Energy Efficiency

Energiemonitoring en -management

Green Factory - energie-efficiënte productie

In de industriële omgeving speelt het onderwerp energie-efficiëntie een steeds belangrijkere rol. De 'groene fabriek' is niet alleen belangrijk vanuit milieuoogpunt, maar zorgt uiteindelijk ook voor een meer rendabele productie. Er is grote behoefte aan het opleiden van studenten en specialisten voor energie-efficiënte productie. Onze modulaire en praktijkgerichte leersystemen leiden medewerkers op voor werkzaamheden op het gebied van energiemanagement.

Green Factory: leersystemen voor energie-efficiënte, transparante en flexibele productie

Ons modulair systeem Green Factory biedt aanvullingen op andere leersystemen, zoals de cyber-fysieke systemen, of autarke leersystemen om energievragen te onderzoeken. De aanvullingen bestaan uit hardware- of softwarecomponenten en hebben betrekking op de onderwerpen energiemonitoring, energie-efficiëntie en energieopwekking.

Zo profiteert u van de leersystemen in het modulaire systeem Green Factory

Volledige en transparante energiestroom

De systemen voor energiemonitoring en energiemanagement bieden volledig en transparant inzicht in de energiestromen in fabrieken en installatienetwerken - van producenten via opslagfaciliteiten tot efficiënte verbruikers.

Uitbreiding van cyber-fysieke systemen

De systemen voor energiebewaking en energiemanagement zijn ideale uitbreidingen voor CP Lab en CP Factory en kunnen worden samengesteld als een uitgebreid energielaboratorium.

Modulair

Gebruik de leersystemen als modules - van werkplekken op individuele plaatsen tot complexe energienetwerken.

Investeringszekerheid

Zoals bij alle leersystemen van Festo Didactic kunnen ook toekomstige leermodules naadloos worden geïntegreerd.

Energiemonitoring

Energiemonitoring
Energiemeetsysteem

Onze energiemeetsystemen maken een systematische beoordeling van energiestromen mogelijk. Daarvoor worden hardwarecomponenten en software gebruikt die de energiestromen inzichtelijk weergeven met behulp van sensoren en webvisualisaties en die een gemakkelijke export mogelijk maken.

De energiemeetsystemen zijn te combineren met alle leersystemen waarvoor een energieanalyse zinvol is.

Energiemonitoring-tools in de praktijk: systeemvoorbeeld met het CP Lab

Energie-efficiëntie

Energie-efficiëntie

Het systematisch registreren van het energieverbruik tot op procesniveau is een belangrijk onderdeel van onze leersystemen op het gebied van energiemanagement. Aan de hand van typische industriële verbruikers leert u hoe u energiebesparende maatregelen vindt, neemt en analyseert. De systemen bestaan telkens uit industriële vermogensmeters, persluchtsensoren en analysesoftware met een open OPC UA-interface. De leersystemen voor energie-efficiëntie dienen als aanvulling op onze cyber-fysieke leersystemen.

Ontdek onze leersystemen voor energie-efficiëntie:

Softwarepakket 'Green Factory – Energiemanagement'

Het softwarepakket 'Green Factory - Energy Management breidt de cyber-fysieke leersystemen uit met opties om het energieverbruik actief te beïnvloeden. Het softwarepakket kan worden gebruikt om het stroomverbruik van installatiedelen te variëren voor een energetische flexibele bedrijfsvoering van de installatie. Het pakket bevat ook functies waarmee de energie-efficiëntie van installatiedelen kan worden verhoogd. Een vooraf geconfigureerd dashboard wordt gebruikt voor bediening en visualisatie.

Energieterugwinning voor kistenmagazijnen

De set is een aanvulling op het hoogbouwmagazijn CP Factory met hardware en software voor het analyseren en optimaliseren van de energie-efficiëntie. Studenten gebruiken het voor het beantwoorden van de vraag: "Hoe kan mechanische energie worden teruggewonnen en opnieuw gebruikt?"

De set bestaat uit een energiemeter, een energieopslagapparaat, analysesoftware en handleidingen voor het uitvoeren van de energieanalyse en -optimalisatie.

Robotefficiëntie

Hoe kunnen bewegingen van robots met gelede armen worden geoptimaliseerd qua energie en tijd? Studenten onderzoeken dit onderwerp met de uitbreidingsset 'Robot Efficiency' voor onze cyber-fysieke leersystemen.

Onderzoek en optimaliseer systematisch relevante energieverbruiksfactoren zoals snelheid, versnelling, trajecten en bewegingsbelasting.

De set bestaat uit een energiemeter, touch panel-software voor het aanpassen van de robotparameters en instructies voor het uitvoeren van energieanalyses en verbruiksoptimalisatie.

Energievoorziening

Learning-systems-energy-cube

De leersystemen uit de serie 'Energievoorziening' vormen een compleet energievoorzieningsnetwerk. Ze kunnen afzonderlijk of in combinatie worden aangestuurd en kunnen bijvoorbeeld cyber-fysieke leersystemen automatisch van energie voorzien. Zo legt u de onderwerpen stroom-, warmte- en persluchtopwekking, energieopslag en intelligent energieverbruik uit.

Naast vakinhoudelijke leerinhoud ligt de nadruk op universele technieken zoals warmtekrachtkoppeling, convertergebruik, rendementsvoorspellingen en veiligheidsaspecten.

Ontdek onze leersystemen voor energievoorziening:

Efficiëntiecompressor

De efficiëntiecompressor is een leersysteem voor moderne, energie-efficiënte persluchtopwekking en levert perslucht tot 65 Nl/min bij een overdruk tot 7 bar. Het bijzondere aan de compressor is dat de bij de compressie opgewekte warmte via een watercircuit via de geïntegreerde warmtewisselaar wordt afgenomen en voor downstream-processen beschikbaar is.

De efficiëntiecompressor kan ook worden gekoppeld aan de warmteaccumulator.

Warmteaccumulator

De warmteaccumulator maakt de opwekking, buffering en overdracht van warmte mogelijk en heeft extra aansluitpunten voor de koppeling van warmteverbruikers of andere warmtebronnen.

Het heeft een extra persluchtreservoir. Samen met de efficiëntiecompressor kunt u het onderwerp energieopwekking integreren in onze cyber-fysieke systemen.

Brandstofcel

De brandstofcel toont de industriële opwekking van stroom en warmte met een waterstofcel. De cel fungeert als een kleine 'energiecentrale' en zet waterstof en zuurstof uit de lucht om in water en energie, die worden gebruikt voor latere thermische processen.

Naar het onderwerp energie-efficiëntie...