Portál podpory

Zvoľte prosím kategóriu na ľavej strane alebo použite funkciu vyhľadávania.

Vyhľadávanie

Objednávacie číslo

Séria

Objednávací kód

Please note, that these files are not necessarily valid for the product you have searched for. These documents are only valid for the products described in the files.
Popis
CRN-PE-0C20829.5C
Certifikát CRN-PE-0C20829.5C Ex-protection - CRN Pressure Equipment Canada

Associated products

 • Angle seat valve VZXA (3539410)
 • Angle seat valve VZXA-A-TS6-13-M2-V13T-16-K-46-17-PR-V4 (8060513)
 • Angle seat valve VZXA-A-TS6-20-M2-V13T-16-K-75-20-PR-V4 (8060514)
 • Angle seat valve VZXA-A-TS6-25-M2-V13T-16-K-75-20-PR-V4 (8060515)
 • Angle seat valve VZXA-A-TS6-32-M2-V13T-16-M-90-26-PR-V4 (8060516)
 • Angle seat valve VZXA-A-TS6-40-M2-V13T-16-M-90-26-PR-V4 (8060517)
 • Angle seat valve VZXA-A-TS6-50-M2-V13T-16-M-90-26-PR-V4 (8060518)
 • Angle seat valve VZXA-A-TS7-1 1/2"-M2-V14T-16-M-90-26-PR-V4 (8060524)
 • Angle seat valve VZXA-A-TS7-1 1/4"-M2-V14T-16-M-90-26-PR-V4 (8060523)
 • Angle seat valve VZXA-A-TS7-1"-M2-V14T-16-K-75-20-PR-V4 (8060522)
 • Angle seat valve VZXA-A-TS7-1/2"-M2-V14T-16-K-46-17-PR-V4 (8060520)
 • Angle seat valve VZXA-A-TS7-2"-M2-V14T-16-M-90-26-PR-V4 (8060525)
 • Angle seat valve VZXA-A-TS7-3/4"-M2-V14T-16-K-75-20-PR-V4 (8060521)
 • Angle seat valve VZXA-B-TS6-13-M2-V13T-30-K-46-17-V4 (8060527)
 • Angle seat valve VZXA-B-TS6-20-M2-V13T-12.8-K-46-17-V4 (8060528)
 • Angle seat valve VZXA-B-TS6-20-M2-V13T-30-K-75-20-V4 (8060529)
 • Angle seat valve VZXA-B-TS6-25-M2-V13T-23-K-75-20-V4 (8060531)
 • Angle seat valve VZXA-B-TS6-25-M2-V13T-30-M-90-26-V4 (8060532)
 • Angle seat valve VZXA-B-TS6-25-M2-V13T-8.3-K-46-17-V4 (8060530)
 • Angle seat valve VZXA-B-TS6-32-M2-V13T-13.5-K-75-20-V4 (8060534)
 • Angle seat valve VZXA-B-TS6-32-M2-V13T-25-M-90-26-V4 (8060535)
 • Angle seat valve VZXA-B-TS6-32-M2-V13T-4.4-K-46-17-V4 (8060533)
 • Angle seat valve VZXA-B-TS6-40-M2-V13T-16-M-90-26-V4 (8060537)
 • Angle seat valve VZXA-B-TS6-40-M2-V13T-9.3-K-75-20-V4 (8060536)
 • Angle seat valve VZXA-B-TS6-50-M2-V13T-10-M-90-26-V4 (8060539)
 • Angle seat valve VZXA-B-TS6-50-M2-V13T-5.6-K-75-20-V4 (8060538)
 • Angle seat valve VZXA-B-TS7-1 1/2"-M2-V14T-16-M-90-26-V4 (8060551)
 • Angle seat valve VZXA-B-TS7-1 1/2"-M2-V14T-9.3-K-75-20-V4 (8060550)
 • Angle seat valve VZXA-B-TS7-1 1/4"-M2-V14T-13.5-K-75-20-V4 (8060548)
 • Angle seat valve VZXA-B-TS7-1 1/4"-M2-V14T-25-M-90-26-V4 (8060549)
 • Angle seat valve VZXA-B-TS7-1 1/4"-M2-V14T-4.4-K-46-17-V4 (8060547)
 • Angle seat valve VZXA-B-TS7-1"-M2-V14T-23-K-75-20-V4 (8060545)
 • Angle seat valve VZXA-B-TS7-1"-M2-V14T-30-M-90-26-V4 (8060546)
 • Angle seat valve VZXA-B-TS7-1"-M2-V14T-8.3-K-46-17-V4 (8060544)
 • Angle seat valve VZXA-B-TS7-1/2"-M2-V14T-30-K-46-17-V4 (8060541)
 • Angle seat valve VZXA-B-TS7-2"-M2-V14T-10-M-90-26-V4 (8060553)
 • Angle seat valve VZXA-B-TS7-2"-M2-V14T-5.6-K-75-20-V4 (8060552)
 • Angle seat valve VZXA-B-TS7-3/4"-M2-V14T-12.8-K-46-17-V4 (8060542)
 • Angle seat valve VZXA-B-TS7-3/4"-M2-V14T-30-K-75-20-V4 (8060543)
TUV-SY-968/V 1039.00/18
Certifikát TUV-SY-968/V 1039.00/18 Machine safety - Type test certificate

