Support Portal

Proszę wybrać kategorię po lewej stronie lub użyć wyszukiwarki.

Wyszukiwanie

Numer części

Seria

Kod zamówieniowy

Opis
Bezpieczeństwo w pneumatyce i elektropneumatyce dla konstruktorów
Bezpieczeństwo w pneumatyce i elektropneumatyce dla konstruktorów

Nowa dyrektywa maszynowa 2006/42/WE wymaga od konstruktorów poznania nowych i rozległych określeń oraz metodyki postępowania w celu możliwości nadania znaku CE. Ważnym aspektem, który musi wziąć pod uwagę konstruktor podczas projektowania maszyny, jest określona w normie PN-EN ISO 13849-1 ocena ryzyka. Szkolenie daje możliwość poznania środków ochronnych skierowanych na bezpieczeństwo układów pneumatycznych i elektropneumatycznych oraz metodykę projektowania układów bezpieczeństwa. Duży nacisk położono na budowę oraz analizę układów pełniących określone funkcje bezpieczeństwa.

Projektowanie oszczędnych układów pneumatycznych
Projektowanie oszczędnych układów pneumatycznych

Niewłaściwe wymiarowanie instalacji pneumatycznych powoduje wzrost zużycia energii pneumatycznej, obniżenie jakości sprężonego powietrza i bezpieczeństwa użytkowania urządzeń, a przede wszystkim wzrost kosztów wytwarzania i dystrybucji sprężonego powietrza. Szkolenie zapoznaje z zasadami optymalnego planowania i projektowania systemów pneumatycznych w oparciu o praktyczne przykłady z wykorzystaniem oprogramowania wspomagającego PositioningDrives firmy Festo.

Podstawy pneumatyki
Podstawy pneumatyki

Szkolenie umożliwia poznanie zasad wykorzystania sprężonego powietrza do napędu urządzeń oraz budowy i działania pneumatycznych elementów wykonawczych i sterujących.

Subskrybuj kanał RSS