Portál podpory

Zvoľte prosím kategóriu na ľavej strane alebo použite funkciu vyhľadávania.

Vyhľadávanie

Objednávacie číslo

Séria

Objednávací kód

Popis
Bezpečnosť pri konštrukcii pneumatických riadiacich systemov
Bezpečnosť pri konštrukcii pneumatických riadiacich systemov

Zložitejšie zariadenia si vyžadujú rozsiahlejšie možnosti riadenia, pričom pri aplikáciách vstupuje do konštrukcie aj samotná bezpečnosť. Nové smernice umožňujú priamo používať pneumatické a elektropneumatické komponenty pre zaistenie bezpečnosti obsluhy. Naším cieľom je ukázať Vám možnosti rozsiahlejšieho pneumatického riadenia a základných bezpečnostných zapojení.

Údržba a vyhľadávanie chýb v pneumatických a elektropneumatických zariadeniach
Údržba a vyhľadávanie chýb v pneumatických a elektropneumatických zariadeniach

Vyvarovať sa chybám, znížiť prestoj.

Systematický postup pri vyhľadávaní chýb – to je základný predpoklad na údržbový personál. Popri odborných vedomostiach o komplexných pneumatických a elektropneumatických riadeniach sú k tomu ešte aj potrebné obsiahle metodické schopnosti. Ktorý proces sa vykonáva na zariadení? Ktorá funkcia vykazuje poruchu? Ktoré komponenty majú vplyv na túto funkciu a môžu teda obsahovať chybu? Aby sme túto komplexnosť znázornili a sprostredkovali, dávame k dispozícii tréningové zariadenia. Ich konštrukciu a uvedenie do činnosti, ich rozšírenie a optimalizovanie sú taktiež témou semináru ako aj systematické vyhľadávanie a opravovanie chýb.

Mastering machinery safety 2
Mastering machinery safety 2

Machinery can be a combination of machines. In this case we are dealing with an Integrated Manufacturing System (IMS). The information about IMS can be found in the harmonised standard EN ISO 11161:2010 Safety of machinery – Integrated manufacturing systems – Basic requirements.

Valve terminal CPX – Commissioning, modification and fault elimination
Valve terminal CPX – Commissioning, modification and fault elimination

Preconfigured complex systems with valve terminals and mechanical, pneumatic and electrical components bring numerous advantages but create new tasks for maintenance staff. This courses enables you to understand how pneumatic and electrical components work together. You will also learn identification and elimination of faults, and troubleshooting aids.

SAFETY Bezpečnosť v pneumatike
SAFETY Bezpečnosť v pneumatike

Pneumatika a bezpečnosť v jednom. Dňom 29.decembra 2009 vojde do platnosti nová smernica Európskej únie k bezpečnosti strojov a aplikácií. Od tohto dňa budú musieť Vaše stroje spĺňať nové podmienky aby nedošlo k fyzickému poškodeniu zdravia. Ponúkame Vás základný prehľad nových možností určovania a zníženia rizika pri použití pneumatických a elektropneumatických komponentov. Na zavedenie novej smernice nie je prechodné obdobie. Buďte pripravený!

Šetrenie energiou v pneumatických obvodoch
Šetrenie energiou v pneumatických obvodoch

Otázky týkajúce sa úspory energie sú stále dôležitejšie. V továrňach, alebo dokonca v malých dielňach môže správne využitie každého zdroja a správne dimenzovanie a výber komponentov ušetriť značné množstvo nákladov, času, odpadu, atď.

Stlačený vzduch je veľmi dôležitý zdroj pre priemyselnú výrobu. Možnosti šetrenia energie t.j. stlačeného vzduchu z produkcie sú ohromné. Ale všetko začína pozornosťou ľudí ktorí s ním pracujú. Seminár sa zaoberá zlepšením potenciálu v oblastiach výroby, prípravy a distribúcie stlačeného vzduchu ako aj v pneumatických obvodoch. 

Vacuum in handling technology
Vacuum in handling technology

Vacuum plays an important role in handling technology. Vacuum is used in positioning, transporting, lifting, sorting and many other applications. Knowledge of vacuum technology is essential for those working with these applications, especially those who design and maintain them, or need to select appropriate vacuum components.

In this course, participants learn about the basic specifics of vacuum compared to compressed air. The main topics covered are production of vacuum, selection of the right suction cups, and opportunities for cost reduction. 

Úvod do pneumatiky a elektropneumatiky
Úvod do pneumatiky a elektropneumatiky

Tak ako sa zmenila podniková prax po rokoch, tak aj my sme zmenili štruktúru a obsah semináru. Vždy na najnovšom stupni vedomostí: s najmodernejšími produktami, s aktuálnym náradím a priemyslom zaužívanými metódami. Ak ešte pred rokmi dominovala pneumatická technika riadenia, tak dnes nachádzame komplexné systémy z pneumatiky, elektropneumatiky, elektroniky a spracovania dát. Niekedy možno iba v jednom produkte. Preto sme si dali cieľ, spolu s účastníkmi preskúmať tieto komplexné štruktúry, získať nové vedomosti, ale aj poznané znovu objaviť. Akoby zo systému do detailu. K tomu využívame príklady z rôznych oblastí, ktoré sú obsluhované riešeniami od Festo. Môžeme spomenúť len niektoré: automobilové odvetvie, elektronický priemysel, potravinárstvo 

Odber RSS
Product Key