Hernieuwbare-energie_gondel_46122

Milieutechniek en hernieuwbare energie

Onze leersystemen voor milieutechniek en hernieuwbare energie vormen een nieuwe aanpak vergeleken met traditionele kwalificatiesystemen: van de overdracht van wetenschappelijke grondbeginselen tot inzicht in de manier waarop bijvoorbeeld locatie en milieu de functionaliteit van een installatie voor hernieuwbare energie beïnvloeden. Onze systemen garanderen watermanagement-specialisten en wind-/zonne-energiesysteembouwers begrijpelijke leerervaringen in de praktijk en maken de theorie met een praktijkgerichte uitrusting direct tastbaar.

Milieutechniek-hernieuwbare energie

Onze op installatie en bediening gerichte leeroplossingen leren vaardigheden op het gebied van elektriciteit, onderhoud en ondersteuning. Ze kunnen ook worden gebruikt om te zien hoe installaties voor watermangement en hernieuwbare energiebronnen kunnen worden geïnstalleerd en gebruikt. Onze leersystemen omvatten: EDS ®-water management, zonne-/windenergie, zonnewarmte, een windturbinegondel en een elektrisch en hydraulisch rotorbladtoevoegingssysteem.

Onze kwalificatieoplossingen voor milieutechniek en hernieuwbare energie hebben betrekking op twee gebieden: