Festo BionicCobot: fijngevoelige helper voor de samenwerking tussen mens en robot

BionicCobot

Fijngevoelige helper bij de samenwerking tussen mens en robot

De BionicCobot is niet alleen qua anatomische opbouw aan de menselijke arm ontleend. Net zoals zijn biologische voorbeeld voert de pneumatische lichtbouwrobot vele taken uit met behulp van zijn flexibele en fijngevoelige bewegingen. Vanwege deze flexibliteit kan hij direct en veilig met de mens samenwerken.

Pneumatische lichtbouwrobot met menselijke bewegingsdynamiek

Krachtig vastpakken of voorzichtig optillen, vast dichtdrukken of zachtjes aantikken – wij mensen kunnen alleen een beweging uitvoeren, wanneer tegengesteld werkenden spieren met elkaar samenwerken. Dit principe van agonist (speler) en antagonist (tegenspeler) hebben onze ontwikkelaars bij de BionicCobot in alle zeven gewrichten technisch toegepast.

In de schouders zijn er drie assen, in de elleboog en onderarm telkens één as en in het polsgewricht twee assen. Elke as heeft een zwenkvleugel met telkens twee luchtkamers. Deze vormen een aandrijfpaar dat door het vullen met gecomprimeerde lucht zoals een mechanische veer traploos kan worden ingesteld.

Festo BionicCobot

Uitgekiend samenspel: het innovatieve aandrijfconcept van de zevenassige robotarm

Veilige omgang en intuïtieve bedienbaarheid

Door het unieke aandrijfconcept kunnen de kracht en dus ook de verstijvingsgraad van de robotarm precies worden bepaald. Bij een botsing geeft de pneumatische arm automatisch mee en vormt dus geen gevaar voor de mens. Door deze geïntegreerde flexibiliteit en het lage eigen gewicht kan de robot zonder beschermende kooi worden gebruikt en kunnen mens en machine direct en veilig samenwerken.

De BionicCobot wordt intuïtief bediend via een zelf ontwikkelde grafische gebruikersinterface. Met een tablet kan de gebruiker de uit te voeren handelingen heel eenvoudig 'teachen' en willekeurig aan elkaar koppelen. Via het open source platform ROS (Robot Operating System) gaan de geprogrammeerde bewegingen naar de geïntegreerde Festo Motion Terminal, die de kinematica stuurt en regelt.

Ontlasting in de samenwerkende werkomgeving van de toekomst

Of het nu kortere voorlooptijden, snellere productlevenscycli of hoge flexibiliteit qua aantal stuks en variantie gaat – de eisen aan de productie van de toekomst zijn veelzijdig en veranderen sneller dan ooit tevoren. Dat vereist een nieuw samenspel van mensen, machines en gegevens. Naast de digitale koppeling van hele installaties gaat de aandacht daarbij vooral uit naar op robots gebaseerde automatiseringsoplossingen, die de mens bij de dagelijkse samenwerking moeten kunnen helpen.

Vanwege zijn veilige interactie, natuurlijke bewegingsafloop en intuïtieve bedienbaarheid biedt de BionicRobot grote mogelijkheden in de verschillende industrieën: vooral bij monotone, stupide of zelfs gevaarlijke werkzaamheden zou hij als assistentrobot kunnen worden toegepast en de mens ontlasten.