Portál podpory

Zvoľte prosím kategóriu na ľavej strane alebo použite funkciu vyhľadávania.

Vyhľadávanie

Objednávacie číslo

Séria

Objednávací kód

Popis
Bezpečnosť pri konštrukcii pneumatických riadiacich systemov
Bezpečnosť pri konštrukcii pneumatických riadiacich systemov

Zložitejšie zariadenia si vyžadujú rozsiahlejšie možnosti riadenia, pričom pri aplikáciách vstupuje do konštrukcie aj samotná bezpečnosť. Nové smernice umožňujú priamo používať pneumatické a elektropneumatické komponenty pre zaistenie bezpečnosti obsluhy. Naším cieľom je ukázať Vám možnosti rozsiahlejšieho pneumatického riadenia a základných bezpečnostných zapojení.

Údržba a vyhľadávanie chýb v pneumatických a elektropneumatických zariadeniach
Údržba a vyhľadávanie chýb v pneumatických a elektropneumatických zariadeniach

Vyvarovať sa chybám, znížiť prestoj.

Systematický postup pri vyhľadávaní chýb – to je základný predpoklad na údržbový personál. Popri odborných vedomostiach o komplexných pneumatických a elektropneumatických riadeniach sú k tomu ešte aj potrebné obsiahle metodické schopnosti. Ktorý proces sa vykonáva na zariadení? Ktorá funkcia vykazuje poruchu? Ktoré komponenty majú vplyv na túto funkciu a môžu teda obsahovať chybu? Aby sme túto komplexnosť znázornili a sprostredkovali, dávame k dispozícii tréningové zariadenia. Ich konštrukciu a uvedenie do činnosti, ich rozšírenie a optimalizovanie sú taktiež témou semináru ako aj systematické vyhľadávanie a opravovanie chýb.

Mastering machinery safety 2
Mastering machinery safety 2

Machinery can be a combination of machines. In this case we are dealing with an Integrated Manufacturing System (IMS). The information about IMS can be found in the harmonised standard EN ISO 11161:2010 Safety of machinery – Integrated manufacturing systems – Basic requirements.

Safe and efficient water transport and distribution
Safe and efficient water transport and distribution

Safe water transport and distribution is essential for drinking water supply. Participants of this module are familiarized with control technologies in water transport to achieve the optimum distribution of drinking water to the consumer. For this purpose all relevant components need to function efficiently and form an effectively adjusted system. The module traces the flow of water from the source to the public. Pumps are one of the focuses, since they are widely used in water plants.

Pneumatics for water management
Pneumatics for water management

There is a trend among operators of water treatment plants towards the increased use of pneumatic drives instead of electric drives. The advantages in terms of cost, system reliability, reduced complexity, ease of use and maintenance clearly speak for this technology.
This three-day course gives the participants an insight into process automation in water-related plants, making an important contribution to the process reliability of these plants.

Valves in Process Automation
Valves in Process Automation

This course provides you with insight into process valve technology, including valve/drive selection based on materials and standards, and taking cavitations into account. It also gives you an understanding of entire valve control systems.

CoDeSys version 3 - A hardware independent introduction to PLC programming
CoDeSys version 3 - A hardware independent introduction to PLC programming

In order to master the fast-changing requirements of embedded and PC-controlled industrial applications, it is increasingly important to master and apply different programming languages. This is complicated by the huge variety of programming software available. Differences in user-interface, functionality and commands sets cause confusion and make mistakes more likely. CoDeSys – a tried and tested, globally-introduced hardware-independent software from 3S offers a Controller Development System according to the IEC 61131-3 with all defined programming languages independent of the hardware manufacturer. This training demystifies CoDeSys and gives participants confidence in using it.

CoDeSys version 3 - A hardware independent introduction to CoDeSys
CoDeSys version 3 - A hardware independent introduction to CoDeSys

Flexibility despite a high degree of automation is one of the most important challenges in manufacturing companies. It demands the integration and networking of different controls in a complex automation system. This is complicated by the huge variety of programming software available. Differences in user interface, functionality and command sets cause confusion and make mistakes more likely. CoDeSys – a tried and tested, globally-introduced hardware-independent software from 3S offers a Controller Development System according to the IEC 61131-3 with all defined programming languages independent of the hardware manufacturer. This training demystifies CoDeSys and gives participants confidence in using it.

CoDeSys version 2 - A hardware independent introduction to PLC programming
CoDeSys version 2 - A hardware independent introduction to PLC programming

In order to master the fast-changing requirements of embedded and PC-controlled industrial applications, it is increasingly important to master and apply different programming languages. This is complicated by the huge variety of programming software available. Differences in user-interface, functionality and commands sets cause confusion and make mistakes more likely. CoDeSys – a tried and tested, globally-introduced hardware-independent software from 3S offers a Controller Development System according to the IEC 61131-3 with all defined programming languages independent of the hardware manufacturer. This training demystifies CoDeSys and gives participants confidence in using it.

