Roboty kartezjańskie

Usługa uruchomienia systemów wieloosiowych

Oszczędność czasu i odciążenie pracowników podczas fazy rozruchu. Nasi technicy serwisowi uruchamiają system napędowy na miejscu - szybko, bezpiecznie i optymalnie - dla maksymalnej wydajności.

Zarezerwuj serwis już teraz

Roboty kartezjańskie

Roboty kartezjańskie Festo to gotowe do instalacji roboty przemysłowe do wykonywania ruchów wielowymiarowych, oparte na napędach i jednostkach liniowych Festo lub kinematyce równoległej. Dzięki dopasowanym silnikom skokowym i serwo oraz odpowiednim sterownikom silników i zintegrowanej koncepcji zasilania energią uzyskuje się niezawodne, gotowe do instalacji rozwiązanie. Dzięki innowacyjnemu oprogramowaniu do projektowania i konfiguracji, systemy handlingowe Festo mogą być projektowane online i sprawnie uruchamiane w krótkim czasie na podstawie danych z aplikacji.

Więcej produktów można znaleźć w naszej kategorii: Systemy handlingowe i roboty przemysłowe

Roboty kartezjańskie Festo

Od bardzo małych i wytrzymałych po bardzo dynamiczne systemy handlingowe: W Festo znajdziesz idealne rozwiązanie dla każdego zastosowania. Oprócz systemów jednoosiowych, portale liniowe,, płaskie i przestrzenne mogą być wykorzystywane do swobodnego pozycjonowania w zakresie liniowym aż do przestrzeni trójwymiarowej. Nasze portfolio robotów kartezjańskich uzupełniają nowe systemy wysięgnikowe 3D ze swobodnie dostępną przestrzenią roboczą.

Systemy jednoosiowe

Nasze roboty jednoosiowe wykonują dowolny ruch jednoosiowy w poziomej pozycji montażowej i są idealne do długich skoków i dużych mas ładunku. Charakteryzują się one wysoką sztywnością mechaniczną i solidną konstrukcją. Gotowe do instalacji rozwiązanie jednoosiowe obejmuje prowadnicę do prowadzenia kabli lub przewodów pneumatycznych, a także odpowiedni pakiet silnika i sterownika silnika.

Manipulatory jednoosiowe

Portal liniowy 2D

W przypadku ruchów 2D w pionowym obszarze roboczym: Portal liniowy to zespół poziomej osi liniowej i dowolnej osi pionowej w postaci kompletnego systemu gotowego do instalacji, obejmujący prowadniki kabli oraz przewodów pneumatycznych oraz odpowiedni pakiet silników i sterowników silników. Możliwe są kombinacje napędów pneumatycznych i elektrycznych, jak również szeregowe lub równoległe układy kinematyczne. Nasze równoległe kinematyczne portale liniowe 2D oferują najwyższą dynamikę w porównaniu do konwencjonalnych rozwiązań kartezjańskich.

Manipulatory liniowe

Portal płaski 2D

W przypadku ruchów w 2D w poziomej przestrzeni roboczej: Portal płaski to możliwość montażu do trzech osi liniowych w kompletny system gotowy do instalacji, w tym prowadnik kabli i dopasowane pakiety silnika i sterownika silnika. Można stosować zarówno konstrukcje z kinematyką szeregową, jak i z kinematyką równoległą. Portale płaskie mogą być stosowane uniwersalnie do lekkich i bardzo ciężkich przedmiotów obrabianych lub dużych obciążeń użytkowych i są szczególnie odpowiednie do bardzo długich skoków.

Manipulatory płaskie

Portale 3D

Dla ruchów w przestrzeni roboczej 3D: Portal przestrzenny to zespół do trzech poziomych osi liniowych i jednej osi pionowej w postaci kompletnego systemu gotowego do instalacji, łącznie z prowadnikami kabli oraz przewodów pneumatycznych i pasującym pakietem silników i sterowników silników. Możliwe są kombinacje osi pneumatycznych i elektrycznych, a także szeregowe lub równoległe konstrukcje kinematyczne. Idealny do zastosowań wymagających wysokiej precyzji i/lub dużych obciążeń, przy jednoczesnym długim skoku.

Manipulatory trzyosiowe

Systemy wysięgnikowe 3D

System wysięgnikowy umożliwia ruch w 3D. W zależności od wymagań, system wysięgnikowy jest montowany z kilku modułów osi ze sprawdzonymi komponentami Festo. System ma uniwersalne zastosowanie do lekkich i średnio ciężkich elementów lub ładunków. Oferuje optymalny stosunek przestrzeni montażowej do przestrzeni roboczej, a osiowe lub równoległe połączenie silnika można dowolnie wybrać w celu optymalnego wykorzystania przestrzeni montażowej. Idealnie nadaje się do stosowania w procesach montażu liniowego lub aplikacjach stacjonarnych.

Systemy wysięgnikowe 3D

Czym są roboty kartezjańskie?

Roboty kartezjańskie, zwane również robotami liniowymi lub robotami portalowymi, to roboty przemysłowe oparte na maksymalnie trzech osiach liniowych i wykorzystujące kartezjański układ współrzędnych (oś X, oś Y i oś Z). Oznacza to, że poruszają się w górę i w dół w liniach prostych na trzech osiach, do wewnątrz i na zewnątrz oraz z boku na bok. Roboty kartezjańskie są popularnym wyborem, ponieważ są niezwykle elastyczne w swoich konfiguracjach i pozwalają użytkownikowi dostosować prędkość, precyzję, długość skoku i wielkość robota. Roboty kartezjańskie są jednym z najczęściej używanych typów robotów w zastosowaniach przemysłowych.

Jakie są zalety robotów kartezjańskich?

Dlaczego warto korzystać z robotów kartezjańskich? Odpowiedź jest prosta: roboty kartezjańskie, takie jak te oferowane przez Festo, mają wiele zalet. Zawsze dokładnie pasują do zadania i nie są zbyt duże. Są również elastyczne: różne technologie, takie jak elektryczna i pneumatyczna lub połączenie obu, zawsze oferują optymalny stosunek ceny do wydajności. Z pełną elastycznością w zakresie obciążenia, dynamiki, przestrzeni roboczej i mechaniki dzięki wariantom HighSpeed i systemom kompaktowym. Zoptymalizowane pod kątem przestrzeni systemy z dowolnie skalowalnymi skokami są projektowane bezpośrednio dla danego zastosowania. Oznacza to, że wymagają mniej miejsca do przemieszczania i są łatwiejsze do indywidualnego i modułowego dostosowania do warunków zastosowania. Pozwala to na maksymalne pokrycie przestrzeni roboczej. Ze względu na swoją mechaniczną konstrukcję, systemy są łatwe do zaprogramowania: Na przykład w przypadku ruchów pionowych wystarczy sterować tylko jedną osią. Funkcje takie jak odcięcie energii w pozycji spoczynkowej również sprawiają, że systemy obsługi są bardzo energooszczędne. Konserwacja i serwisowanie robotów kartezjańskich Festo są bardzo proste.