ECO-kjøring
ECO-kjøring
Kompatibilitet med produktet
Festo Motion Terminal

ECO-kjøring

Logg inn for å se prisene

Tilbake til søkeresultatene
Redusere driftskostnader: I forhold til lasten drives din aktuator med minimalt nødvendig trykk. Ved bevegelsesenden oppstår det altså ingen ytterligere trykkstigning i drevkammeret. Dermed er det mulig med energetiske innsparinger på opptil 70 %. For en eneste DSBC32-100 med 2 kg last utgjør det ~100 euro innsparinger per år.
Beskrivelse

Ideell for rasktkjørende produksjonsmaskiner med lav masse eller langsom prosessbevegelse, som f.eks. forpaknings­, montasje­ eller bearbeidingsmaskiner eller for lineær­ eller dreiebevegelse med mellomstort stempelslag og/eller høyt syklustall.

OBS: Denne Motion-appen er ikke egnet for raske bevegelser med stor masse, vertikale stopp eller injeksjonsprosesser.

Motion-appen „ECO drive“ senker dine totale driftskostnader, siden den alt etter last tilfører til systemet bare den energien som er nødvendig for bevegelsen. Samtidig blir ikke drevet fullstendig luftet. Særlig når det gjelder tilbakeslag uten masse kan man spare mye trykkluft. Den energisparende sylinderbevegelsen skjer over den innstillbare strupingen av tilførselsluften. Når endeposisjonen er nådd, stenges det også for tilførselen, slik at trykknivået og sylinderposisjonen holdes.

Grunnprinsippet baserer seg på en trykkdannelse på ventilasjonssiden. Det fungerer utelukkende for å danne den nødvendige trykkdifferansen som opprettholder returslagets bevegelse (forhåndsutlufting). På den måten trengs det mindre trykkluft per syklus. For å holde sylinderposisjonen lukker Motion-terminalen VTEM ventilen ved bevegelsesenden. Det foreligger kun et minimalt tilstrekkelig statisk trykk. Ved eventuell senking sørger sensorisk overvåkning for at det utføres en automatisk etterregulering av posisjonen. Hastigheten styres helt og holdent av strupingen av tilførselsluften, utslippsluftens struping er 100 % åpen og kan ikke innstilles.

Trykkforløp uten ECO drive

Trykk på Kanal 2 Trykk på Kanal 4

 • Høyt trykk på Kanal 2
 • Høyt trykk på Kanal 4
 • Tilførselsluft ikke strupt
 • Avluftsstruping
 • Trykkdifferanse i samsvar med nødvendig kraft for bevegelsen
 • Høy kraft i endeposisjon
 • Høyt energiforbruk

Trykkforløp med ECO drive

Trykk på Kanal 2 Trykk på Kanal 4

 • Lavt trykk på Kanal 2
 • Lavt trykk på Kanal 4
 • Struping av tilførselsluft innstillbar
 • Utslippsluft ikke strupt
 • Trykkdifferanse i samsvar med nødvendig kraft
 • Lav kraft i endeposisjon
 • Lavt energiforbruk
Tekniske detaljer

Du må ha en digital inngangsmodul CTMM på Festo Motion-terminalen samt to digitale endeposisjonssensorer på drevet.

Følgende anvendelser er unntatt:

 • vertikalt orienterte drev med vektbelastning
 • drev med krefter i bevegelsesretning som er betydelig høyere enn friksjonskreftene
 • anvendelser med krefter som forandrer seg over stempelslaget, som f.eks. friksjonskrefter for føringer. Samtidig er drev med redusert tverrmål i koblingsboringene heller ukritisk, for på den måten oppstår det en „konstruksjonsbetinget struping av utlippsluften“.
 • Ved kjørebevegelser med større masser kan følgende problemer oppstå:
 • Ved større masser kan det oppstå akselerasjon over hele stempelslaget
 • I sylinderkammeret på utslippssiden er det ikke nok trykk for struping i endeposisjon (PPV, PPS).

Ta hensyn til sylinderens maksimale støtenergi. Brukeren må sikre at den ikke overskrides, f.eks. med ekstra dempere.

Innstillinger i Motion-appen og gjennom SPS-styringen:

 • Strupestilling tilførselsluft: 0 … 100 %
 • Trinnbredde: 0,01 %

Retur til styring:

 • Trykk på Kanal 2 og Kanal 4
 • Endeposisjon nådd
Tekniske krav
Viktig: For å kunne bruke denne appen trenger du endeposisjonsbrytere for sylinderen og en digital inngangsmodul CTMM på Festo Motion-terminalens side.