Sensoren

Sensoren

Snellere cyclustijden, betere procescontrole, minder stilstandtijden: vandaag de dag speelt het systeem- en machinemanagement met het oog op een optimaal gebruik van de middelen een essentiële rol in het economische succes van een onderneming. Ook de sensortechnologie levert een onmisbare bijdrage aan de automatiseringstechniek. Het uitgebreide sensorenportfolio van Festo combineert optimale prestaties en maximale betrouwbaarheid om soepele en efficiënte productieprocessen te garanderen.

Manier van werken van sensoren

Een sensor converteert een te meten natuurkundige grootheid in een elektrische grootheid. Op die manier kunnen de elektrische signalen gemakkelijk worden doorgegeven en verder verwerkt. Daarbij kan een sensor detecteren of...

 • ...er al dan niet een object aanwezig is (binair)
 • ...een gemeten waarde bereikt is (analoog of digitaal)

Uitstekende sensortechnologie van Festo

Het assortiment sensoren van Festo omvat naderingssesnoren, druk- en vacuümsensoren, debietsensoren, optische en inductieve sensoren, en uitvoeringen voor speciale toepassingen zoals zuren, levensmiddelen, koelsmeermiddelen en nog veel meer.

Naderingssensoren

Naderingssensoren worden gebruikt voor binaire terugkoppeling van de zuigerstand van pneumatische aandrijvingen. Het zijn sensoren die het magnetisch veld van de zuigermagneet detecteren via een magneetveldsensor of een reedcontact. Zij worden in de gewenste schakelstand in de gleuf van de cilinder gemonteerd en zenden een genormeerd 24V-schakelsignaal uit wanneer het magnetisch veld van de zuiger wordt gedetecteerd.

Naderingssensoren

Inductieve naderingssensoren

Een inductieve naderingssensor is een sensor die contactloos, d.w.z. zonder direct contact, reageert op het naderen van een metalen of galvanisch object.

Voordelen:

 • geen mechanische slijtage, dus langere levensduur
 • geen uitvaltijden door vuile of gelaste contacten
 • geen botsen van de contacten en dus geen schakelfouten
 • hoge schakelfrequenties
 • hoge beschermingsgraad door volledig ingekapselde behuizing
 • willekeurige inbouwpositie

Inductieve sensoren

Positietransmitters

Positietransmitters geven een analoog uitgangssignaal in het detectiebereik. Het contactloze meetprincipe garandeert een slijtagevrije detectie, wat bijzonder voordelig is in robuuste omgevingen. Als een verdere ontwikkeling van de binaire naderingssensor maken positietransmitters in combinatie met pneumatische aandrijvingen een aantal nieuwe toepassingsgebieden mogelijk:

 • kwaliteitscontrole
 • ultrasoon lassen
 • procescontrole (plaatfabricage/slijtagebewaking)
 • objectdetectie (persen/klemmen)
 • objectdetectie (detecteren van posities)

Positiesensoren

Sensoren voor industriële automatisering: druksensoren

Druk- en vacuümsensoren breiden het toepassingsgebied van installaties uit, zorgen voor een grotere procesbetrouwbaarheid en een betrouwbare bewaking. Eenvoudig en snel te bedienen dankzij het uniforme bedienings- en weergaveconcept van de druksensoren van Festo. Druk- en vacuümsensoren meten de druk aan de drukingang van de sensor. Met behulp van een in de sensor geïnstalleerde drukmeetcel wordt de positieve of negatieve druk, die op de sensor wordt uitgeoefend, vergeleken met de omgevingsdruk (relatieve drukmeetcel) en als elektrisch signaal afgegeven.

Pick-and-place-machines

Pick-and-place-machines zijn inbouwklare functiemodules voor het overbrengen, toevoeren en verwijderen van kleine onderdelen in krappe ruimtes. Vanaf een instelbare drempelwaarde detecteert de vacuümsensor of het werkstuk goed gegrepen is, om het op betrouwbare wijze te verplaatsen. De beweging wordt gedwongen gestuurd in een doorverbinding zodat zeer korte cyclustijden mogelijk zijn. De toevoerautomaten zijn ontworpen voor het gebruik van elektrische, servopneumatische of pneumatische aandrijvingen .

Sensoren voor industriële automatisering: debietsensoren

Op basis van de bewaking van het debiet kunnen eenvoudigere diagnose- en condition-monitoring-processen worden gerealiseerd: indicator voor toekomstige problemen is vaak een veranderde debietwaarde.

Toepassingsgebieden van Festo-debietsensoren

 • Debiet- en luchtverbruiksmeting voor de detectie van de energie-efficiëntie
 • Lekkagebewaking
 • Opneemdetectie van zeer kleine onderdelen (kleine vacuümzuigmonden)
 • Aanwezigheidscontrole
 • Dichtheidstest

Sensoren van Festo – voor soepele processen

Naderingssensoren voor pneumatische aandrijvingen vormen het uitgangspunt voor het sensorprogramma van Festo: ze zijn optimaal ontworpen voor Festo-aandrijvingen en het uitgebreide assortiment omvat oplossingen voor alle industriesegmenten. Van positietransmitter SDAT tot drukmeting met de druksensor SPAN en het debiet met de debietsensor SFAH - het portfolio van Festo omvat alle klassieke sensortaken in de pneumatiek.

Branchespecifieke sensoren

Uiteenlopende branches vertrouwen op de sensoren van Festo. Het resultaat is een voorbeeldig partnerschap waarin de behoeftes en opgaven van de klant worden omgezet in producten die geoptimaliseerd zijn om aan de eisen te voldoen. Deze leveren een bijdrage aan de verhoging van de productiviteit en de procesbetrouwbaarheid en maken het mogelijk dat vele branches zoals automobiel- en levensmiddelenindustrie alles uit één hand krijgen.

FAQs – eenvoudige antwoorden op veel gestelde vragen

Wat zijn sensoren?

Een sensor is een onderdeel dat een gemeten natuurkundige grootheid of chemisch effect omzet in een analoog elektrisch uitgangssignaal. De natuurkundige grootheid is een niet-elektrisch ingangssignaal zoals druk, gewicht, temperatuur, straling, magnetische flux, rotatiesnelheid of een andere natuurkundige grootheid.

Welke sensortypen zijn er?

Er zijn verschillende soorten sensoren, bijv:

 • Positietransmitters
 • Druksensoren en vacuümsensoren
 • Debietsensoren
 • Naderingssensoren
 • Inductieve naderingssensoren
 • Optische sensoren

Waar worden sensoren van Festo voor gebruikt?

Sensoren van Festo worden in een groot aantal branches gebruikt en helpen de productiviteit en procesbetrouwbaarheid te verbeteren. Ze zorgen er bovendien voor dat de automobielindustrie, de levensmiddelenindustrie en vele andere branches alle onderdelen uit één hand kunnen krijgen.