Tabliczka znamionowa

Numer części

Seria

Kod zamówieniowy

Klucz produktu

Inteligentne wyszukiwanie: za pomocą numeru części lub kodu zamówieniowego
Wynik wyszukiwania: wszystkie dokumenty związane z danym produktem.
Położenie numeru zamówieniowego dokumentacji

Wyszukiwanie według kryterium: kombinacja numeru części/kodu zamówieniowego oraz frazy
Przykład: 163309 niska temperatura
Wynik wyszukiwania: wszystkie dokumenty o numerze części 163309 (DNC) zawierające dodatkowo frazę „niska temperatura”.

Wyszukiwanie według klucza produktu
Klucz produktu to 11-cyfrowy kod alfanumeryczny przypisany przy dostawie i będący unikalnym identyfikatorem produktu. Za jego pomocą można wywołać następujące dane produktu:
- Data produkcji
- Pełny kod zamówieniowy (status projektu w momencie dostawy w Festo)
- Informacje związane z zamówieniem

Czy znasz numer dokumentu, którego szukasz?
Jeśli tak, to wpisz numer dokumentu w polu wyszukiwania.


Położenie tabliczki znamionowej i numeru dokumentu