Associated products

 • Angle seat valve VZXA (3539410)
 • Angle seat valve VZXA-A-TS6-13-M2-V13T-16-K-46-17-PR-V4 (8060513)
 • Angle seat valve VZXA-A-TS6-20-M2-V13T-16-K-75-20-PR-V4 (8060514)
 • Angle seat valve VZXA-A-TS6-25-M2-V13T-16-K-75-20-PR-V4 (8060515)
 • Angle seat valve VZXA-A-TS6-32-M2-V13T-16-M-90-26-PR-V4 (8060516)
 • Angle seat valve VZXA-A-TS6-40-M2-V13T-16-M-90-26-PR-V4 (8060517)
 • Angle seat valve VZXA-A-TS6-50-M2-V13T-16-M-90-26-PR-V4 (8060518)
 • Angle seat valve VZXA-A-TS7-1 1/2"-M2-V14T-16-M-90-26-PR-V4 (8060524)
 • Angle seat valve VZXA-A-TS7-1 1/4"-M2-V14T-16-M-90-26-PR-V4 (8060523)
 • Angle seat valve VZXA-A-TS7-1"-M2-V14T-16-K-75-20-PR-V4 (8060522)
 • Angle seat valve VZXA-A-TS7-1/2"-M2-V14T-16-K-46-17-PR-V4 (8060520)
 • Angle seat valve VZXA-A-TS7-2"-M2-V14T-16-M-90-26-PR-V4 (8060525)
 • Angle seat valve VZXA-A-TS7-3/4"-M2-V14T-16-K-75-20-PR-V4 (8060521)
 • Angle seat valve VZXA-B-TS6-13-M2-V13T-30-K-46-17-V4 (8060527)
 • Angle seat valve VZXA-B-TS6-20-M2-V13T-12.8-K-46-17-V4 (8060528)
 • Angle seat valve VZXA-B-TS6-20-M2-V13T-30-K-75-20-V4 (8060529)
 • Angle seat valve VZXA-B-TS6-25-M2-V13T-23-K-75-20-V4 (8060531)
 • Angle seat valve VZXA-B-TS6-25-M2-V13T-30-M-90-26-V4 (8060532)
 • Angle seat valve VZXA-B-TS6-25-M2-V13T-8.3-K-46-17-V4 (8060530)
 • Angle seat valve VZXA-B-TS6-32-M2-V13T-13.5-K-75-20-V4 (8060534)
 • Angle seat valve VZXA-B-TS6-32-M2-V13T-25-M-90-26-V4 (8060535)
 • Angle seat valve VZXA-B-TS6-32-M2-V13T-4.4-K-46-17-V4 (8060533)
 • Angle seat valve VZXA-B-TS6-40-M2-V13T-16-M-90-26-V4 (8060537)
 • Angle seat valve VZXA-B-TS6-40-M2-V13T-9.3-K-75-20-V4 (8060536)
 • Angle seat valve VZXA-B-TS6-50-M2-V13T-10-M-90-26-V4 (8060539)
 • Angle seat valve VZXA-B-TS6-50-M2-V13T-5.6-K-75-20-V4 (8060538)
 • Angle seat valve VZXA-B-TS7-1 1/2"-M2-V14T-16-M-90-26-V4 (8060551)
 • Angle seat valve VZXA-B-TS7-1 1/2"-M2-V14T-9.3-K-75-20-V4 (8060550)
 • Angle seat valve VZXA-B-TS7-1 1/4"-M2-V14T-13.5-K-75-20-V4 (8060548)
 • Angle seat valve VZXA-B-TS7-1 1/4"-M2-V14T-25-M-90-26-V4 (8060549)
 • Angle seat valve VZXA-B-TS7-1 1/4"-M2-V14T-4.4-K-46-17-V4 (8060547)
 • Angle seat valve VZXA-B-TS7-1"-M2-V14T-23-K-75-20-V4 (8060545)
 • Angle seat valve VZXA-B-TS7-1"-M2-V14T-30-M-90-26-V4 (8060546)
 • Angle seat valve VZXA-B-TS7-1"-M2-V14T-8.3-K-46-17-V4 (8060544)
 • Angle seat valve VZXA-B-TS7-1/2"-M2-V14T-30-K-46-17-V4 (8060541)
 • Angle seat valve VZXA-B-TS7-2"-M2-V14T-10-M-90-26-V4 (8060553)
 • Angle seat valve VZXA-B-TS7-2"-M2-V14T-5.6-K-75-20-V4 (8060552)
 • Angle seat valve VZXA-B-TS7-3/4"-M2-V14T-12.8-K-46-17-V4 (8060542)
 • Angle seat valve VZXA-B-TS7-3/4"-M2-V14T-30-K-75-20-V4 (8060543)
X-M
Prehlásenie o zhode X-M Declaration of conformity

