Festo SupraMotion: contactloze overdracht van zwevende objecten

Overdracht van zwevende objecten

Contactloos transport tussen meerdere systemen

Door de zwevende overdracht van objecten tussen meerdere systemen kunnen nu langere, contactloze procesketens worden gerealiseerd. Daardoor kunnen supergeleiders ook onderhoudsarm worden toegepast in omgevingen met zeer strenge reinheidseisen.

SupraMultitool: meerdere functies mit één systeem

Meerdere functies met slechts één cryostaat: de SupraMultitool laat zien hoe met één systeem tegelijkertijd diverse automatiseringstaken flexibel en contactloos kunnen worden uitgevoerd. Zoals het stabiele, lineaire transport en de veilige, contactloze draaibeweging van een werkstukhouder.

SupraMultitool: meerdere functies mit één systeem

Hier ziet u de duidelijke voordelen van supergeleidende lagers qua stabiliteit en betrouwbaarheid vergeleken met elektromagnetische oplossingen. In het model SupraMultitool plaatst een handlingsysteem een werkstukhouder achter elkaar op twee verschillende magneten met verschillende posities en bewegingen, om de flexibele toepassingsmogelijkheden te demonsteren.

SupraMultitool: meerdere functies mit één systeem

Geïntegreerde producten van Festo

SupraLoop: combinatie van meerdere transportsystemen

Het model SupraLoop toont de combinatie van verschillende transportsystemen met behulp van de supergeleidertechnologie. Daarvoor zijn op een rond traject drie verschillende systemen gemonteerd: klassieke transportband, Multi-Carrier-System MCS® en een supergeleidend systeem.

De SupraLoop transporteert meerdere wagens (carriers). De magnetsiering aan de onderkant dient zowel voor de koppeling met de contactloze aandrijving van het Multi-Carrier-System MCS® als voor het zweefeffect bij het SupraMotion-systeem. Via een wissel kan een carrier van de transportband naar de cryostaat met supergeleiders worden geleid en daaraan gekoppeld zwevend worden verplaatst – ook doorheen afscheidingen en wanden.

Festo SupraLoop: verschillende transportsystemen combineren

Toepassingsmogelijkheden in cleanrooms

Een mogelijke toepassing van dit principe is de loskoppeling van afzonderlijke transportsledes uit een bewerkingsproces en dan contactloos transport naar een cleanroom, of de bewerking van de daarop aanwezige objecten in een afgesloten ruimte met gassen of vloeistoffen.

Festo SupraLoop: toepassingsmogelijkheden in cleanrooms

Geïntegreerde producten van Festo

SupraJunction: horizontale overdracht van zwevende houderplaten

Met SupraJunction toont Festo het contactloze transport van objecten over gesloten oppervlakken en door sluizen. Twee houderplaten zweven dankzij aan de onderkant aangebrachte magneetrails boven de supergeleiders. Ze transporteren glazen bakjes op een rondlopende traject, die door een supergeleiderelement op een transportsysteem naar het volgende element op een ander handlingsysteem worden overgedragen.

Festo SupraJunction: horizontale overdracht van zwevende houderplaten

Bij de contactloze overdracht van de ene cryostaat naar de andere trekt een elektromagneet, die op een elektrische as is bevestigd, de houderplaat in de werkrichting van de magneetrails naar de volgende cryostaat. Zo realiseert Festo voor de eerste keer de geautomatiseerde horizontale overdracht van het ene systeem naar het andere en maakt zwevend transport in lange procesketens en bij meerdere systemen mogelijk.

Einvoudige reiniging en beschermd transport

Tijdens het hele proces zweven de platen boven een platte waterbak. Houdersysteem en automatiseringstechniek zijn zo volledig van elkaar gescheiden, waardoor de componenten tegen vervuiling zijn beschermd en zeer eenvoudig te reinigen zijn – ideaal voor toepassingen in de verpakkingsindustrie, laboratoriumautomation, medische techniek, voedingsmiddelen- of farmaceutische industrie.

Festo SupraJunction: eenvoudige reiniging en beschermd transport

Geïntegreerde producten van Festo

SupraCycle: contactloze overdracht van zwevende magneetpucks

SupraCycle toont voor het eerst de actieve overdracht van een zwevende permanente magneet tussen supergeleidende automatiseringsmodules. Op een basisplaat werden drie 360° draaibare cryostaten met supergeleiders gemonteerd. Twee magnetische objecthouders worden telkens met een zweefafstand van enkele millimeters tot de cryostaten bevroren en vervolgens één voor één van de ene cryostaat naar de andere overgedragen. Een voorziening op de cryostaten zorgt daarbij voor de nodige geïntegreerde intelligentie.

Festo SupraCycle: contactloze overdracht van zwevende magneetpucks

Systeemoverkoepelend transport

Ook de SupraCycle biedt diverse toepassingsmogelijkheden: denk bijv. aan de contactloze overdracht van een objecthouder tussen twee of meerdere systemen, zoals in het model met behulp van de glazen flesjes wordt gedemonstreerd. Zo worden voor het eerst willekeurig lange procesketens mogelijk.

Festo SupraCycle: systeemoverkoepelend transport

Geïntegreerde producten van Festo