Moderna industrijska pneumatika – Osnove
Title:
Moderna industrijska pneumatika – Osnove
Description:

Seminar je zamišljen kao opći uvodu pneumatiku, a zadatak seminara je upoznati polaznike s dizajnom, konstrukcijom i radom pneumatskih komponenata. To uključuje tumačenje simbola i shema te izgradnju upravljačkih sustava. Pokriva korištenje komprimiranog zraka za pnematsko upravljanje i signalni medij. Dan je kompletan pregled komponenata od kompresora, sušače, do elemente za pohranu i razvod zraka, dizajn, konstrukcija i rad pogona, ventila i po-moćne opreme. Upoznaje se s odgovarajućim ISO simbolima koji su uključeni u sheme. Praktični dio omogućava polaznicima da isprobaju teoriju u praksi. Polaznici moraju odabrati odgovarajuće komponente za njihov zadatak, podesiti tlak, protok i sekvence ovisno o zahtjevima.

Document type:
Training
Title Version

Kako bi vidjeli Opis seminara i prijavu, molimo vas kliknite

Za pregled Festo world-wide seminara, molimo vas kliknite