Ecologische innovatie als sleutel

Automatisering is een belangrijke katalysator voor de industrie om snel te kunnen verduurzamen. Ook deze sector moet immers haar steentje bijdragen om klimaatverandering tegen te gaan, het grondstoffenverbruik te verminderen en energie te besparen. Festo ondersteunt met producten en oplossingen die een grondstofbesparende productie mogelijk maken en helpen bij het tot stand brengen van een circulaire economie in de gehele waardeketen. Het uiteindelijke doel: de CO2-uitstoot te verminderen.

De toekomst van onze planeet stelt ook Festo voor grote uitdagingen. Enerzijds gaat het om het voorzien van de wereldbevolking en het omgaan met demografische veranderingen, anderzijds gaat het om de bescherming van onze natuurlijke hulpbronnen en CO2-neutrale productie. "Met onze ‘Blue World’-benadering willen we uitdrukken hoe we deze uitdagingen met elkaar het hoofd kunnen bieden. Daarbij gebruik makend van automatiseringstechnologie en technisch onderwijs", zegt Dr. Oliver Jung, CEO van Festo.

Festo als partner in duurzaamheid

Met oplossingen uit de technologiegebieden pneumatiek, elektrische automatisering, procesautomatisering, digitalisering en kunstmatige intelligentie maakt Festo de transformatie van industriële productie naar een efficiënte en klimaatvriendelijkere manier van produceren mogelijk. Bijvoorbeeld op het gebied van biotechnologie. Daarnaast ontlast Festo mensen op de werkvloer, ondersteunt zij de gezondheidszorg met haar LifeTech-technologieën en stelt mensen in staat om nieuwe technologieën efficiënt te leren toepassen door middel van effectieve leersystemen. Bovendien ondersteunt Festo de structurele verandering van bepaalde industrieën, zoals de auto-industrie. Hiermee laat zij zien hoe automatiseringstechnologie de belangrijkste bronnen van water, aarde en lucht beter kan beschermen. Deze oplossingen omvatten ook het verkorten van transportroutes en waardeketens door meer lokaal te werken en zo emissies te minimaliseren.

Met ecologische innovatie naar een circulaire economie

De volgende stap die de industriële productie moet maken is richting een circulaire economie. "In de natuur is er geen verspilling en geen afval. Wanneer we in staat zijn ons de achterliggende principes eigen te maken, dan kunnen bedrijven dit ook", zegt Oliver Jung. Het Bionic Learning Network van Festo doet daarom onderzoek naar het geautomatiseerd telen van biomassa. Algen bieden bijvoorbeeld een groot potentieel en een alternatief voor aardolie: ze binden veel meer CO2 dan landplanten en metaboliseren via fotosynthese componenten die vervolgens zijn te gebruiken voor de productie van bijvoorbeeld medicijnen, cosmetica en bioplastics. "In 2022 presenteerden we onze bioreactor ‘PhotoBionicCell’, die met behulp van automatiseringstechnologie op een bijzonder efficiënte manier algen kweekt. Op de Hannover Messe van dit jaar zullen we de schaalvergroting van het systeem tonen en daarmee de voorbereidende fase naar industrialisatie. Onze klanten zien ons steeds meer als een technologiepartner voor biologische processen. Samen met ons kunnen ze de transformatie van de industrie stimuleren. Innovaties zijn in deze context de sleutel tot meer duurzaamheid", zegt Oliver Jung.

Om deze reden heeft Festo dan ook grote stappen gezet met belangrijke innovaties. Bijvoorbeeld digitale en intelligente pneumatiek die, afhankelijk van de toepassing, het energieverbruik belangrijk kunnen reduceren in vergelijking met conventionele pneumatiek. "Met onze energiebesparende producten zijn we de juiste partner voor onze klanten die hun productieprocessen energie-efficiënter en duurzamer willen maken. Daarnaast maken we duurzame industrieën en technologieën mogelijk met onze product- en serviceoplossingen", zegt Christian Österle, Head of Corporate Communication en duurzaamheid bij Festo.

CO2-neutraliteit in 2026

Festo gaat de komende jaren haar CO2-voetafdruk aanzienlijk verkleinen. "Vanaf 2023 zullen al onze gebouwen in Duitsland en onze wereldwijde productie- en logistieke locaties CO2-neutraal zijn met betrekking tot scope 1 en 2. Vanaf 2026 zal de hele Festo Group CO2-neutraal zijn. Maar ook daarna blijven we werken aan energiebesparende maatregelen zoals onze verwarmingstechnologie om zo de behoefte aan compensatie voortdurend te verminderen", zegt Christian Österle. Met de beslissing om CO2-neutraal te worden, neemt Festo als familiebedrijf haar verantwoordelijkheid.

Levenslang leren: essentieel onderdeel van duurzame ontwikkeling

Als leverancier van oplossingen voor technisch onderwijs en training, biedt Festo Didactic ‘skills’ en capaciteiten om de uitdagingen van deze tijd aan te gaan en de toekomst vorm te geven voor toekomstige generaties. In dat kader hecht Festo ook veel belang aan goede opleidingen en bijscholing binnen het eigen bedrijf. Tot slot ontwikkelt Festo Didactic leerstof en leeromgevingen voor nieuwe doelgroepen, gebaseerd op de toenemende eisen op het gebied van IT, AI, Data Science en duurzaamheid.

Op zoek naar snelle overwinningen om uw persluchtverbruik te verminderen? Zoek niet verder dan onze Webinar On-Demand.

Energie-efficiënt machineontwerp - quick wins om het persluchtverbruik te verminderen

Herbekijk deze webinar over het verminderen van persluchtverbruik door inzet van een energie- efficient machineontwerp. Door dit te optimaliseren wordt er bespaard op perslucht én de TCO van de eindgebruiker.

Veel fabrikanten en machinebouwers nemen hun verantwoordelijkheid om efficiënter met energie om te gaan en hun CO2-footprint te verkleinen. Onze specialisten Lennard van Onselen en Peter Potters bespreken de nieuwste technieken voor het optimaal ontwerpen van het pneumatische deel van machines. Dit doen zij door praktische en efficiënte oplossingen (quick wins) met u te delen op basis van vier toepassingsgebieden:

  • Voorbereiding van perslucht: verlagen van kosten, verhogen van betrouwbaarheid en kwaliteit.
  • Selectie van actuatoren: compacter bouwen, verlagen van energieverbruik en een lagere bewegende massa.
  • Besturingssystemen: vasthouden aan wat je gewend bent of het verbruik verlagen en de prestaties verhogen?
  • Verbindingstechnologie: tips voor flexibel, betrouwbaar en energiezuinig monteren van pneumatiek.

Klik hier om het te downloaden

Overzicht