Festo Energy Saving Services

Door de hoge energieprijzen, toenemende kostendruk en een groeiend bewustzijn voor de bescherming van het klimaat is energie-efficiëntie vast en zeker ook voor uw bedrijf een van de kerntaken. De Festo Energy Saving Services volgens DIN EN ISO 11011 biedt u een serviceprogramma op maat waarmee u besparingsmogelijkheden voor perslucht kunt bepalen en zo goed mogelijk benutten – integraal en duurzaam.

Geheel op uw behoefte afgestemd: energie-efficiëntie als modulaire service

Om precies aan uw concrete eisen te voldoen, zijn de Festo Energy Saving Services modulair opgebouwd. U kunt zelf kiezen of u de PreAudit wilt of alleen bepaalde servicemodules of meteen de omvangrijke audit wilt laten uitvoeren. U stelt de doelen vast en wij stemmen de services daarop af.

PreAudit als navigator

U wilt de energie-efficiëntie van uw totale persluchtsysteem verhogen, weet echter niet precies waar u moet beginnen? Met onze PreAudit detecteren wij direct zwakke plekken en weten welke maatregelen voor uw persluchtsysteem als eerste besparingen opleveren.

Bij de PreAudit beoordelen wij de persluchtopwekking en -verzorging alsmede benutting van de compressoren, analyseren de persluchtkwaliteit en meten de drukval in het leidingnet. Ook controleren wij een machine met behulp van een gebruikelijke lekkagetest en controleren de pneumatische efficiëntie. Daarover ontvangt u een uitvoerig rapport met nauwkeurige documentatie van de gegevens en naar prioriteit gerangschikte aanbevolen maatregelen. De documentatie bevat o.a. de CO2-emissiewaarden die vele bedrijven in hun duurzaamheidsrapport volgens GRI of GHG opnemen.

1. Energieanalyse van de persluchtopwekking

Festo Energy Saving Services: Condition Monitoring

Om het doel van een energie-efficiënte persluchtopwekking te realiseren, is een eenduidig, belastbaar verbruiksprofiel afhankelijk van de bedrijfstijd nodig. Pas dan kunnen de dimensionering en gebruiksduur van de compressoren worden geoptimaliseerd.

Bij deze service meten wij het stroomverbruik en het persluchtdebiet alsmede het niveau en de bandbreedte van de druk. De metingen vinden fabrikantonafhankelijk tijdens de werking plaats. Deze monitoring documenteert de benodigde stroom en perslucht alsmede verbruiksschommelingen tussen basis- en pieklast gedurende meerdere dagen. Vervolgens ontvangt u een uitvoerig rapport, waarin de energiekosten en het energieverbruik duidelijk worden aangegeven, vermogensreserves worden vermeld en uw besparingsmogelijkheden worden beschreven.

2. Analyse van de persluchtkwaliteit

Festo Energy Saving Services: analyse van de persluchtkwaliteit

De kwaliteit van de perslucht heeft directe gevolgen voor de bedrijfskosten: olie, water of deeltjes in de perslucht vereisen onnodige energie en verminderen de levensduur van pneumatische componenten, waardoor de procesbetrouwbaarheid in gevaar komt en de machine in het ernstigste geval plotseling tot stilstand komt. Daarentegen zorgt een optimaal gedimensioneerde persluchtverzorging direct voor een besparing van de energiekosten.

Dat is realiseerbaar met een professionele analyse van de persluchtkwaliteit, waarbij wij de centrale en decentrale persluchtverzorging beoordelen en luchttemperatuur, drukniveau en het resterende oliegehalte en drukdauwpunt bepalen. In het aansluitende rapport krijgt u duidelijke adviezen hoe u de persluchtkwaliteit kunt optimaliseren.

