Netwerken en commissies: onderzoekspartner Festo

Netwerken en commissies

Onderzoekspartner Festo

De op vertrouwen gebaseerde samenwerking met strategische partners is voor Festo van grote waarde: door actief netwerken en de dialoog met partners uit economie, wetenschap en politiek kunnen wij signalen uit wereldwijde onderzoeken snel oppakken.

Met gerichte samenwerkingsverbanden en gezamenlijke onderzoeksprojecten ontwikkelt Festo samen met zijn partners toekomstgerichte technologieën en levert zo een belangrijke bijdrage aan het behoud van de voorloperpositie op technologisch gebied.

De dynamische ontwikkelingen op de verschillende technologiegebieden maken nieuwe, toekomstgerichte oplossingen mogelijk. Complexe technologische vragen vereisen daarbij een effectief samenspel van diverse, vak- en organisatieoverkoepelende specialisten.

Festo stimuleert een gezamenlijke onderzoeks- en innovatiecultuur. Samen met netwerkpartners ontwikkelen wij toekomstperspectieven en intelligente oplossingen en leveren daardoor een bijdrage aan het behoud van de technologiepositie van Duitsland.

Onze onderzoeksnetwerken

Plattform Industrie 4.0

Plattform Industrie 4.0

Binnen dit platform werken vertegenwoordigers uit politiek, verenigingen en vakbonden en uit economie en wetenschap samen aan de digitale structuurtransformatie in de industrie. Festo is zowel lid van de stuurgroep van het platform als van diverse commissies.

Naar Plattform Industrie 4.0

Commissie Vloeistoftechniek binnen het VDMA

Commissie Vloeistoftechniek binnen het VDMA

De commissie Vloeistoftechniek binnen het VDMA vertegenwoordigt de belangen van 200 Duitse fabrikanten op het gebied van hydraulische, pneumatische en afdichtingstechniek, en daarmee ruim 85% van de Duitse markt. Bovendien is het een belangrijk platform voor wederzijds informatie-uitwisseling. Festo is actief in het bestuur van de commissie Vloeistoftechniek en betrokken bij het concurrentieneutrale gezamenlijke onderzoek in het Forschungsfonds Fluidtechnik.

Vloeistoftechniek binnen het VDMA

innBW

Onderzoeksnetwerk innBW

innBW, de Innovationsallianz Baden-Württemberg, is een samenwerkingsverband van 12 non-profit, economiegerelateerde onderzoeksinstituten, die op belangrijkste toekomstige onderzoeksgebieden actief zijn. Ze worden door de deelstaat als instituut gestimuleerd en leveren een belangrijke bijdragen aan de technologietransfer. Voor het onderzoeks- en technologiebeleid van de deelstaat Baden-Württemberg speelt de Innovationsallianz daarom een centrale rol. Festo is innovatiepartner en bestuurslid van enkele betrokken instututen.

Meer over innBW

microTEC Südwest

Onderzoeksnetwerk microTEC Südwest

De brancheoverkoepelende technologiecluster in het zuidwesten van Duitsland werd in 2010 als nationale toonaangevende cluster onderscheiden. Op het gebied van de microtechnologie behoort het met zijn ruim 360 partners tot de grootste netwerken in Europa. Festo is netwerkpartner en bestuurslid van de vereniging.

Meer over microTEC Südwest

Europees technologieplatform ManuFuture

Europees technologieplatform ManuFuture

ManuFuture is een belangrijk industrieel uitwisselingsplatform voor allerlei onderwerpen op productiegebied en dient als instrument van het EU-innovatiebeleid. De leden – bedrijven, verenigingen, onderzoeksinstellingen en universiteiten – formuleren strategische onderzoeksagenda's voor de Europese industrie. Festo is vertegenwoordigd in de International Support Group (voorbereiding van strategieën) en de High Level Group (besluitvormingscommissies).

Alles over Manufuture

EFFRA – European Factories of the Future Research Association

EFFRA – European Factories of the Future Research Association

EFFRA is een door Manufuture en toonaangevende industrieverenigingen opgerichte industrievereniging die particuliere en openbare middelen combineert om marktgerichte projecten in de Europese Unie te versterken. Festo is bestuurslid en werkt in de Public Private Partnership Board samen met de Europese Commissie aan de formulering van nieuwe aanbestedingen voor stimulerende maatregelen.

Meer over EFFRA

Open Innovation

De opening van het innovatieproces tot over de bedrijfsgrenzen (Open Innovation) leidt tot een verbreding van het eigen technologische perspectief. Festo gebruikt daarvoor samenwerkingsverbanden en nationaal en internationaal financieel ondersteunde onderzoeksprojecten. Door de transfer van wetenschappelijke inzichten in industriële toepassingen zijn wij in staat baanbrekende innovaties te ontwikkelen.

Als partner in gezamenlijke projecten bieden wij naast onze technische knowhow en ervaring en kennis van projectmanagement ook onze jarenlange ervaring met de samenstelling van projectconsortia en de aanvraag en administratieve afhandeling van stimuleringsprojecten.