Associated products

 • Angle seat valve VZXA (3539410)
 • Angle seat valve VZXA-A-TS6-13-M2-V13T-16-K-46-17-PR-V4 (8060513)
 • Angle seat valve VZXA-A-TS6-20-M2-V13T-16-K-75-20-PR-V4 (8060514)
 • Angle seat valve VZXA-A-TS6-25-M2-V13T-16-K-75-20-PR-V4 (8060515)
 • Angle seat valve VZXA-A-TS6-32-M2-V13T-16-M-90-26-PR-V4 (8060516)
 • Angle seat valve VZXA-A-TS6-40-M2-V13T-16-M-90-26-PR-V4 (8060517)
 • Angle seat valve VZXA-A-TS6-50-M2-V13T-16-M-90-26-PR-V4 (8060518)
 • Angle seat valve VZXA-A-TS7-1 1/2"-M2-V14T-16-M-90-26-PR-V4 (8060524)
 • Angle seat valve VZXA-A-TS7-1 1/4"-M2-V14T-16-M-90-26-PR-V4 (8060523)
 • Angle seat valve VZXA-A-TS7-1"-M2-V14T-16-K-75-20-PR-V4 (8060522)
 • Angle seat valve VZXA-A-TS7-1/2"-M2-V14T-16-K-46-17-PR-V4 (8060520)
 • Angle seat valve VZXA-A-TS7-2"-M2-V14T-16-M-90-26-PR-V4 (8060525)
 • Angle seat valve VZXA-A-TS7-3/4"-M2-V14T-16-K-75-20-PR-V4 (8060521)
 • Angle seat valve VZXA-B-TS6-13-M2-V13T-30-K-46-17-V4 (8060527)
 • Angle seat valve VZXA-B-TS6-20-M2-V13T-12.8-K-46-17-V4 (8060528)
 • Angle seat valve VZXA-B-TS6-20-M2-V13T-30-K-75-20-V4 (8060529)
 • Angle seat valve VZXA-B-TS6-25-M2-V13T-23-K-75-20-V4 (8060531)
 • Angle seat valve VZXA-B-TS6-25-M2-V13T-30-M-90-26-V4 (8060532)
 • Angle seat valve VZXA-B-TS6-25-M2-V13T-8.3-K-46-17-V4 (8060530)
 • Angle seat valve VZXA-B-TS6-32-M2-V13T-13.5-K-75-20-V4 (8060534)
 • Angle seat valve VZXA-B-TS6-32-M2-V13T-25-M-90-26-V4 (8060535)
 • Angle seat valve VZXA-B-TS6-32-M2-V13T-4.4-K-46-17-V4 (8060533)
 • Angle seat valve VZXA-B-TS6-40-M2-V13T-16-M-90-26-V4 (8060537)
 • Angle seat valve VZXA-B-TS6-40-M2-V13T-9.3-K-75-20-V4 (8060536)
 • Angle seat valve VZXA-B-TS6-50-M2-V13T-10-M-90-26-V4 (8060539)
 • Angle seat valve VZXA-B-TS6-50-M2-V13T-5.6-K-75-20-V4 (8060538)
 • Angle seat valve VZXA-B-TS7-1 1/2"-M2-V14T-16-M-90-26-V4 (8060551)
 • Angle seat valve VZXA-B-TS7-1 1/2"-M2-V14T-9.3-K-75-20-V4 (8060550)
 • Angle seat valve VZXA-B-TS7-1 1/4"-M2-V14T-13.5-K-75-20-V4 (8060548)
 • Angle seat valve VZXA-B-TS7-1 1/4"-M2-V14T-25-M-90-26-V4 (8060549)
 • Angle seat valve VZXA-B-TS7-1 1/4"-M2-V14T-4.4-K-46-17-V4 (8060547)
 • Angle seat valve VZXA-B-TS7-1"-M2-V14T-23-K-75-20-V4 (8060545)
 • Angle seat valve VZXA-B-TS7-1"-M2-V14T-30-M-90-26-V4 (8060546)
 • Angle seat valve VZXA-B-TS7-1"-M2-V14T-8.3-K-46-17-V4 (8060544)
 • Angle seat valve VZXA-B-TS7-1/2"-M2-V14T-30-K-46-17-V4 (8060541)
 • Angle seat valve VZXA-B-TS7-2"-M2-V14T-10-M-90-26-V4 (8060553)
 • Angle seat valve VZXA-B-TS7-2"-M2-V14T-5.6-K-75-20-V4 (8060552)
 • Angle seat valve VZXA-B-TS7-3/4"-M2-V14T-12.8-K-46-17-V4 (8060542)
 • Angle seat valve VZXA-B-TS7-3/4"-M2-V14T-30-K-75-20-V4 (8060543)
Odber RSS
Pri vyhľadávaní s obj. číslom, alebo obj. kódom môžete získať podrobné informácie (napr. CAD podporu a technické dáta).
Ak nie sú dostupné, použite Výber produktu v katalógu.