Debietsensoren

Selection guide

Debietmeter

Debietsensoren meten het debiet van vloeibare of gasvormige media. Ze worden gebruikt om het volume of de massastroom die door een controlesysteem gaat te controleren.
Eenvoudiger zogenaamde debiettransmitters beelden de fysieke gemeten variabele af in de vorm van een elektrisch signaal.
Het grotere deel van de debietsensoren biedt digitale schakeluitgangen of zelfs digitale en analoge uitgangen.