Manipulatory i roboty przemysłowe

Systemy handlingowe i roboty przemysłowe

Za pomocą systemów handlingowych i robotów przemysłowych można w znacznym stopniu zautomatyzować manipulowanie przedmiotami obrabianymi - na przykład chwytanie, pozycjonowanie, układanie, grupowanie lub indeksowanie. Systemy handlingowe zapewniają zatem płynny i wydajny przepływ materiałów w całkowicie zautomatyzowanym procesie. Firmy produkcyjne mogą zaoszczędzić koszty i znacznie zwiększyć wydajność inwestując w system handlingowy. Ściśle powiązana z robotyką i handlingiem jest technologia automatyzacji, która obejmuje dodatkowo programowanie i sterowanie. Festo jest światowym liderem w dziedzinie automatyki: od planowania projektu, poprzez produkcję, aż po integrację - towarzyszymy całemu procesowi dzięki naszemu know-how.

Systemy handlingowe i roboty Festo

Oferujemy systemy manipulatorów dla szerokiego zakresu zastosowań w technice montażu i handlingu: od standardowych rozwiązań dla wszystkich typowych aplikacji w technice automatyzacji po indywidualne rozwiązania, dopasowane do specjalnych wymagań klienta. W produkcji decydującą rolę obok cyfryzacji całych zakładów odgrywają coraz częściej systemy samouczące się i rozwiązania automatyzacji oparte na robotach. Nasz program produkcyjny obejmuje zatem pneumatyczne systemy handlingowe z odpowiednimi systemami sterowania, jak również roboty kartezjańskie iroboty z kinematyką Tripod .

Pneumatyczne systemy handlingowe

Nasze systemy pneumatyczne to gotowe do zainstalowania moduły manipulatorów do przenoszenia, podawania i usuwania małych części w ograniczonych przestrzeniach. Ruch jest realizowany w prowadnicy mechanicznej i możliwe są bardzo krótkie czasy cyklu. W zależności od systemu wykonywany jest ruch w kształcie litery C lub L. Przemieszczenia w kierunku Y i Z są zmienne w zakresie do 40 mm. Moduły te przeznaczone są do stosowania z napędami elektrycznymi, serwo-pneumatycznymi lub pneumatycznymi. Dostępne są również wstępnie zmontowane moduły z dołączonym napędem. Interfejs montażowy dla chwytaka umożliwia adaptację różnych typów chwytaków Festo.

Manipulatory Pick and Place

Roboty kartezjańskie

Są to gotowe do zainstalowania roboty kartezjańskie do ruchów wielowymiarowych, oparte na napędach liniowych Festo lub kinematyce równoległej. Od kompaktowych, przez wytrzymałe, aż po bardzo dynamiczne systemy handlingowe - dla każdego zastosowania dostępne jest odpowiednie rozwiązanie. Portaleliniowe- , płaskie- i przestrzenne umożliwiają swobodne pozycjonowanie począwszy od układów jednoosiowych, aż do przestrzeni trójwymiarowej . Dzięki dopasowanym silnikom skokowym i serwo oraz odpowiednim sterownikom silników i zintegrowanej koncepcji zasilania energią uzyskuje się niezawodne, gotowe do instalacji rozwiązanie. Dzięki innowacyjnemu oprogramowaniu do projektowania i konfiguracji, systemy handlingowe Festo mogą być projektowane online i sprawnie uruchamiane w krótkim czasie na podstawie danych z aplikacji.

Roboty kartezjańskie

Układ kinematyki równoległej robota

Nasze roboty Delta z kinematyką prętową są również gotowymi systemami do montażu. Służą one do swobodnego pozycjonowania w trójwymiarowej przestrzeni roboczej. Roboty przemysłowe charakteryzują się precyzją ruchu i pozycjonowania oraz wyjątkowo wysoką dynamiką. Kinematyka opiera się na koncepcji równoległego napędu kinematycznego z trzema stałymi silnikami, które są sprzężone poprzez strukturę mechaniczną w kształcie piramidy, składającą się z osi liniowych i prętów wzmocnionych włóknem węglowym. Dzięki dużej sztywności konstrukcji mechanicznej i małej masie ruchomej, kinematyka równoległa jest do trzech razy szybsza niż w porównywalnych systemach kartezjańskich. Robot montowany nad stanowiskiem roboczym umożliwia maksymalną dostępność i wykorzystanie przestrzeni roboczej, a jednocześnie pomaga zmniejszyć wymaganą powierzchnię montażową.

Kinematyka Tripod EXPT

Systemy sterowania

Do naszych systemów handlingowych i robotów oferujemy gotowe do podłączenia i przetestowane systemy sterowania z jednego źródła, dzięki którym można znacznie zredukować nakłady na uruchomienie i integrację - niezależnie od tego, czy chodzi o systemy do prostych zadań sterowania, czy o kompleksowe sterowanie bardzo dynamicznym ruchem. Systemy sterowania Festo o zwartej konstrukcji stanowią uzupełnienie gotowych do podłączenia pakietów rozwiązań dla wszystkich systemów handlingowych. Komponenty elektryczne związane z bezpieczeństwem i technologia sterowania Festo zapewniają pewność, że środki bezpieczeństwa są wdrażane zgodnie z dyrektywą maszynową.

Szafy sterownicze

Osprzęt do techniki handlingowej

Nasze akcesoria do systemów manipulacyjnych i robotów przemysłowych są kompleksowe: oprócz jednostek czołowych, płyt adapterowych, kolumn profilowych, profili nośnych i jednostek regulacyjnych oferujemy elementy podstawowe, adaptery, elementy wieloosiowe i akcesoria do napędów dla naszych jednostek manipulacyjnych.

Osprzęt do modułów manipulatorów

FAQ dotyczące systemów handlingowych i robotów

Czym są systemy handlingowe?

Systemy manipulacyjne lub systemy handlingowe to wszystkie urządzenia, które przemieszczają obiekt w kierunku określonej pozycji i obracają go, aż znajdzie się w odpowiednim położeniu. Przejmują więc funkcje ludzkich rąk i percepcji wzrokowej. Systemy manipulacyjne służą więc do precyzyjnego pozycjonowania przedmiotów i narzędzi, a ich zadaniem jest odciążenie człowieka od monotonnej i ciężkiej fizycznie pracy. Technika manipulacyjna zastępuje ręce narzędziami, chwytakami, dźwigniami, uchwytami i innymi narzędziami.

W ramach produkcji i montażu technika manipulacyjna jest ważnym elementem, dzięki któremu działalność ta jest wyraźnie odróżniana od innych. Handling to sytuacja, gdy przedmiot jest przenoszony lub manipulowany automatycznie poza czystym transportem. Może to mieć miejsce np. podczas obracania, przechylania lub pozycjonowania.

Gdzie systemy handlingowe znajdują zastosowanie?

Ze względu na rosnącą presję konkurencyjną i postępującą automatyzację procesów produkcyjnych, wiele firm produkcyjnych jest dziś zmuszonych do dalszej optymalizacji i automatyzacji swoich procesów produkcyjnych. Stosowane są tu systemy handlingowe, które zmniejszają liczbę błędów oraz zwiększają szybkość i wydajność produkcji. Dotyczy to przede wszystkim takich sektorów jak budowa maszyn i przemysł motoryzacyjny, ale także technologii medycznych, przemysłu farmaceutycznego czy przemysłu elektronicznego. Maksymalne wykorzystanie czasu pracy maszyn, redukcja liczby błędów i minimalizacja bezproduktywnych przestojów to klucze do większej efektywności, rentowności, konkurencyjności, a przede wszystkim wyższych zysków.