Pojedyncze urządzenia

Osuszacze-Urządzenia pojedyncze

Osuszacz adsorpcyjny serii PDAD jest stosowany, gdy wymagany jest ciśnieniowy punkt rosy o temperaturze poniżej -20 °C do -70 °C. Jest on predestynowany do zdecentralizowanego osuszania sprężonego powietrza.
Osuszacze adsorpcyjne posiadają dwa wkłady wypełnione substancją osuszającą. Wilgotne sprężone powietrze przepływa naprzemiennie przez jeden z dwóch wkładów, dzięki czemu woda gromadzi się na powierzchni środka osuszającego. Po ustawionym czasie przepływ powietrza jest przełączany na drugi wkład, a część osuszonego powietrza (powietrze oczyszczające) jest wykorzystywane do regeneracji środka osuszającego w pierwszym wkładzie.
Osuszacze adsorpcyjne PDAD nadają się do zastosowania jako urządzenia samodzielne i mogą być instalowane w zespołach przygotowania powietrza serii MS za pomocą prostego systemu modułowego serii MS.