Festo zet koers voor groei

Festo op koers voor groei

Automatisering voor duurzaamheid en klimaatneutrale productie

De Festo Group heeft in 2021 de hoogste omzet in haar geschiedenis behaald. De omzet steeg met ongeveer 18% naar 3,36 miljard euro (ten opzichte van 2,84 miljard vorig jaar). Dankzij deze cijfers is de innovatieleider in automatisering en technisch onderwijs in een uitstekende positie om in 2022 met volle kracht de strategische richting van digitalisering en duurzaamheid te volgen. Ondanks de huidige problematische geopolitieke situatie, verwacht het bedrijf verder te groeien.

Recordgroei in 2021

Voor de Festo Group was 2021 een recordjaar. Bestellingen lagen 26% hoger en de omzet van 3,36 miljard euro was 18% hoger dan in 2020. Aan het einde van 2021 was het aantal werknemers min of meer gelijk aan het jaar ervoor: 8.600 in Duitsland en 12.100 buiten Duitsland.

Machinebouw heeft veel voordeel bij de opleving in de wereldeconomie en industriële productie. De groei in 2021 lag in bijna alle regio’s waar Festo gevestigd is rond de twee cijfers. Vooral China, India en andere landen in Azië, zoals Zuidoost-Azië en de Pacific, dreven de wereldwijde groei aan ondanks aanhoudende problemen en knelpunten in de bevoorrading van elektronische componenten.

De enorme investeringen in de industrie voor halfgeleiders/elektronica, digitalisering, nieuwe mobiliteit, levenswetenschappen en biotech/farmaceutische industrieën alsmede een solide investering in de levensmiddelensector vormen de basis voor de groei in automatiseringstechnologie van Festo.

Festo heeft in 2021 ongeveer 7% in onderzoek en ontwikkeling geïnvesteerd. "Onze pijplijn met innovaties is propvol met nieuwe producten die we op de Hannover Messe 2022 aan onze klanten hebben gepresenteerd. Vorig jaar hebben we aanzienlijke vooruitgang geboekt met belangrijke innovaties zoals digitale en intelligente pneumatiek, automatiseringsplatforms en concepten voor energiebesparing in pneumatiek. Ook werken we aan totaal nieuwe innovaties, zoals collaboratieve pneumatische robots die we dit jaar voor het eerst in Hannover lieten zien," zegt Dipl.-Ing. Dr. H.c. Jung, voorzitter van de raad van bestuur.

Klimaatneutraal aan het einde van 2023: focus op energie-efficiëntie en duurzame productie

Automatisering is een belangrijk instrument om industriële productie zo te hervormen dat het klimaatneutraal is. "Festo zal de komende twee jaar zijn koolstofvoetafdruk fors reduceren. Al onze productie en logistieke faciliteiten wereldwijd alsmede de verkooplocaties in Duitsland en het hoofdkantoor in Esslingen zullen aan het einde van 2023 CO2-neutraal zijn,” legt Dr. Oliver Jung uit.

Festo heeft haar duurzaamheidsstrategie aangesloten bij die Sustainable Development Goals (SDGs) van de Verenigde Naties die voor het bedrijf relevant zijn.

Voor Festo is automatisering de basis voor verhoogde efficiëntie in een duurzame industrie en om naar een CO2-neutrale productie te streven. Het bedrijf wil door middel van de producten en diensten steeds meer bijdragen tot hulpbron-besparende productie en tevens helpen met het creëren van een kringloopeconomie voor de gehele waardeketen, met als duidelijk doel het verminderen van koolstofuitstoot.

Onderwijs en training in industriële hervorming

Technisch onderwijs maakt ook een belangrijk deel uit van duurzame ontwikkeling voor Festo. Als een aanbieder van oplossingen voor technisch onderwijs en training, draagt Festo Didactic vaardigheden over waarmee de huidige uitdagingen aangepakt kunnen worden en waarmee de toekomst ook in het belang van volgende generaties vormgegeven kan worden.

Het bedrijf legt voor zichzelf ook grote nadruk op training en verder onderwijs. Nieuwe trainingsonderwerpen worden gecreëerd op basis van behoefte(n) in gebieden zoals IT, KI, datawetenschappen of duurzaamheid.

