Signaalomvormers

Selection guide

Signaalomvormers

De signaalomvormer zet analoge signalen om in digitale schakelsignalen. De aansluiting op het bovenliggende systeem gebeurt via schakeluitgangen of via een IO-Link-interface.
De schakeluitgangen kunnen worden geconfigureerd om een drempelwaarde, een signaalbereik of een signaalverandering te bewaken.