watermanagement, afvalwater

watermanagement

Begrijp de kernprocessen van de waterkringloop

Water is een essentieel onderdeel voor de meeste aspecten van het menselijk leven. Het is verkrijgbaar als drink- of proceswater en wordt gebruikt om elektrische energie op te wekken. Watermanagementsystemen zijn complex en vereisen veel aandacht qua bedrijfsvoering, omdat de toepassingen vaak verstrekkende gevolgen hebben voor mens en milieu. Ons EDS® leersysteem voor watermanagement biedt praktijkopdrachten en experimenten die een nauwkeurige en gedetailleerde analyse van de individuele processen in de waterkringloop mogelijk maken en illustreren hoe veranderingen in het ene gedeelte het gehele systeem beïnvloeden.

EDS® - Environmental Discovery System voor waterbeheer

EDS-waterbeheer-Worlddidac

EDS® Water Management is een modulair opleidingssysteem dat de kernprocessen in water- en afvalwaterbehandelingsinstallaties weergeeft, geïntegreerd in de waterkringloop van bron tot aan zuiveringsinstallatie en terug.

Dankzij het branchegerichte ontwerp kunnen met EDS® Water Management de principes van drinkwaterwinning, watertransport en afvalwaterbehandeling worden uitgelegd. Het biedt een compacte inleiding tot meet-, besturings- en regeltechniek.

Als winnaar van de Worlddidac Awards 2016 is het leersysteem EDS® Water Management een innovatieve kwalificatieoplossing die studenten uitgebreid voorbereidt op een baan op het gebied van waterbeheer.

Brochure hier downloaden .

Waterbehandeling

Waterbehandelingsstation

 • Volledig gemonteerd, aangesloten en gebruiksklaar station
 • Waterbehandelingssysteem met basisfuncties in de vorm van een watertank met een overlooprand
 • Een Grondwatertank met dompelpompis vereist voor het gebruik
 • Instellen van debietwaarden voor volumeregeling
 • Vulpeilmeting via een analoge drukmeting
 • Vulpeildetectie via capacitieve naderingssensoren
 • Een flocculatiereactie veroorzaken door toevoeging van een vlokmiddel
 • Optreden van sedimentatie
Watervoorziening

Watervoorzieningsstation

 • Volledig gemonteerd, aangesloten en gebruiksklaar station
 • Wateropslag en -distributie via een verhoogde tank, bijv. een watertoren
 • Vullen van de verhoogde tank met een pomp
 • De pomp kan worden bediend in de besturings- of regelmodus
 • Het water wordt via ventielen onttrokken
 • Vergelijking van het inkomende watervolume met het geleverde watervolume; omgaan met lekken
 • Een Watertoevoertank/grondwateris vereist voor het afzonderlijk gebruik.
Watertransport

Afvalwatertransportstation

 • Besturingstechniek voor de afvoer van afvalwater en de bijbehorende processen
 • Kunststofgranulaat dat als vuilfractie dient, kan na gebruik aan de lucht worden gedroogd en opnieuw worden gebruikt
 • Realistische simulatie van een overstroming door regen en problemen bij de afvoer van vaste stoffen
 • Een debietmeter registreert de volumestroom, die wordt ingesteld via een motorregeling van de pomp of via een proportioneel mediaventiel
 • Het mediaventiel werkt volgens het principe van een pneumatisch bediende slangafsluiter
 • Volledig gemonteerd, aangesloten en gebruiksklaar station
 • Een Watertoevoertank/grondwateris vereist voor het afzonderlijk gebruik.
Afvalwaterzuivering

Afvalwaterbehandelingsstation

 • Analyse van de fysische functies in de afvalwaterzuivering na actieve slibbehandeling
 • Bevat een beluchtingstank en een nabezinktank.
 • Kunststofgranulaat dat als vuilfractie dient, kan na gebruik aan de lucht worden gedroogd en opnieuw worden gebruikt.
 • De slibretour heeft een debietmeting met een regelbare pomp voor het instellen en bewaken van de slibretourverhouding.
 • Voor de zuurstoftoevoer op het station wordt een elektrisch verstelbare persluchtmembraanpomp gebruikt. Met behulp van een zuurstofsonde is het mogelijk om de zuurstoftoevoer uit te breiden tot een regelcircuit.
 • Om een energetisch optimale zuurstoftoevoer te garanderen, moet een inline-zuurstofmeting worden uitgevoerd en aangesloten op de aandrijving van de zuurstoftoevoer in een regelcircuit. Op deze manier worden onnodig energieverbruik en mogelijke biochemische storingen voorkomen.
 • Regelmatige toevoeging van natriumsulfiet (Na2SO3) aan het water leidt tot een constant zuurstofverbruik en simuleert zo het zuurstofverbruik van de bacteriën, die organische stoffen afbreken in een echte biologische afvalwaterzuivering.
Zandfiltratie

Zandfiltratiestation

 • Filtratieproces voor het scheiden van vaste stoffen dat vaak bij de waterbehandelings- en afvalwatertechniek wordt toegepast
 • Zandlagen voor het vasthouden van verontreinigingen door diepe filtratie
 • Sensoren bewaken stijgende waterstanden totdat het sensorsignaal de aanvoer afsluit en het terugspoelproces start.
 • De parametrering van het filterproces wordt op de pc geconfigureerd met behulp van de meegeleverde software.
 • Door een transparante filterbehuizing kunnen de reinigingsprestaties van het kwartszand en de kwartsgrindlaag worden gecontroleerd.
 • Volledig gemonteerd, aangesloten en gebruiksklaar station
 • Bevat Watertoevoertank/grondwater
Membraanfiltratie

Membraanfiltratiestation

 • Drinkwater- en afvalwaterbehandeling door micro- en ultrafiltratie.
 • Retentie van ziekteverwekkers
 • Verschillen tussen de bedrijfsmodi cross-flow- en dead-end-filtratie
 • Terugspoelprocessen met eerder gegenereerd systeemfiltraat
 • Drukbestendigheidstest van de membraanfunctionaliteit
 • Volledig gemonteerd, aangesloten en gebruiksklaar station
Waterkringloop-basissysteem

Volledig uitgerust waterkringloop-basissysteem: vier in een!

 • Bevat alle noodzakelijke wateraanvoer- en afvoerstations: waterbehandeling, watervoorziening, afvalwatertransport en afwaterwaterbehandeling.
 • Stations kunnen ook onafhankelijk als afzonderlijke stations worden gebruikt.
 • Studenten regelen eerst de individuele stations handmatig met een simulatiebox.
 • Vervolgens worden de stations bediend en bewaakt met behulp van de Control-Software met behulp van de meegeleverde EasyPorts.
 • Een pc waarop alle vier EasyPorts zijn aangesloten, bestuurt het hele systeem.
 • De stations van het basissysteem zijn volledig gemonteerd, aangesloten en gecontroleerd.
 • Een Watertoevoertank/grondwateris vereist voor het afzonderlijk gebruik.