De hoogwaardige kwaliteit van de training van Festo biedt 500 stageairen wereldwijd per jaar vooruitzichten voor de toekomst. Bovendien is Festo betrokken bij "joint training": bedrijven die zelf geen onderwijsfaciliteiten hebben, bijvoorbeeld als een bedrijf daarvoor niet groot genoeg is, kunnen stagiaires bij Festo onderbrengen. Daarnaast heeft WorldSkills in Duitsland het bedrijf vorig jaar uitgekozen als een officieel nationaal expertisecentrum voor mechatronische vaardigheden (Esslingen) en Industrie 4.0 (St.-Ingbert).

Als een wereldwijde onderneming neemt Festo de verantwoordelijkheid op zich voor trainingsactiviteiten in andere landen en om vooruitzichten voor de toekomst te verschaffen. “Driekwart van onze omzet wordt buiten Duitsland gedraaid. Daarom hebben we gediplomeerde vakmensen nodig, zowel in Duitsland als in onze productie-, ontwikkelings- en verkooplocaties in het buitenland,” aldus Dr. Oliver Jung.

Leveringszekerheid en weerbaarheid

Een van de grootste uitdagingen die in de toekomst opgelost zal moeten worden, is hoe een groeiende wereldbevolking kan worden voorzien van onder andere voedsel, drinkwater, farmaceutische producten, chemische producten, bouwmateriaal, meststoffen, halfgeleiders en hoe tegelijkertijd het gebruik van fossiele brandstoffen verminderd kan worden en dat van alternatieve energie verhoogd kan worden.

Veel hogelonenlanden zijn al begonnen om hun productie weer naar huis te halen. Automatisering speelt hierbij een belangrijke rol zodat prijzen op een stabiel niveau gehouden kunnen worden om zowel het concurrentievermogen als de duurzaamheid van industrieën te kunnen garanderen. Dit moet samengaan met een zo laag mogelijke koolstofvoetafdruk van de automatiseringscomponenten, de fabriekstechnologie, het productieproces, het eindproduct en de distributie en infrastructuur daarvoor.

“We beschouwen automatisering als een kans om de natuurlijke bronnen van onze planeet te kunnen besparen, het klimaat te kunnen beschermen en een groeiende wereldbevolking te kunnen bevoorraden,” legt Dr. Oliver Jung uit.

Festo biedt een breed pakket van producten voor de verwerkende industrie aan, met name voor levensmiddelen en verpakking, biotechnologie/farmaceutica en LifeTech (medische technologie en automatisering voor laboratoria), elektronica/halfgeleiders en de automobielindustrie.

“We zullen het bouwen van chipfabrieken in Duitsland en de rest van Europa en massale investeringen in LifeTech, elektromobiliteit en duurzaamheid ondersteunen met onze automatiseringsoplossingen; tegelijkertijd zorgen de trainingsconcepten van Festo Didactic ervoor dat mensen nu en in de toekomst de juiste vaardigheden zullen hebben,” bevestigt Dr. Oliver Jung.

2022: op koers voor groei

De Festo Group zette in het eerste kwartaal van 2022 wederom een tweecijferig record voor omzet en bestellingen neer. Voor het tweede kwartaal kunnen op dit moment nog geen uitslaggevende stellingen of commentaar gegeven worden.

Er is toenemende onzekerheid omtrent de pandemie, vooral in de regio Azië en omtrent de gevolgen van de oorlog in Oekraïne. Bedrijven worden belast door hoge energie-, materiaal- en transportkosten en het tekort aan grondstoffen en elektronische componenten houdt aan. “We zijn nu bezig met het opbouwen van alternatieve toeleveringsketens zodat we ons zoveel mogelijk kunnen ontkoppelen van kritische markten, met name voor energie-intensieve materialen. Tegelijkertijd leggen we in alle regio’s grotere voorraden van kernproducten aan,” aldus Dr. Oliver Jung.

Festo heeft haar wereldwijde netwerk voor productie en logistiek nog solider gemaakt. In het algemeen wordt een productieproces dat dichter bij de markt staat (in de regio voor de regio) steeds belangrijker wanneer het gaat om duurzaamheid en korte transportroutes.

“2022 zal weer een heel uitdagend jaar worden, zowel vanuit een menselijk als een economisch zichtpunt. De orderportefeuilles zitten vol, maar de verdere ontwikkeling van de pandemie en de situatie in de oorlogs- en crisiszones alsmede de toeleveringsketens zijn moeilijk te voorspellen. We verwachten verder te groeien en zullen blijven investeren in innovatie, digitalisering en duurzaamheid, concludeert Dr. Oliver Jung.

juni 2022

Overzicht