Druk- en vacuümsensoren

Selection guide

Druk- en vacuümsensor

Druk- en vacuümsensoren meten de druk aan de drukingang van de sensor.
Met behulp van een in de sensor geïnstalleerde drukmeetcel wordt de positieve of negatieve druk, die op de sensor wordt uitgeoefend, vergeleken met de omgevingsdruk (relatieve drukmeetcel) en als elektrisch signaal afgegeven.
Een druk- of vacuümsensor detecteert vaak of een toegepast vacuüm boven of onder een gedefinieerde schakeldrempel ligt en geeft deze informatie als een binair, elektrisch signaal door. De elektrische uitgang is echter ook mogelijk als een analoog signaal dat evenredig is aan de toegepaste druk.