Terms and Conditions of Sale

Alminnelige leveringsbetingelser for leveranser av maskiner samt annen mekanisk, elektrisk og elektronisk utrustning i og mellom Danmark, Finland, Norge og Sverige.

  • 1. Med unntak av nedenfor angitte betingelser, gjelder NL01 alminnelige leveringsbetingelser utgitt av TBL 2001.
  • 2. Av oss angitt leveransetid (antall dager, uker, måneder eller dato) løper fra ordrebekreftelsens dato. Forlenget leveransetid gir ikke bestiller rett til skadestand eller avbestilling.
  • 3. Vi forbeholder oss retten til modellendring uten forutgående underrettelse.
  • 4. Emballasje debiteres til selvkostpris.
  • 5. For hurtigordre og ekspressproduksjon av komponenter, debiteres en særskilt ekspressavgift.
  • 6. Ansvar for mangler gjelder en anvendelsesintensitet på fem dagers normal arbeidsuke med ett 8-timers skift.
  • 7. Kjøper er pliktig til å informere Festo skriftlig om endring av selskapsform og eierforhold.


Returregler
1. Kontakt vårt kundesenter på telefon 22 72 89 50 eller sales_no@festo.com

2. Kundesenteret registrerer returen, og dere mottar et returnummer for merking av varene som sendes til Festo AS. Angi hvem som er kontaktperson for den aktuelle returen samt telefon og/eller epost adresse.

Varene sendes til:
Festo AS
Ole Deviks vei 2
0666 Oslo

Ikke send noen produkter uten å ha kontaktet kundesenteret og mottatt et returnummer.Varer som sendes uten returnummer vil ikke bli håndtert.

3. Ved returer gjelder følgende:
Fakturadato er mindre enn 6 måneder tilbake i tid.Retur under 2000 kr i fakturaverdi per bestillingslinje eksklusiv moms godkjennes ikke. Standard produkter godkjennes. Retur/kreditering godkjennes ikke for konfigurerbare produkter, spesial artikler, x-slaglengde, brukte eller skadede produkter. Produktene skal returneres i uåpnet original forpakning, returfrakt betales av kjøper.Fakturakopi eller pakkseddel må sendes med varene. Fakturadato er mindre enn 6 måneder tilbake i tid.

Om returen er forårsaket av en feil fra vår side registrerer vi snarest en ny ordre på ny vare og krediterer kjøperen for feilsendt vare. Ellers krediterer vi kjøperen fakturaverdien for den returnerte varen med et returfradrag på 20 % for standardprodukter i uskadet og uåpnet emballasje. Ved åpnet / skadet emballasje, men ellers ubrukt standardprodukt, er fradraget 50%.