Standardverdi for bevegelsestid
Standardverdi for bevegelsestid
Kompatibilitet med produktet
Festo Motion Terminal

Standardverdi for bevegelsestid

Logg inn for å se prisene

Tilbake til søkeresultatene
Rask og enkel idriftsetting, stabilitet under drift: Du legger bare inn bevegelsestiden for inn- og utkjøring. Bevegelsetiden programmeres gjennom tilpasning av utslippsluftens strupefunksjon og deretter arkivert. Ved innvirkninger, som økt friksjon pga slitasje, tilpasser systemet verdiene på egenhånd.
Beskrivelse

Ved Motion-appen „Forhåndsetting av bevegelsestid“ angir du bare ønsket ut- hhv. innkjøringstid for drevet. Gjennom en programmeringskjøring tilpasser Festo Motion-terminalen seg automatisk til de forhåndsinnstilte betingelsene. Den permanente overvåkningen sikrer jevne syklustider og kompenserer feilstørrelser som friksjon, forsynings- og dynamiske endringer og selv langsom masseendring. Syklustidsskifter er enkelt mulig – per fjernstyring, manipulasjonssikker og uten mekaniske innstillingsoppgaver. I tillegg kan du programmere og arkivere parametersett for forskjellige formater.

Grunnfunksjonen for Motion-appen er den høyst presise strupte kjøreutslippsluften –. Det er ikke lenger nødvendig å stille strupingen inn for hånd. Du bare stiller inn de nominelle bevegelsestidene for inn- og utkjøring over Festo Motion-terminal VTEM. Utfra sensordataene undersøker endeposisjonsbryteren den reelle bevegelsestiden helt alene og tilpasser strupingen av utslippsluften, til den innstilte bevegelsestiden er nådd. Tilførselsstrupingen er alltid 100 % åpnet. Faktisk bevegelsestid defineres fra kjørekommando og til endeposisjonsbryteren er nådd. Gjennom permanent overvåkning og tilpasning sikrer en tilpasningssalgoritme at innstilt bevegelsestid alltid overholdes. Hvis tilpasningsalgoritmen etter kjøring registrerer at innstilt tid ikke ble overholdt, tilpasses strupingen. En endeposisjonsdemping finnes ikke. Den må sikres av kunden. Drevets endeposisjonsbryter sender signalene sine utelukkende til den digitale inngangsmodulen på VTEM.

Tekniske detaljer

Du må ha en digital inngangsmodul CTMM på Festo Motion-terminalen samt to digitale endeposisjonssensorer på drevet.

-       Innstillinger i Motion-appen og gjennom SPS-styringen:

 • Utkjøringstid
 • Innkjøringstid

-       Retur til styring:

 • Målt bevegelsestid
 • Nådd endeposisjon

-       Programmeringskjøring:

Idriftsettelsen skjer manuelt eller ved hjelp av programmeringskjøringen. Programmeringskjøringen utfører så mange stempelslag, til ønsket faktisk bevegelsestid ligger i toleransebåndet. Du starter programmeringskjøringen i WebConfig eller over transferkanalen. Når toleransebåndet er nådd, stopper bevegelsen i innkjørt tilstand. Programmeringskjøringen startes av brukeren over programmeringsappen #60.

-       Persistent lagring av „innlærte verdier“:

Ved utkobling blir de „lærte verdiene“ varig lagret. Derfor trenger du ikke å starte en ny programmeringsprosess neste gang systemet innkobles. Applikasjonsparametrene må lagres separat.

Hvis parametre har endret seg siden utkobling i periferien, kan det hende at den første bevegelsen skjer med uriktige verdier. På den måten kan det oppstå en uforutsett adferd.

Viktig: Dette må du absolutt ta hensyn til ved lengde stillstands- tider! Når anlegget settes i drift igjen, blir applikasjons‐ og systemparametrene kontrollert på forandringer. Hvis det foreligger endringer, setter VTEM de „lærte verdiene“ tilbake på Default igjen.

-       Forhåndsluftingsfunksjon:

Hvis trykket i sylinderkamrene ligger mer enn 20 % under forsyningstrykket når Motion-appen startes, blir begge kamrene kontrollert luftet før en nødvendig bevegelse starter. På den måten forhindres det at stempelet kjøres til en fullstendig forhåndsluftet endeposisjon.

-       Gyldighetsområde:

 • Nøyaktighet: ± 2 %, men ikke mer nøyaktig enn ± 20 ms
 • Maksimalt tillatt antall programmeringsstøt: 10
 • Nøyaktighetsangivelsene hhv. antall programmeringskjøringer gjelder for:       
  • sylinderdiameter ≥ 25 og ≤63,
  • ved hastigheter ≥ 0,15 m/s,
  • slangelengder ≤5 x sylinderslag
  • sylinderslag ≥ 50 mm og ≤500 mm
  • masse [kg] ≤0,004 x forsyningstrykk [bar rel] x (sylinderdiameter [mm²] )
   f.eks. forsyningstrykk 6 bar, sylinderdiameter 25 mm ==> maksimalt tillatt masse = 15 kg
 • Utenfor disse grensene er det også mulig å drive appen, men det kan oppstå begrensninger angående nøyaktigheten eller antall nødvendige programmeringskjøringer.
 • Den minimalt mulige bevegelsestiden er avhengig av drevet sylinder og slangekoblinger.

-       Opplysninger:

 • Ta hensyn til sylinderens maksimale støtenergi. Du må sikre at den ikke overskrides, f.eks. med ekstra dempere.
 • For fjernstyrt endring av bevegelsestiden eller endring av parametersettene må du deaktivere bevegelsesoppgaven litt og etterpå aktivere den igjen.
 • Et redusert forsyningstrykk kan ev. øke nøyaktigheten.
 • Pausetider som avviker fra den vanlige syklusen fører til avvik i bevegelsestiden.
 • Dersom det brukes en sylinder som ikke befinner seg i databasen (unknown), kan dette føre til et økt antall programmeringssykluser.
Tekniske krav
Viktig: For å bruke appen trenger du endeposisjonsbrytere for sylinderen og en digital inngangsmodul CTMM på Festo Motion-terminalen.