických a elektropneumatických komponentů.

Určeno pro:
Konstruktéry a projektanty v oblasti automatizace.

Bezpečnost provozu a diagnostika pneumatických mechanizmů
Bezpečnost provozu a diagnostika pneumatických mechanizmů

Cíl výuky:
Seznámit se s požadavky současných právních a technických norem bezpečnosti práce. Naučit se tvůrčím způsobem uplatňovat péči o bezpečnost v prostoru s pneumatickými mechanizmy.

Určeno pro:
Odborné pracovníky ve výrobě, údržbě, konstrukci a projekci a pro bezpečnostní techniky a učitele

Úspory energie ve výrobě a distribuci stlačeného vzduchu
Úspory energie ve výrobě a distribuci stlačeného vzduchu

Popsat příležitosti pro zvýšení úspor energie při výrobě a distribuci stlačeného vzduchu, vytvořit akční plán pro klíčové oblasti řešení a na jeho základě přijmout opatření. Účastníci se podrobněji seznámí s faktory ovlivňujícími výši spotřeby energie a rozvinou své znalosti v oblasti návrhu a provozu kompresorové stanice. Součástí školení je výměna zkušeností s kolegy z jiných závodů a s lektorem v oblasti budování kompresorových stanic.  

Vacuum in handling technology
Vacuum in handling technology

In this training course, participants learn about the basic specifics of vacuum compared to compressed air.
The production of vacuum, selection of the right suction cups, and also opportunities for cost reduction
are mainly covered.

Úvod do pneumatiky
Úvod do pneumatiky

Cíl výuky:
Pochopit jednoduché systémy pneumatického řízení. Naučit se navrhovat zapojení, prakticky je sestavovat a uvádět do provozu.

Určeno pro:
Kvalifikované dělníky, montéry, údržbáře, konstruktéry, projektanty a učitele.

Přihlásit k odběru RSS