Czujniki

Czujniki

Krótsze czasy cykli, lepsze sterowanie procesami, krótsze czasy przestojów: zarządzanie instalacjami i maszynami w celu optymalnego wykorzystania zasobów odgrywa dziś istotną rolę w sukcesie ekonomicznym przedsiębiorstwa. Również w technologii automatyzacji czujniki są nieodzowną częścią tego sukcesu. Bogate portfolio czujników Festo łączy w sobie optymalną wydajność i maksymalną niezawodność oraz zapewnia płynne i wydajne procesy produkcyjne.

Funkcjonalność czujników

Czujnik przetwarza mierzoną zmienną fizyczną na elektryczną. Dzięki temu sygnały elektryczne mogą być łatwo przesyłane i dalej przetwarzane. Czujnik może dostarczyć informacji o tym, czy...

 • ...obiekt jest obecny lub nie (binarnie)
 • ...osiągnięta została wartość pomiarowa (analogowa lub cyfrowa)

Doskonała technologia czujników Festo

Oferta czujników Festo obejmuje czujniki do siłowników, czujniki ciśnienia i podciśnienia, czujniki przepływu, czujniki optyczne i indukcyjne, a także wersje do zastosowań specjalnych, takich jak kwasy, żywność, środki chłodząco-smarujące i wiele innych.

Czujniki do siłowników

Czujniki te są stosowane do binarnej sygnalizacji położenia tłoka napędów pneumatycznych. Są to czujniki, które wykrywają pole magnetyczne magnesu na tłoku siłownika poprzez czujnik pola magnetycznego lub styk kontaktronowy. Są one montowane w żądanej pozycji przełączania w rowku na korpusie siłownika i po wykryciu pola magnetycznego tłoka wysyłają znormalizowany sygnał dwustanowy 24 V.

Czujniki do siłowników

Indukcyjne czujniki zbliżeniowe

Indukcyjny czujnik zbliżeniowy to czujnik, który działa bezstykowo, tzn. nie ma bezpośredniego kontaktu podczas reagowania na zbliżający się obiekt metalowy lub galwaniczny.

Zalety

 • Brak zużycia mechanicznego, a tym samym dłuższa żywotność
 • Brak przestojów z powodu zabrudzonych lub zużytych styków
 • Brak odbić styków, a tym samym brak błędów przełączania
 • Wysoka częstotliwość przełączania
 • Wysoki stopień ochrony dzięki całkowicie zamkniętej obudowie
 • Dowolna pozycja montażu

Czujniki indukcyjne

Przetworniki położenia

Przetworniki położenia dostarczają analogowy sygnał wyjściowy w zakresie detekcji. Bezstykowa zasada pomiaru zapewnia długą żywotność, co jest szczególną zaletą w trudnych warunkach pracy. Jako rozwinięcie konstrukcji czujników dwustanowych, przetworniki położenia umożliwiają szereg nowych obszarów zastosowań w połączeniu z siłownikami pneumatycznymi:

 • Kontrola jakości
 • Spawanie ultradźwiękowe
 • Kontrola procesu (produkcja blach / kontrola zużycia)
 • Wykrywanie obiektów (wciskanie/zaciskanie)
 • Rozpoznawanie obiektów (wykrywanie pozycji)

Czujniki położenia

Czujniki dla automatyki przemysłowej: Czujniki ciśnienia

Czujniki ciśnienia i podciśnienia rozszerzają zakres zastosowań systemów, zapewniają większą niezawodność procesów i oferują niezawodne monitorowanie. Prosta i szybka obsługa dzięki jednolitej koncepcji obsługi i wskazań czujników ciśnienia Festo . Czujniki ciśnienia i podciśnienia mierzą ciśnienie przyłożone do wejścia pneumatycznego czujnika. Za pomocą zainstalowanego w czujniku elementu pomiarowego, dodatnie lub ujemne ciśnienie przyłożone do czujnika jest porównywane z panującym ciśnieniem otoczenia (element pomiarowy ciśnienia względnego) i wyprowadzany jest sygnał elektryczny.

Urządzenia Pick and Place

Urządzenia Pick-and-Place to gotowe do instalacji moduły funkcjonalne służące do przenoszenia, podawania i wyjmowania małych części w bardzo ograniczonych przestrzeniach. W czujniku podciśnienia można ustawić wartość progową podciśnienia w celu wykrycia, czy element roboczy został pewnie uchwycony, co umożliwia jego niezawodne przemieszczanie. Dzięki temu przemieszczanie elementu jest pewne i jest możliwe uzyskanie bardzo krótkich czasów cyklu. Te urządzenia montażowe są przeznaczone do stosowania z napędami elektrycznymi, serwo-pneumatycznymi lub pneumatycznymi.

Czujniki dla automatyki przemysłowej: Czujniki przepływu

Dzięki monitorowaniu przepływu można wdrożyć uproszczony proces diagnostyki i monitorowania stanu instalacji: zmiana natężenia przepływu jest często wskazówką, że prawdopodobnie wystąpią problemy.

Obszary zastosowań czujników przepływu Festo:

 • Pomiar przepływu i zużycia powietrza w celu zwiększenia efektywności energetycznej
 • Monitorowanie przecieków
 • Wykrywanie bardzo małych części (przy pomocy bardzo małych przyssawek)
 • Kontrola obecności
 • Test szczelności

Czujniki Festo - dla niezawodności procesów

Czujniki do napędów pneumatycznych stanowią punkt wyjścia dla asortymentu czujników Festo: są one optymalnie zaprojektowane do napędów Festo, a szeroka oferta obejmuje rozwiązania dla wszystkich segmentów przemysłu. Od przetwornika położenia SDAT do czujnika ciśnienia SPAN i czujnika przepływu SFAH - oferta produktów Festo obejmuje pełen zakres klasycznych zadań związanych z czujnikami dla systemów pneumatycznych.

Czujniki dostosowane do potrzeb przemysłu

Czujniki Festo są stosowane w wielu gałęziach przemysłu. Prowadzi to do wzorowego partnerstwa i tworzenia produktów zoptymalizowanych pod kątem zastosowań, zgodnie z potrzebami i aplikacjami klientów. Produkty te pomagają zwiększyć wydajność, poprawić niezawodność procesów i umożliwiają Festo oferowanie wielu branżom, takim jak przemysł motoryzacyjny czy spożywczy, wszystkiego z jednego źródła.

FAQs - Najczęściej zadawane pytania wyjaśnione w prosty sposób

Co to są czujniki?

Czujnik to element, który przetwarza mierzoną zmienną fizyczną lub efekt chemiczny na analogowy elektryczny sygnał wyjściowy. Wielkością fizyczną jest nieelektryczny sygnał wejściowy, np. ciśnienie, ciężar, temperatura, promieniowanie, strumień magnetyczny, prędkość lub inna wielkość fizyczna.

Jakie są typy czujników?

Istnieją różne rodzaje czujników, np:

 • Przetworniki położenia
 • Czujniki ciśnienia i czujniki podciśnienia
 • Czujniki przepływu
 • Czujniki do siłowników
 • Indukcyjne czujniki zbliżeniowe
 • Czujniki optyczne

Do czego są używane czujniki Festo?

Czujniki Festo są stosowane w wielu gałęziach przemysłu i pomagają zwiększyć wydajność oraz niezawodność procesów. Dzięki nim Festo może zaoferować wielu branżom, takim jak przemysł motoryzacyjny czy spożywczy, wszystko z jednego źródła.