Elektrisch drukregelventiel PREL

De opflensversie met en zonder externe stuurluchttoevoer van het proportioneel drukregelventiel VPPL wordt direct gekoppeld met de debietbooster PREL. Dat zorgt voor een hoger debiet. Het elektrische drukregelventiel PREL wordt samen met het proportioneel drukregelventiel VPPL gebruikt.
  • Voor toepassingen met hoge druk
  • Geschiktheid voor levensmiddelen zie www.festo.com/sp/prel > Tabblad "Certificaten"
  • Bouwgrootte 90 mm, 186 mm
Configureer uw product
  • Producttroeven
  • Producten
  • Downloads