Zespoły przygotowania powietrza

Zespoły do przygotowania sprężonego powietrza

Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu sprężonego powietrza przy użyciu urządzeń Festo można zwiększyć trwałość elementów, uniknąć przestojów i awarii maszyn oraz znacznie poprawić bezpieczeństwo procesów i produktów. Nasze urządzenia do przygotowania sprężonego powietrza spełniają dokładnie te wymagania, które są potrzebne w produkcji: od zastosowań standardowych po rozwiązania specyficzne dla danego zastosowania, które stawiają najwyższe wymagania w zakresie czystości, ciśnienia i przepływu. Dzięki zintegrowanym funkcjom monitorowania zawsze znany jest stan filtrów sprężonego powietrza i w razie potrzeby można przeprowadzić prace serwisowe. Ciśnienie, przepływ i zużycie są więc zawsze w "zielonej strefie".

Zespoły przygotowania powietrza Festo

Nasza "numer jeden na całym świecie, seria MS" - oferuje urządzenia przygotowania powietrza dla każdego zastosowania: od prostych rozwiązań standardowych do rozwiązań specyficznych dla danego zastosowania, w którym stawiane są najwyższe wymagania dotyczące jakości sprężonego powietrza. Seria MS-B idealnie nadaje się do zastosowań standardowych. W przypadku specjalnych wymagań dotyczących czystości sprężonego powietrza aż do najwyższego poziomu, modułowa seria MS jest idealnym wyborem.

W zależności od zastosowania, zespół ten składa się z regulatora ciśnienia, różnych filtrów, modułu rozgałęziającego oraz zaworów załączających i odpowietrzających. Zespoły MS zapewniają właściwą jakość sprężonego powietrza oraz filtrują z powietrza olej sprężarkowy, kondensat i cząsteczki zanieczyszczeń. Za tym kryje się wieloletnie know-how - i wyczucie potrzeb jutra.

Narzędzie do wyboru odpowiednich zespołów przygotowania powietrza

Znajdź najlepszy zespół przygotowania powietrza dla swojego zastosowania: Dzięki naszemu narzędziu inżynierskiemu można zestawić odpowiednią dla siebie kombinację dla przygotowania powietrza. Na podstawie parametr "typowe zastosowanie" narzędzie tworzy rekomendację dla klasy czystości powietrza i doboru komponentów. Alternatywnie można również podać wymaganą klasę czystości sprężonego powietrza lub bezpośrednio skomponować zespół filtrów. Jeśli następnie dodamy najczęściej spotykane moduły np. zawory on-off, narzędzie zaleca prawidłowe rozmieszczenie i wielkość komponentów w zależności od przepływu. Zespół przygotowania powietrza jest wstępnie skonfigurowany - przewymiarowanie należy do przeszłości!

Do narzędzia inżynierskiego

Dobór

Dobór wielkości zespołów przygotowania powietrza zależy od poboru powietrza w instalacji. Zbyt małe wielkości urządzeń skutkują wahaniami ciśnienia i skróceniem żywotności filtrów. Ze względów ekonomicznych powietrze o wysokiej jakości powinno być stosowane tylko wówczas, gdy jest naprawdę wymagane. Moduły rozgałęźników między poszczególnymi stopniami filtracji pozwalają na osiągnięcie różnych klas jakości powietrza.