Portál podpory

Vyberte kategorii nalevo nebo použijte vyhledávání.

Vyhledat

Číslo dílu

Série

Objednací kód

Popis
Maintenance and troubleshooting of electropneumatic systems using PLC controls
Maintenance and troubleshooting of electropneumatic systems using PLC controls

This course allows you to extend your technical and methodological knowledge and to identify and eliminate faults without delay using a systematic procedure and the ability to understand the functional relationships of complex machinery.

Valve terminal CPX – Commissioning, modification and fault elimination
Valve terminal CPX – Commissioning, modification and fault elimination

Preconfigured complex systems with valve terminals and mechanical, pneumatic and electrical components bring numerous advantages but create new tasks for maintenance staff. This courses enables you to understand how pneumatic and electrical components work together. You will also learn identification and elimination of faults, and troubleshooting aids.

Mastering machinery safety 2
Mastering machinery safety 2

Machinery can be a combination of machines. In this case we are dealing with an Integrated Manufacturing System (IMS). The information about IMS can be found in the harmonised standard EN ISO 11161:2010 Safety of machinery – Integrated manufacturing systems – Basic requirements.

Safety - Bezpečnost v pneumatice
Safety - Bezpečnost v pneumatice

Cíl výuky:
Seznámení se s novou směrnicí Evropské unie, která vešla v platnost 29. prosince 2009. Tato směrnice 2006/42/ES předepisuje nové podmínky, aby nedošlo k fyzickému poškození zdraví. Získáte základní přehled nových možností určovaní a snížení rizika při použití pneumatických a elektropneumatických komponentů.

Určeno pro:
Konstruktéry a projektanty v oblasti automatizace.

Bezpečnost provozu a diagnostika pneumatických mechanizmů
Bezpečnost provozu a diagnostika pneumatických mechanizmů

Cíl výuky:
Seznámit se s požadavky současných právních a technických norem bezpečnosti práce. Naučit se tvůrčím způsobem uplatňovat péči o bezpečnost v prostoru s pneumatickými mechanizmy.

Určeno pro:
Odborné pracovníky ve výrobě, údržbě, konstrukci a projekci a pro bezpečnostní techniky a učitele

Úspory energie ve výrobě a distribuci stlačeného vzduchu
Úspory energie ve výrobě a distribuci stlačeného vzduchu

Popsat příležitosti pro zvýšení úspor energie při výrobě a distribuci stlačeného vzduchu, vytvořit akční plán pro klíčové oblasti řešení a na jeho základě přijmout opatření. Účastníci se podrobněji seznámí s faktory ovlivňujícími výši spotřeby energie a rozvinou své znalosti v oblasti návrhu a provozu kompresorové stanice. Součástí školení je výměna zkušeností s kolegy z jiných závodů a s lektorem v oblasti budování kompresorových stanic.  

Úvod do pneumatiky
Úvod do pneumatiky

Cíl výuky:
Pochopit jednoduché systémy pneumatického řízení. Naučit se navrhovat zapojení, prakticky je sestavovat a uvádět do provozu.

Určeno pro:
Kvalifikované dělníky, montéry, údržbáře, konstruktéry, projektanty a učitele.

Přihlásit k odběru RSS