HVAC-koudetechniek-grondbeginselen-categorie

Grondbeginselen van de HVAC-techniek

Een grondige en veelzijdige introductie

Verwarmings-, ventilatie- en klimaatregelingsystemen zijn tegenwoordig overal in gebouwen te vinden. Daarom is er behoefte aan steeds meer mensen die bekend zijn met deze systemen, meestal dus HVAC-technici. Maar ook medewerkers in andere branches, gebouwbeheerders en bouwontwerpers, moeten beschikken over basiskennis op HVAC-gebied.

Onze leersystemen en opleidingsmodellen, inclusief passende cursussen:

Koudetechnische installatie-opleidingsmodel

Opleidingsmodel koudetechniek

Dit geïntegreerde leersysteem maakt aanschouwelijke lessen en spannende oefeningen mogelijk met de basisfuncties en belangrijke componenten van typische koudetechnische installaties en warmtepompen. Behandeld worden de koelniveaus in de circuits van de meest voorkomende configuraties van koudetechnische installaties.

Leersysteem-koudetechniek

Compact leersysteem koudetechniek

Dit basisopleidingssysteem bestaat ook uit een krachtig gegevensverzamelingssysteem waarmee studenten eenvoudig de bedrijfsomstandigheden kunnen bewaken om belangrijke gegevens in realtime te verzamelen. Ook kunnen storingen eenvoudig worden opgespoord en prestaties worden geanalyseerd.

Leersysteem-Grondbeginselen-van-de-elektriciteit

Leersysteem Grondbeginselen van de elektriceit

Met dit leersysteem kunnen docenten de elektrische grondbeginselen en de werking van elektrische componenten in HVAC-systemen uitleggen. Studenten ervaren hoe schakelingen worden verbonden, elektrische parameters worden gemeten, berekeningen worden uitgevoerd storingen worden verholpen.