Portál podpory

Zvoľte prosím kategóriu na ľavej strane alebo použite funkciu vyhľadávania.

Vyhľadávanie

Objednávacie číslo

Séria

Objednávací kód

Popis
Bezpečnosť pri konštrukcii pneumatických riadiacich systemov
Bezpečnosť pri konštrukcii pneumatických riadiacich systemov

Zložitejšie zariadenia si vyžadujú rozsiahlejšie možnosti riadenia, pričom pri aplikáciách vstupuje do konštrukcie aj samotná bezpečnosť. Nové smernice umožňujú priamo používať pneumatické a elektropneumatické komponenty pre zaistenie bezpečnosti obsluhy. Naším cieľom je ukázať Vám možnosti rozsiahlejšieho pneumatického riadenia a základných bezpečnostných zapojení.

Mastering machinery safety 2
Mastering machinery safety 2

Machinery can be a combination of machines. In this case we are dealing with an Integrated Manufacturing System (IMS). The information about IMS can be found in the harmonised standard EN ISO 11161:2010 Safety of machinery – Integrated manufacturing systems – Basic requirements.

SAFETY Bezpečnosť v pneumatike
SAFETY Bezpečnosť v pneumatike

Pneumatika a bezpečnosť v jednom. Dňom 29.decembra 2009 vojde do platnosti nová smernica Európskej únie k bezpečnosti strojov a aplikácií. Od tohto dňa budú musieť Vaše stroje spĺňať nové podmienky aby nedošlo k fyzickému poškodeniu zdravia. Ponúkame Vás základný prehľad nových možností určovania a zníženia rizika pri použití pneumatických a elektropneumatických komponentov. Na zavedenie novej smernice nie je prechodné obdobie. Buďte pripravený!

Šetrenie energiou v pneumatických obvodoch
Šetrenie energiou v pneumatických obvodoch

Otázky týkajúce sa úspory energie sú stále dôležitejšie. V továrňach, alebo dokonca v malých dielňach môže správne využitie každého zdroja a správne dimenzovanie a výber komponentov ušetriť značné množstvo nákladov, času, odpadu, atď.

Stlačený vzduch je veľmi dôležitý zdroj pre priemyselnú výrobu. Možnosti šetrenia energie t.j. stlačeného vzduchu z produkcie sú ohromné. Ale všetko začína pozornosťou ľudí ktorí s ním pracujú. Seminár sa zaoberá zlepšením potenciálu v oblastiach výroby, prípravy a distribúcie stlačeného vzduchu ako aj v pneumatických obvodoch. 

Úvod do pneumatiky a elektropneumatiky
Úvod do pneumatiky a elektropneumatiky

Tak ako sa zmenila podniková prax po rokoch, tak aj my sme zmenili štruktúru a obsah semináru. Vždy na najnovšom stupni vedomostí: s najmodernejšími produktami, s aktuálnym náradím a priemyslom zaužívanými metódami. Ak ešte pred rokmi dominovala pneumatická technika riadenia, tak dnes nachádzame komplexné systémy z pneumatiky, elektropneumatiky, elektroniky a spracovania dát. Niekedy možno iba v jednom produkte. Preto sme si dali cieľ, spolu s účastníkmi preskúmať tieto komplexné štruktúry, získať nové vedomosti, ale aj poznané znovu objaviť. Akoby zo systému do detailu. K tomu využívame príklady z rôznych oblastí, ktoré sú obsluhované riešeniami od Festo. Môžeme spomenúť len niektoré: automobilové odvetvie, elektronický priemysel, potravinárstvo 

Odber RSS