Edukacja cyfrowa

Cyfryzacja zmienia świat nauki

Podobnie jak przemysł, kształcenie i szkolenie zawodowe podlega ciągłemu procesowi zmian. Transformacja cyfrowa zmienia nie tylko to, jakie kompetencje należy nabyć w kontekście edukacji technicznej lub dalszego kształcenia, ale także to, w jaki sposób można się ich nauczyć. Postęp technologiczny przyczynia się zatem do powstania wielu innowacyjnych form uczenia się, które w połączeniu z nowoczesnymi koncepcjami dydaktycznymi oferują nowe możliwości dla sektora edukacji.

Co oznacza termin "cyfrowe nauczanie" lub "eLearning"?

Współczesna edukacja nie może już unikać terminu "nauczanie cyfrowe". Odnosi się to do uczenia się wspieranego przez media i technologie cyfrowe, nauki za pomocą narzędzi cyfrowych lub w cyfrowych światach nauki. Mimo że termin ten zyskał akceptację w dziedzinie edukacji, uczenie się nadal pozostaje procesem poznawczym, tj. procesem zachodzącym w mózgu, który nie jest w żaden sposób zautomatyzowany. Idea możliwości pobierania wiedzy bezpośrednio do pamięci mózgu może brzmieć kusząco, ale na razie pozostaje w sferze marzeń.

Niemniej jednak, cyfrowe media edukacyjne mogą nie tylko zwiększyć przyjemność uczenia się, ale także pomóc w osiągnięciu pożądanych celów edukacyjnych szybciej i w bardziej zrównoważony sposób.

Nauka z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych nie ma w żadnym wypadku zastąpić tradycyjnej pedagogiki, jednak dla szkół i programów kształcenia zawodowego kluczowe znaczenie ma stworzenie innowacyjnych modeli edukacyjnych, które mogą odzwierciedlać zaawansowany technologicznie, szybko rozwijający się świat, w którym żyjemy.

Nie tylko technologia - także strategia dydaktyczna

Jedno jest pewne: technologie cyfrowe w edukacji nie mogą być celem samym w sobie. Muszą one być raczej wykorzystywane w sposób ukierunkowany, aby osiągnąć jasno określone cele edukacyjne. Koncepcja dydaktyczna, która łączy w sobie kryteria sprzyjające uczeniu się, jest zatem niezbędna, aby w pełni wykorzystać potencjał cyfrowego wsparcia nauczania.

Nasze podejście do przemysłowego kształcenia zawodowego

Wszystkie nasze rozwiązania edukacyjne mają jedną wspólną cechę: cel w postaci kompetencji do działania. Nie chcemy przekazywać czystej wiedzy, ale umożliwić uczącym się wykorzystanie nabytych umiejętności w sposób ukierunkowany w praktyce. Dlatego też w naszych zestawach edukacyjnych zawsze łączymy moduły teoretyczne z praktycznym szkoleniem. Nowoczesne cyfrowe rozwiązania edukacyjne wspierają Cię w łączeniu obu tych elementów w znaczący sposób.