Netwerken en commissies: onderzoekspartner Festo

Netwerken en commissies

Onderzoekspartner Festo

De op vertrouwen gebaseerde samenwerking met strategische partners is voor Festo van grote waarde: door actief netwerken en de dialoog met partners uit economie, wetenschap en politiek kunnen wij signalen uit de wereldwijde onderzoekssector snel oppakken.

Met gerichte samenwerkingsverbanden en gezamenlijke onderzoeksprojecten ontwikkelt Festo samen met zijn partners toekomstgerichte technologieën en levert zo een belangrijke bijdrage aan het behoud van zijn koppositie op technologisch gebied.

De dynamische ontwikkelingen op de verschillende technologiegebieden bieden nieuwe mogelijkheden voor toekomstgerichte oplossingen. Voor antwoorden op complexe technologische vragen is een effectief samenspel van diverse, vak- en organisatieoverkoepelende specialisten nodig.

Festo stimuleert een gezamenlijke onderzoeks- en innovatiecultuur. Samen met netwerkpartners ontwikkelen wij toekomstperspectieven en intelligente oplossingen en leveren daardoor een bijdrage aan het behoud van de technologiepositie van Duitsland.

Netwerken op het gebied van onderzoek en innovatie

Platform Industrie 4.0

Platform Industrie 4.0

Binnen dit platform werken vertegenwoordigers uit politiek, verenigingen en vakbonden en uit economie en wetenschap samen aan de digitale structuurtransformatie in de industrie. Festo is onder andere lid van de stuurgroep van het platform en diverse commissies. Festo is bovendien actief in GAIA-X en de Industrial Digital Twin Association (IDTA e.V.).

Naar Plattform Industrie 4.0

GAIA-X

IDTA - Industrial Digital Twin Association e.V.

Vakvereniging Vloeistoftechniek binnen het VDMA

Vakvereniging Vloeistoftechniek binnen het VDMA

De vakvereniging Vloeistoftechniek binnen het VDMA vertegenwoordigt de belangen van 200 Duitse fabrikanten op het gebied van hydraulische, pneumatische en afdichtingstechniek, en daarmee ruim 85% van de Duitse markt. Bovendien is het een belangrijk platform voor wederzijdse informatie-uitwisseling. Festo is actief in het bestuur van de vakvereniging Vloeistoftechniek en betrokken bij het preconcurrentiële, gezamenlijke onderzoek in het Forschungsfonds Fluidtechnik.

Vloeistoftechniek binnen het VDMA

microTEC Südwest

Onderzoeksnetwerk microTEC Südwest

De sectoroverschrijdende technologiecluster richt zich op microsysteemtechnologie. Met meer dan 360 partners is het een van de grootste netwerken in Europa. Festo is netwerkpartner en actief in diverse vakgroepen.

Meer over microTEC Südwest

EFFRA – European Factories of the Future Research Association

EFFRA – European Factories of the Future Research Association

De European Factories of the Future Research Association (EFFRA) is een industriële vereniging die de ontwikkeling van nieuwe en innoverende productietechnologieën bevordert in het kader van het publiek-privaat partnerschap "Made in Europe". Festo is actief in de verschillende commissies van de vereniging en is een veelgevraagde gesprekspartner voor de Europese Commissie.

Meer over EFFRA

Meer over Made in Europe