Inductieve sensoren

Selection guide

Inductieve sensoren

Een inductieve naderingsschakelaar is een sensor die contactloos, d.w.z. zonder directe aanraking, reageert op het naderen van een metalen of galvanisch object.
Voordelen:
• geen mechanische slijtage, dus langere levensduur
• geen uitval door vervuilde of gelaste contacten
• geen contactbotsing en dus geen schakelfouten
• hoge schakelfrequenties
• trilvast
• hoge beschermingsgraad door volledig ingekapselde behuizing
• willekeurige inbouwpositie