CogniGame: sturen met gedachten

CogniGame

Sturen met gedachten

CogniGame is een nieuwe interpretatie van een bekende videogame uit de jaren 70. De game vindt echter nu op een echt speelveld plaats: met twee spelers, een bal en twee rackets, die telkens op een lineaire as langs de basislijn zijn aangebracht. Zo kan het racket langs de lijn naar links of rechts worden verplaatst om de bal af te weren en in het spel te houden. Daarbij beweegt de ene speler zijn racket met een joystick, terwijl de andere zijn lineaire as alleen met denkkracht via een Brain Computer Interface (BCI) aanstuurt.

CogniWare: software voor de gedachtensturing

De Brain Computer Interface meet net zoals bij elektro-encefalografie (EEG) de spanningsschommelingen op het hoofdoppervlak met op het hoofd aangebrachte elektroden. Met behulp van de zelf ontwikkelde software CogniWare wordt via de BCI verbinding gemaakt tussen hersenen en hardware, zonder dat de gebruiker daarvoor taal of invoerapparaten nodig heeft. De software verwerkt de signalen uit de Brain Computer Interface en geeft de opdracht door aan de hardware, dus de rackets.

Door meting van het zogenaamde Mu-ritme kan de BCI worden bediend. Het Mu-ritme, een patroon van hersengolven, wordt in de motorisch-sensorische cortex gegenereerd en leidt tot een lichamelijke beweging of slechts een voorstelling van een beweging. Het is dus al voldoende om zich de beweging van de linkerhand voor te stellen om de as naar links te laten verplaatsen. Een ventieleiland met CPX-terminal maakt de nauwkeurige aansturing van de beide lineaire assen mogelijk.

Nieuwe bedieningsconcepten tussen mens en machine

De Brain Computer Interface als volgende generatie van de mens-techniek-interfaces is ook in de industrie denkbaar. Met CogniGame testen wij daarom dit nieuwe bedieningsconcept. Want bij de productie wordt de interactie tussen mens en machine steeds belangrijker.

Ondanks toenemende complexiteit van de installatieconcepten moeten de interfaces tussen gebruiker en hardware altijd eenvoudiger worden. Daarvoor zijn nieuwe bedieningsconcepten nodig, waarmee de mens sneller, directer en eenvoudiger met de techniek kan communiceren: van joystickoplossingen via spraakopdrachten en wellicht in de toekomst sturing van deelprocessen met gedachten.