3. Drukvalmeting

Festo Energy Saving Services: drukvalmeting

De persluchtverdeling in het systeem wordt vaak over het hoofd gezien en is een vaak onderschatte kostenfactor met duidelijke besparingsmogelijkheden: tot 8% van de energie voor persluchtopwekking kan worden bespaard als u het lukt om de druk met 1 bar te verlagen. Bovendien is een stabiel drukniveau voorwaarde voor veilige processen.

Bij de drukvalmeting wordt het drukverloop gelijktijdig en op meerdere plaatsen in het persluchtsysteem door sensoren met dataloggers geregistreerd. Bovendien bepalen wij de drukband en detecteren drukval. U ontvangt nauwkeurige gegevens en duidelijke aanbevelingen over de drukverlagingsopties voor uw installatie.

4. Persluchtverbruiksanalyse

Festo Energy Saving Services: persluchtverbruiksanalyse

Het exacte persluchtverbruik per machinecyclus is de doorslaggevende kernfactor voor het beoordelen van de energie-efficiëntie van machines en installaties en vormt de basis voor een correcte planning en configuratie van de persluchttoevoer. Voorkom drukval door te weinig en ook door onnodig duur, te veel perslucht, want pas echte verbruiksmetingen geven aan hoeveel perslucht uw machines verbruiken en hoe hoog het lekkagepercentage is.

Bij deze service meten wij het persluchtverbruik en het drukniveau bij stilstand en tijdens de werking en berekenen het gemiddelde verbruik en het gemiddelde drukniveau. U ziet dan duidelijk waar perslucht onnodig wordt gebruikt en welke verbeteringsmogelijkheden er zijn.

5. Lekkages opsporen en verhelpen

Festo Energy Saving Services: lekkage opsporen

Een ondicht persluchtsysteem verspilt veel energie en geld en kan uw procesbetrouwbaarheid in gevaar brengen. Daarom zijn opsporen, documenteren en verhelpen van lekkages in persluchtsystemen een belangrijke energie-efficiëntiemaatregel.

Bij deze service controleren wij deskundig uw gehele persluchtsysteem, van de opwekking tot aan de pneumatische verbruiker, sporen lekkages op met zeer gevoelige ultrasone detectoren tijdens de werking en classificeren deze naar grootte en kosten. Bovendien stellen wij een uitvoerige documentatie samen inclusief optimaliseringopties en een lijst met aanbevolen reparaties, gerangschikt naar urgentie. Wij stellen u deze documentatie online in ons Festo Energy Saving Assessment Portal ter beschikking, waar u eenvoudig en overzichtelijk de reparaties kunt bewaken. Zo kunt u ook zelf uw energieverliezen en de CO2 -emissies berekenen.

6. Machineanalyse voor energie-efficiëntie

Festo Energy Saving Services: machineanalyse voor energie-efficiëntie

Stabiliseer uw processen en verlaag uw kosten door uw persluchtsysteem strategisch voor de toekomst vorm te geven.

Bij de machineanalyse meten ervaren persluchtspecialisten debiet, verbruik en druk van de relevante pneumatische toepassingen, geven inefficiënt gebruik van perslucht aan en identificeert verbeteringsmogelijkheden. Op basis van deze analyse geven onze experts concrete adviezen en schatten bovendien de kosten, besparingen en de verwachte terugverdientijd van de mogelijke maatregelen in. De resultaten en adviezen ontvangt u in een uitvoerige documentatie. Indien gewenst, voeren wij de in-/ombouw van de ontwikkelde oplossingen voor u uit.

Brochure Energy Saving Services

Een overzicht van de afzonderlijke servicemodules en klantenreferenties vindt u in de

brochure Energy Saving Services (PDF).

Brochure Energie-efficiëntie

Energie-efficiëntie bij Festo betekent intelligent ontwerp, energiezuinige producten en oplossingen, duurzame service en gefundeerde Industrial Education. Meer informatie daarover vindt u in de

brochure Energie-efficiëntie (PDF).

Energierendementsbeoordeling van perslucht volgens ISO/DIS 11011

Verklaring van TÜV Süd (PDF)

Succesvol toegepaste energie-efficiëntie