Elektrische energietechniek

Elektrische energietechniek

Elektrische energie wordt door een generator in een elektriciteitscentrale opgewekt, vervolgens door de centrale via het elektriciteitsnet gedistribueerd en uiteindelijk afgeleverd bij de eindklanten, waaronder woningen, bedrijven, laadstations voor elektrische voertuigen etc. Ons wereldwijd toonaangevende opleidingsprogramma voor 'elektrische energietechniek' voldoet volledig aan de steeds wisselende opleidingsbehoeften op dit gebied.

EPT-systeem-studenten-IMG_4694

De opleidingsoplossingen voor elektrische energietechniek van Festo Didactic combineren hardware, software en leerinhoud voor maximale leer- en experimenteerervaringen. Aan het begin van het programma bieden verschillende cursussen uitgebreide introducties tot de grondbeginselen van het betreffende onderdeel van de elektrotechnische energie. Voortbouwend op de kennis die is opgedaan in deze basiscursussen, volgen de deelnemers opleidingen over geavanceerde onderwerpen, zoals distributie van elektrische energie, vermogenselektronica, energieopwekking uit hernieuwbare energiebronnen en smart grid-technologieën.

De robuuste werkstations, modules en componenten garanderen een lange levensduur in de veeleisende omgeving van een opleidingslaboratorium, waarbij de veiligheid van gebruikers voorop staat.

Titelpagina voor opleidingsoplossingen voor elektrische energietechniek
Vijf vakgebieden:

Elektrische machines en aandrijftechniek

Elektrische machines en stroomcircuits

elektrische-energie-3351

Leersystemen behandelen onder meer de volgende onderwerpen:

Grondbeginselen van elektriciteit, elektrische aandrijftechniek, elektromechanische systemen, motorwikkeling, magnetisme, elektromagnetische inductie en constructietechnieken voor elektrische machines.

Alle producten bekijken

Motorbesturingen en -aandrijvingen

Motorbesturingen

Leersystemen behandelen onder meer de volgende onderwerpen:

Grondbeginselen van elektriciteit, elektrische aandrijftechniek, elektromechanische systemen, motorwikkeling, magnetisme, elektromagnetische inductie en constructietechnieken voor elektrische machines.

Alle producten bekijken

Vermogenselektronica

Vermogen-elektronica-8837

Leersystemen behandelen onder meer de volgende onderwerpen:

Componenten en apparaten voor vermogenselektronica, dynamometer/voeding met vier kwadranten, gegevensverzameling en -beheer en gelijkstroommotoraandrijvingen.

Alle producten bekijken

Hernieuwbare energie

hernieuwbare-energie-8010-8

Leersystemen behandelen onder meer de volgende onderwerpen:

Gelijkstroomcircuits, loodaccu's, zonne- en windenergie, waterstofbrandstofcellen, energieopwekking voor woningen en grootschalige energieopslag.

Alle producten bekijken

Opwekking, transport, distributie en beveiliging

Stroomopwekking-transport-distributie-beveiliging

Leersystemen behandelen onder meer de volgende onderwerpen:

Gelijkstroomcircuits, wisselstroomtransport, DFIG-principes, transformatoren en beveiligingsrelais.

Alle producten bekijken