Persluchtverzorging

Persluchtverzorging

Wie een hoge procesbetrouwbaarheid en beschikbaarheid van zijn machines wil garanderen, moet bij de planning van de installatie van meet af aan een goede persluchtverzorging voorzien. Want een zuivere persluchttoevoer zonder deeltjes, water of olie helpt storingen in pneumatische componenten te voorkomen, verlengt de levensduur van de componenten en vermindert machine-uitval en stilstand. Festo biedt u systemen die de persluchtkwaliteitsklasse volgens ISO 85731:20110 garanderen.

Persluchtverzorging - Systemen van Festo

De kern van onze oplossingen voor persluchtverzorging zijn onze verzorgingseenheden. Ze zorgen voor de juiste persluchtkwaliteit en filteren compressorolie, condensaat en vuildeeltjes uit de lucht. Afhankelijk van de toepassing bestaat een verzorgingseenheid uit een drukregelaar, diverse filters, een aftakkingsmodule en be- en ontluchtingsventielen. Bij Festo zijn diverse combinaties uit voorraad leverbaar. Bovendien kunnen de verzorgingseenheden in het modulaire MS-systeem individueel worden geconfigureerd.

Verzorgingseenheden

Het assortiment van Festo omvat ook de bijbehorende filterregelaars , persluchtfilters , olievernevelaars en drukregelaars . Wij bieden ook inschakelventielen en drukopbouwventielen , persluchtdrogers , persluchtverdelers en drukversterkers . Onze persluchtverzorging wordt aangevuld met condensaatafvoeren , drukindicators en een uitgebreid assortiment toebehoren .

Service: Analyse van het persluchtverbruik

Optimale persluchttoevoer, veilige kostenplanning, veilige processen: onze gekwalificeerde servicetechnici bepalen het individuele persluchtverbruik van uw machine en geven u feiten voor meer veiligheid, efficiëntie en transparantie.

Ons servicepakket omvat:

 • Bepaling van het statisch persluchtverbruik bij stilstaande en draaiende machines
 • Bepaling van het lekkage-verlies
 • Installatie en verwijdering van het meetgedeelte met standaardonderdelen (schroefkoppelingen, buizen, enz.)
 • Analyse van de meetresultaten
 • Documentatie van de meetresultaten

Uw voordelen:

 • Optimale persluchttoevoer
 • Veilige processen
 • Veilige kostenplanning

Festo Energy Saving Services

Waarom persluchtverzorging?

Onbehandelde perslucht bevat verontreiniging in de vorm van deeltjes, water en olie. Water en olie kunnen zowel in vloeibare als in gasvorm aanwezig zijn of in het persluchtnet van de ene naar de andere vorm overgaan. De drie verontreinigingen zijn niet in zuivere vorm aanwezig in een echt persluchtnet, maar vormen een mengsel. Dit mengsel kan op verschillende punten in het netwerk op verschillende tijdstippen sterk variëren. Zo kan water zich verzamelen in uitloopleidingen of kunnen deeltjes zich gedurende lange tijd in een dode ruimte afzetten en dan in één klap door een drukgolf worden meegesleurd.

Een kubieke meter geproduceerde perslucht bevat miljoenen vuildeeltjes, aanzienlijke hoeveelheden water en olie en zelfs zware metalen zoals lood, cadmium en kwik. Indien deze niet worden uitgefilterd, kan de goede werking van de systeemcomponenten op lange termijn niet worden gegarandeerd. Bovendien tasten deze verontreinigende stoffen de productkwaliteit aanzienlijk aan. Een goede persluchtverzorging is daarom essentieel om uitval en stilstand van machines te beperken en de veiligheid van processen en producten te garanderen.

Slecht voorbereide perslucht leidt tot storingen zoals:

 • Snelle slijtage van afdichtingen
 • Oliehoudende ventielen in het besturingsdeel
 • Vuile geluiddempers

Mogelijke gevolgen voor gebruiker en machine:

 • Machinebeschikbaarheid
 • Hogere energiekosten door lekkage
 • Hogere onderhoudsinspanning
 • Verkorte levensduur van onderdelen en systemen

Hoe zuiver moet perslucht zijn?

De perslucht moet altijd zo zuiver zijn dat hij geen storingen of schade veroorzaakt. Aangezien elke filter ook een stromingsweerstand vertegenwoordigt, mag de perslucht ook nooit zo zuiver zijn als uit economisch oogpunt noodzakelijk is. Het grote aantal toepassingen van perslucht stelt dus de meest uiteenlopende eisen aan de persluchtkwaliteit. Als een hoge persluchtkwaliteit vereist is, moet de filtering in verschillende niveaus worden uitgevoerd.

Hoe zuiver de perslucht moet zijn, wordt geregeld in ISO 8573. Dit is de naam van een groep internationale normen voor de reinheidseisen van perslucht en specificeert in bepaalde klassen het maximale gehalte aan vaste deeltjes, water en olie dat de perslucht mag bevatten. Deze norm is sinds 2010 verplicht voor automatisering met pneumatiek. Daarom is voor een normconforme en energie-efficiënte persluchtverzorging de vraag naar verschillende parameters onontbeerlijk. Festo onderhoudsapparaten en filters zorgen voor een perfecte werking. Aan welke norm uw toepassing moet voldoen vindt u in onze brochure Veilige processen door perfecte persluchtverzorging.

Download PDF

Engineering tool voor persluchtkwaliteit

Onze engineering tool ondersteunt u bij de keuze van de juiste combinatie van verzorgingseenheden voor uw persluchtverzorging. Dit programma geeft aanwijzingen voor de juiste samenstelling van een verzorgingseenheid. Voer op deze pagina de gewenste persluchtkwaliteit in, via uw toepassing, een ISO-code of via de vrije filterselectie.

Naar de engineering tool

Service: Analyse van de persluchtkwaliteit

Zuivere perslucht - veilige processen en een langere levensduur voor alle pneumatische componenten: Onze gekwalificeerde servicetechnici analyseren de kwaliteit van uw perslucht direct bij het afnamepunt.

Ons servicepakket omvat:

 • Inspectie van de decentrale persluchtverzorging op het afnamepunt
 • Meting van het gehalte restolie (tot ISO 8573-1:2010 klasse 2)
 • Meting van het drukdauwpunt (tot ISO 8573-1:2010 klasse 2)
 • Analyse van de meetresultaten en aanbevelingen voor verbetering
 • Documentatie van de meetresultaten
 • Verdere metingen op aanvraag

Uw voordelen:

 • Verhogen van de levensduur van pneumatische componenten
 • Identificatie van zwakke punten
 • Verhoging van de procesbetrouwbaarheid

Festo Energy Saving Services

Alle voordelen op een rij

 • In een industriële omgeving wordt met behulp van compressoren perslucht gemaakt, maar die bevat vuildeeltjes, olie en water. De LFR moet deze zuiveren naargelang het gebruik: zo zijn levensmiddelen of laobratoria natuurlijk veel gevoeliger aan deze verontreinigingen.
 • Perslucht is het hart van uw machine! Verontreinigingen hebben hun prijs en verminderen de levensduur van uw ventielen en aandrijvingen.
 • Online uw ISO-klasse bekijken en uw artikelen bestellen die geschikt zijn voor uw installatie is eenvoudig. Uiteraard kan u altijd contact opnemen met onze specialist in het nederlands voor leveringen, prijs, gebruik, voorraad, vervangen van filters, uw beste keus, kopen, ...