CoDeSys version 2 - A hardware independent introduction to CoDeSys
CoDeSys version 2 - A hardware independent introduction to CoDeSys

Flexibility despite a high degree of automation is one of the most important challenges in manufacturing companies. It demands the integration and networking of different controls in a complex automation system. This is complicated by the huge variety of programming software available. Differences in user interface, functionality and command sets cause confusion and make mistakes more likely. CoDeSys – a tried and tested, globally-introduced hardware-independent software from 3S offers a Controller Development System according to the IEC 61131-3 with all defined programming languages independent of the hardware manufacturer. This training demystifies CoDeSys and gives participants confidence in using it.

Valve terminal CPX – Commissioning, modification and fault elimination
Valve terminal CPX – Commissioning, modification and fault elimination

Preconfigured complex systems with valve terminals and mechanical, pneumatic and electrical components bring numerous advantages but create new tasks for maintenance staff. This courses enables you to understand how pneumatic and electrical components work together. You will also learn identification and elimination of faults, and troubleshooting aids.

Mastering the basics of electrical drives
Mastering the basics of electrical drives

As electrical drives are increasingly used in industry, many mechanical engineers and technicians are confronted with this new and initially complex technology and are expected to be able to commission and maintain it. This is a daunting prospect for anyone that has not had proper training. This course aims to provide this target group with the attitudes, skills and knowledge they need to master the basics. On completion of the training participants are able to select the most appropriate components for a given application, safely commission drives, and locate and eliminate simple faults.

SAFETY Bezpečnosť v pneumatike
SAFETY Bezpečnosť v pneumatike

Pneumatika a bezpečnosť v jednom. Dňom 29.decembra 2009 vojde do platnosti nová smernica Európskej únie k bezpečnosti strojov a aplikácií. Od tohto dňa budú musieť Vaše stroje spĺňať nové podmienky aby nedošlo k fyzickému poškodeniu zdravia. Ponúkame Vás základný prehľad nových možností určovania a zníženia rizika pri použití pneumatických a elektropneumatických komponentov. Na zavedenie novej smernice nie je prechodné obdobie. Buďte pripravený!

Šetrenie energiou v pneumatických obvodoch
Šetrenie energiou v pneumatických obvodoch

Otázky týkajúce sa úspory energie sú stále dôležitejšie. V továrňach, alebo dokonca v malých dielňach môže správne využitie každého zdroja a správne dimenzovanie a výber komponentov ušetriť značné množstvo nákladov, času, odpadu, atď.

Stlačený vzduch je veľmi dôležitý zdroj pre priemyselnú výrobu. Možnosti šetrenia energie t.j. stlačeného vzduchu z produkcie sú ohromné. Ale všetko začína pozornosťou ľudí ktorí s ním pracujú. Seminár sa zaoberá zlepšením potenciálu v oblastiach výroby, prípravy a distribúcie stlačeného vzduchu ako aj v pneumatických obvodoch. 

Vacuum in handling technology
Vacuum in handling technology

Vacuum plays an important role in handling technology. Vacuum is used in positioning, transporting, lifting, sorting and many other applications. Knowledge of vacuum technology is essential for those working with these applications, especially those who design and maintain them, or need to select appropriate vacuum components.

In this course, participants learn about the basic specifics of vacuum compared to compressed air. The main topics covered are production of vacuum, selection of the right suction cups, and opportunities for cost reduction. 

Úvod do pneumatiky a elektropneumatiky
Úvod do pneumatiky a elektropneumatiky

Tak ako sa zmenila podniková prax po rokoch, tak aj my sme zmenili štruktúru a obsah semináru. Vždy na najnovšom stupni vedomostí: s najmodernejšími produktami, s aktuálnym náradím a priemyslom zaužívanými metódami. Ak ešte pred rokmi dominovala pneumatická technika riadenia, tak dnes nachádzame komplexné systémy z pneumatiky, elektropneumatiky, elektroniky a spracovania dát. Niekedy možno iba v jednom produkte. Preto sme si dali cieľ, spolu s účastníkmi preskúmať tieto komplexné štruktúry, získať nové vedomosti, ale aj poznané znovu objaviť. Akoby zo systému do detailu. K tomu využívame príklady z rôznych oblastí, ktoré sú obsluhované riešeniami od Festo. Môžeme spomenúť len niektoré: automobilové odvetvie, elektronický priemysel, potravinárstvo 

Odber RSS