Hernieuwbare energie

Hernieuwbare energie

De productie van energie met behulp van hernieuwbare natuurlijke hulpbronnen zoals wind, zonlicht, regen, getijden, geothermische energie etc. is de afgelopen tijd steeds belangrijker geworden, omdat het een efficiënte methode is om de uitstoot van broeikasgassen (BKG) te verminderen. Er is grote vraag naar innovatieve technologieën voor intelligentere netwerken, ingenieurs voor het ontwerp van de systemen en technici voor instandhouding en reparatie van deze technologieën.

hernieuwbare-energie-opleiding-elektrisch-vermogen-technologie

Complete opleidingsoplossingen voor technologieën voor hernieuwbare energie

Festo Didactic biedt verschillende leersystemen voor hernieuwbare energie die kunnen worden gebruikt als onafhankelijke modules of als onderdeel van het opleidingsprogramma voor elektrische energietechniek. Dit omvat een gebruiksklare oplossing voor de omgang met de vele verschillende aspecten van het onderwerp elektrische energie.

Robuuste werkstations, modules en componenten zorgen voor een lange levensduur in de veeleisende omgeving van een opleidingslaboratorium.

We bieden onze klanten een ideaal opleidingsprogramma-platform waarin ze de juiste modules en het juiste opleidingsmateriaal kunnen creëren om perfecte leertrajecten voor hun studenten te ontwikkelen.

Opleidingsoplossingen op het gebied van hernieuwbare energie omvatten drie vakgebieden:


Nadere informatie vindt u hieronder.

Grondbeginselen-hernieuwbare-energie

Leersysteem Grondbeginselen van hernieuwbare energie

  • Grondige uitleg van de grondbeginselen van hernieuwbare energiesystemen en de vereisten voor het gebruik ervan op dit gebied
  • Biedt de grondbeginselen van energieopwekking uit hernieuwbare bronnen (zonne- en windenergie) en de daaropvolgende opslag in loodaccu's
  • Realistisch experiment binnen met een flexibele zonnepaneelemulator en windturbine-emulator
  • Onder spanning staande delen van de elektrische verbindingskabels zijn afgedekt en geïsoleerd, waardoor verbindingen kunnen worden gemaakt zonder het risico van een elektrische schok
  • Het systeem omvat een zeer veelzijdig USB-randapparaat - 4-kwadrant-dynamometer/voeding.

Gegevensblad downloaden: hier .

eigen-energie-productie

Leersysteem eigen energieproductie

Combineert een modulaire aanpak met computerondersteunde gegevensverzameling en -beheer om een unieke leerervaring te bieden in systemen voor uw eigen energieproductie.

  • Bevat de vier-kwadrant-dynamometer/voeding en de interface voor computerondersteunde gegevensverzameling en -beheer
  • Deze cursus legt uit hoe wisselstroom wordt opgewekt uit gelijkstroom, die uit hernieuwbare, natuurlijke bronnen werd verkregen. Tegelijkertijd worden de vereisten nader toegelicht, waaronder gelijkstroomvermogenselektronica, eenfasige wisselstroomvermogenselektronica, transformatoren en accu's
  • Inleiding op de eenfasige, op het net aangesloten omvormer en grootschalige energieopslag

Gegevensblad downloaden: hier .

Waterstof-brandstofcel

Leersysteem waterstofbrandstofcel

  • Ideaal voor het aanleren van de constructieprincipes van waterstofbrandstofcellen
  • Uitgebreide uitleg van structuur en functionele principes, theorie van thermodynamica, verschillende eigenschappen van een brandstofcelsysteem met 50 W en veiligheidsaspecten

Gegevensblad downloaden: hier .